Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Sẽ đề xuất Trung ương cho cơ chế đặc thù

VOV.VN - Hà Nội sẽ đề xuất Trung ương cho phép triển khai cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện thành công mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XII tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Dự thảo nêu rõ phương hướng hoàn thiện thể chế để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới, trong đó nhấn mạnh cần tiếp tục cụ thể hoá phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Với vị thế là Thủ đô, Hà Nội được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, tập trung đầu tư về mọi mặt để phát triển thành trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Vì vậy, ông Nguyễn Đức Chung khẳng định, Hà Nội có trách nhiệm cao trong việc chủ động nhận thức, tiên phong thực hiện để xây dựng thành công kinh tế thị trường định hướng XHCN trên địa bàn Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Theo vị Chủ tịch Hà Nội, nhờ sự vận dụng sáng tạo đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN phù hợp với đặc thù của Thủ đô, cơ cấu kinh tế của Hà Nội có sự chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện đồng bộ và hiện đại hơn.

GDP có sự tăng trưởng vượt bậc sau 30 năm đổi mới: GDP tăng từ 4,48% giai đoạn đầu đổi mới (1986-1990) lên 9,3% giai đoạn 2009-2015; GDP đầu người năm 2015 tăng gấp 6,4 lần so với năm 1990. 

Bên cạnh các chỉ tiêu về kinh tế, nhiều chỉ tiêu về văn hoá - xã hội, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân… tiếp tục trong nhóm các địa phương đứng đầu cả nước. 

Để phát triển thành công kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc hoàn thiện thể chế là điều kiện tiên quyết, hết sức quan trọng. Để làm được điều này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt 3 số nội dung.

Thứ nhất phải rà soát lại mô hình tổng quát phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của nước ta cho phù hợp với yêu cầu hội nhập sâu rộng của đất nước trong thời gian tới. 

Trong quá trình rà soát, cần xác định những đặc trưng mang tính phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại để tham chiếu, vận dụng trong quản lý, điều hành nền kinh tế nước ta. 

Bên cạnh đó, cần xác lập cụ thể hơn vai trò chủ thể của Nhà nước theo hướng Nhà nước đề ra những thể chế kiến tạo sự phát triển, nhất là kiến tạo phát triển thị trường, tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển và cạnh tranh bình đẳng, đồng thời đề ra các công cụ điều tiết và kiểm soát thị trường hiệu quả, đảm bảo nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, đảm bảo công bằng xã hội. 

“Hà Nội sẽ chủ động rà soát lại mô hình phát triển, trong đó sẽ chú trọng phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô, đồng thời đảm bảo an sinh và công bằng xã hội”, ông Trung nhấn mạnh.

Thứ hai là tiến hành rà soát và có lộ trình điều chỉnh, bổ sung các chính sách, pháp luật và văn bản hướng dẫn có liên quan về phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhất là về chế độ sở hữu, phân phối và lưu thông hàng hoá, đảm bảo tính đồng bộ, không chồng chéo, phù hợp các quy định của Hiến pháp, các văn bản pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia. 

Trong đó, Hà Nội sẽ chủ động rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Luật Thủ đô và các văn bản pháp luật có liên quan, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, quy hoạch, đất đai, quản lý đô thị… nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thứ ba, bên cạnh việc vận dụng thống nhất, đồng bộ và hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong cả nước, cần tính đến các đặc thù của từng vùng, từng địa phương. 

“Hà Nội sẽ nghiên cứu để thực hiện trong thẩm quyền hoặc đề xuất với Trung ương cho phép triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù trong tái cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài, thực hiện an sinh xã hội… nhằm tiên phong thực hiện thành công mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN trên địa bàn Thủ đô”, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết.

Tin liên quan

Đại hội Đảng XII: Bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư vào ngày 27/1
Đại hội Đảng XII: Bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư vào ngày 27/1

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương khoá XII sẽ họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương...

Đại hội Đảng XII: Bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư vào ngày 27/1

Đại hội Đảng XII: Bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư vào ngày 27/1

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương khoá XII sẽ họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương...

“Khâm phục trách nhiệm của các Ủy viên Bộ Chính trị không tái cử“
“Khâm phục trách nhiệm của các Ủy viên Bộ Chính trị không tái cử“

VOV.VN - Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh chia sẻ khi cho biết nhiều Uỷ viên Bộ Chính trị không tái cử để tạo cơ hội cho lớp cán bộ kế cận.

“Khâm phục trách nhiệm của các Ủy viên Bộ Chính trị không tái cử“

“Khâm phục trách nhiệm của các Ủy viên Bộ Chính trị không tái cử“

VOV.VN - Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh chia sẻ khi cho biết nhiều Uỷ viên Bộ Chính trị không tái cử để tạo cơ hội cho lớp cán bộ kế cận.

Gửi đến Đại hội XII những lời tâm huyết
Gửi đến Đại hội XII những lời tâm huyết

VOV.VN - Các đại biểu và các Đảng viên, nhân dân tin tưởng, đánh giá cao về sự thẳng thắn trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương. 

Gửi đến Đại hội XII những lời tâm huyết

Gửi đến Đại hội XII những lời tâm huyết

VOV.VN - Các đại biểu và các Đảng viên, nhân dân tin tưởng, đánh giá cao về sự thẳng thắn trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phải lo bảo vệ Tổ quốc từ lúc chưa nguy
Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phải lo bảo vệ Tổ quốc từ lúc chưa nguy

VOV.VN - Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay từ trong thời bình là kế sách “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy” - Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phải lo bảo vệ Tổ quốc từ lúc chưa nguy

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phải lo bảo vệ Tổ quốc từ lúc chưa nguy

VOV.VN - Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay từ trong thời bình là kế sách “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy” - Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Đại biểu Bùi Quang Vinh: Đổi mới mạnh mẽ hoặc tụt hậu
Đại biểu Bùi Quang Vinh: Đổi mới mạnh mẽ hoặc tụt hậu

VOV.VN - Trong bài tham luận tại Đại hội XII của Đảng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT phân tích nguyên nhân của nguy cơ tụt hậu và nhấn mạnh cải cách mạnh mẽ để phát triển đất nước.

Đại biểu Bùi Quang Vinh: Đổi mới mạnh mẽ hoặc tụt hậu

Đại biểu Bùi Quang Vinh: Đổi mới mạnh mẽ hoặc tụt hậu

VOV.VN - Trong bài tham luận tại Đại hội XII của Đảng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT phân tích nguyên nhân của nguy cơ tụt hậu và nhấn mạnh cải cách mạnh mẽ để phát triển đất nước.

Bí thư Quảng Ngãi: “Chưa bao giờ biển gây xôn xao đến vậy“
Bí thư Quảng Ngãi: “Chưa bao giờ biển gây xôn xao đến vậy“

VOV.VN - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bày tỏ trong bài tham luận tại Đại hội XII của Đảng, ngày 22/1.

Bí thư Quảng Ngãi: “Chưa bao giờ biển gây xôn xao đến vậy“

Bí thư Quảng Ngãi: “Chưa bao giờ biển gây xôn xao đến vậy“

VOV.VN - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bày tỏ trong bài tham luận tại Đại hội XII của Đảng, ngày 22/1.