Campuchia, Lào gửi điện mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng

VOV.VN - Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa

Nhân dịp Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã gửi điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các đảng viên cùng toàn thể nhân dân Việt Nam

Bức điện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia nêu rõ: Đảng Nhân dân Campuchia chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho nước CHXHCN Việt Nam phát triển nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia mãi mãi ghi nhớ công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ, ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia cả trong giai đoạn cứu nước, xây dựng và bảo vệ đất nước cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia chúc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em giành được nhiều thắng lợi mới hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày càng thịnh vượng.

** Trong bức điện chúc mừng gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh, trong suốt 85 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh em tiến hành sự nghiệp đấu tranh anh dũng, hy sinh, trải qua muôn vàn gian nan thử thách, giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của thực dân và đế quốc xâm lược, thống nhất đất nước vào năm 1975.

Trong thời kỳ mới, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh em giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết tâm tiến hành công cuộc đổi mới vào năm 1986, thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, không phân biệt chế chộ chính trị với các nước và khu vực trên thế giới, góp phần xây dựng nước Việt Nam ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế phát triển nhanh, ổn định và tăng trưởng ở mức cao và liên tục, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng và an ninh được giữ vững; đối ngoại ngày càng mở rộng, vai trò và vị thế của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế và khu vực. Các thành tựu trên đã thể hiện đường lối đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào xin nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong suốt 85 năm qua và coi những thành tựu và thắng lợi của Việt Nam là nguồn động viên to lớn, mạnh mẽ đối với Lào trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam; hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy, trong suốt thời gian qua, mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai nước đã dày công gây dựng, vun đắp, rèn luyện trải qua nhiều gian nan, thử thách, ngày nay đã trở thành tài sản vô giá, là qui luật tồn tại và phát triển của hai nước, tiếp tục được củng cố và tăng cường ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nguyện sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn, phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt hiếm có ngày càng đơm hoa kết trái vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ quí báu, to lớn, kịp thời và có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng Lào trong suốt thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH
Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH

VOV.VN -Cương lĩnh của Đảng đã xác định rõ mục tiêu chiến lược: “Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập”, “để đi tới xã hội cộng sản”.

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH

VOV.VN -Cương lĩnh của Đảng đã xác định rõ mục tiêu chiến lược: “Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập”, “để đi tới xã hội cộng sản”.

Khi “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”
Khi “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

VOV.VN - Người dân tin vào Đảng, nghe theo Đảng, làm theo Đảng hay không phụ thuộc rất lớn ở vai trò của từng đảng viên

Khi “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

Khi “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

VOV.VN - Người dân tin vào Đảng, nghe theo Đảng, làm theo Đảng hay không phụ thuộc rất lớn ở vai trò của từng đảng viên

Thách thức lớn nhất là vấn đề củng cố, xây dựng Đảng
Thách thức lớn nhất là vấn đề củng cố, xây dựng Đảng

VOV.VN - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chỉ ra thách thức lớn nhất đối với toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay và chỉ ra hướng giải quyết.

Thách thức lớn nhất là vấn đề củng cố, xây dựng Đảng

Thách thức lớn nhất là vấn đề củng cố, xây dựng Đảng

VOV.VN - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu chỉ ra thách thức lớn nhất đối với toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay và chỉ ra hướng giải quyết.