Các đại biểu mong Nghị quyết Đại hội XII sớm đi vào cuộc sống

VOV.VN - Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII xác định mục tiêu tổng quát 5 năm tới là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, trong đó xác định những phương hướng, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới. Trao đổi bên lề Đại hội, các đại biểu đều thể hiện quyết tâm chính trị rất cao để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII xác định mục tiêu tổng quát 5 năm tới là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Nghị quyết cũng đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ bội chi ngân sách, tỉ lệ giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội. 

Ông Nguyễn Văn Du

Ông Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn khẳng định, trên cơ sở các chỉ tiêu, mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Kạn sẽ cụ thể hóa thành từng nội dung để thực hiện.

“Trước hết, tới đây chúng tôi có trách nhiệm truyền tải hết tinh thần của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến với Đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn và xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thật tốt nghị quyết của Đại hội. Điều chỉnh chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh phù hợp với mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng XII thông qua. Với sự nỗ lực của cá nhân, tôi sẽ tập trung cùng với Ban chấp hành Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo đất nước ta phát triển về kinh tế xã hội và đảm bảo về quốc phòng, an ninh”, ông Nguyễn Văn Du nói.

Ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho rằng: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định mục tiêu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh sẽ tranh thủ những điều kiện thuận lợi, quyết tâm ngay từ những tháng đầu năm để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII đi vào cuộc sống.

Ông Lê Đình Sơn

“Văn kiện đại hội chuẩn bị công phu, đầy đủ, trí tuệ, thể hiện sự quyết tâm cao và đổi mới trong nhiệm kì này. Đặc biệt có nhiệm vụ quan trọng sớm đưa nước ta công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Hà Tĩnh chúng tôi đang tập trung rất cao cho mục tiêu công nghiệp hóa. Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2020 phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công ghiệp hiện đại và chúng tôi sẽ phải  thực hiện cho bằng được nhiệm vụ này”, ông Lê Đình Sơn nói.

Nhiều đại biểu cũng đánh giá cao Văn kiện Đại hội XII, đặc biệt là phương hướng trong phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm tới tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, những vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn. Ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết, với đặc thù của một tỉnh miền núi còn khó khăn, để triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hòa Bình sẽ ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp là trọng tâm để thúc đẩy xóa đói giảm nghèo.

Ông Bùi Văn Tỉnh

“Chúng tôi sẽ xây dựng chương trình hành động, đề án cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội 16 đảng bộ tỉnh, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lấy nông nghiệp làm trọng yếu để thúc đẩy xóa đói giảm nghèo”, ông Bùi Văn Tỉnh cho biết.

Theo ông Vương Quốc Tuấn, đoàn Đại biểu tỉnh Bắc Ninh: Để đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra là sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại thì toàn Đảng, toàn dân phải nỗ lực hơn nữa. Một trong những đột phá là cần quan tâm đến việc tăng cường nội lực tự chủ của nền kinh tế, phát triển khoa học công nghệ, coi đây là mũi nhọn chiến lược trong việc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

“Theo tôi, chúng ta cần quan tâm đến Đề án phát triển công nghiệp phụ trợ cho đối tượng doanh nghiệp khởi sự thuộc nền kinh tế tư nhân tạo động lực xây dựng thương hiệu quốc gia của doanh nghiệp để cạnh tranh. Thứ hai là quan tâm đến nông nghiệp nông dân nông thôn đời sống dân sinh và giảm nghèo bền vững", ông Vương Quốc Tuấn nói.

Các đại biểu xác định, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như sớm xây dựng các chương trình, hành động cụ thể sẽ là những công việc được các Đảng bộ, nhân dân các địa phương triển khai thực hiện để nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.