Đại biểu Bùi Quang Vinh: Đổi mới mạnh mẽ hoặc tụt hậu

VOV.VN - Trong bài tham luận tại Đại hội XII của Đảng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT phân tích nguyên nhân của nguy cơ tụt hậu và nhấn mạnh cải cách mạnh mẽ để phát triển đất nước.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, Đại hội XII đánh dấu 85 năm ngày thành lập Đảng, hơn 40 năm đất nước hòa bình, thống nhất, tròn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới thành một nước có thu nhập trung bình. Từ 1986 đến nay, thu nhập bình quân đầu người đã tăng 4 lần, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 95% xuống còn dưới 5%. 

“Những thành tựu của công cuộc đổi mới là không thể phủ nhận, đó là cũng là nguyên nhân giúp Việt Nam vượt qua thách thức trong hơn 30 năm qua. Tuy nhiên, Việt Nam hiện vẫn là một nước nghèo. Chúng ta chưa bằng lòng thỏa mãn với những gì đạt được. Nhất là khi nhìn lại mình trong tương quan nước bên cạnh có cùng điều kiện”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, có thể nói bài phát biểu của ông Bùi Quang Vinh là đầy tâm huyết.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh phát biểu tại Hội trường ngày 22/1

Đổi mới mạnh mẽ hoặc tụt hậu

Theo ông Bùi Quang Vinh, đầu thế kỷ XIX, vào năm 1820, Việt Nam đã có vị thế rất đáng nể trong khu vực về dân số cũng như quy mô kinh tế, lớn hơn cả Philippines và Myanmar gộp lại, gấp hơn 1,5 Thái Lan, thu nhập bình quân đầu người khi đó xấp xỉ mức trung bình của thế giới. Hiện nay, theo số liệu 2014, thu nhập bình quân đầu người của nước ta chỉ bằng 1/5 mức trung bình của thế giới, nghĩa là 2.052 USD/gần 12.000 USD bình quân thế giới, chỉ bằng hơn 1/3 thu nhập bình quân của Thái Lan.

Ông Vinh cho rằng, mọi sự so sánh đều khập khiễng, vì trong lịch sử Việt Nam đã phải trải qua nhiều cuộc chiến chống xâm lược, thống nhất đất nước. Nhưng chúng ta đã có 40 năm sống trong hòa bình độc lập, 30 năm đổi mới. Đây là quãng thời gian dài tương tương quốc gia lân cận như Hàn Quốc, Nhật Bản đưa đất nước mình từ nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu trở thành quốc gia có kinh tế phát triển.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT nhấn mạnh, hiện nay yêu cầu đổi mới cấp bách hơn bao giờ hết. Bởi, Việt Nam đang trong cơ hội ngắn ngủi còn lại của dân số vàng (theo tính toán cơ hội này chỉ kéo dài đến năm 2020 hoặc 2025). Như vậy chúng ta chỉ còn tối đa 10 năm thời kỳ dân số trong lao dộng độ tuổi cao nhất, sau đó giảm dần.

Thứ hai là động lực từ công cuộc đổi mới trước đây mang lại đang dần ít phát huy tác dụng. Bên cạnh đó dư địa cho tăng trưởng dựa trên tăng vốn đầu tư, lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên khoáng sản cũng không còn nhiều lợi thế.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, chúng ta chấp nhận hội nhập tức là chấp nhận cạnh tranh. Do đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế là một đòi hỏi có ý nghĩa sống còn.

“Vì ba những lý do nêu trên, Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa nếu không muốn tụt lại phía sau, nếu không muốn nền kinh tế trì trệ kéo dài rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp”, ông Bùi Quang Vinh nhấn mạnh.

Đảng cần chủ động nghiêm khắc đánh giá lại mình

Ông Bùi Quang Vinh cho biết, Đại hội XI thông qua chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 nêu rõ: phải kiên trì và quyết liệt thực hiện đổi mới, đổi mới chính trị phải đồng bộ đổi mới kinh tế theo lộ trình thích hợp... Nghị quyết cũng khẳng định phải lấy việc thực hiện mục tiêu này làm tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá hiệu quả của quá trình đổi mới và phát triển.

Một hệ thống chính trị phù hợp với nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây, đặc biệt trong hoàn cảnh chiến tranh nay không còn phù hợp nền kinh tế thị trường, thậm chí còn là rào cản, trở ngại cho sự phát triển.

Vì vậy, theo ông Vinh, trong giai đoạn tới, việc đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế là yêu cầu hết sức cấp bách. Đảng là người lãnh đạo cao nhất đất nước, cần chủ động nghiêm khắc đánh giá lại chính mình, thực hiện nghiêm chỉnh những nghị quyết mà Đại hội Đảng toàn quốc quyết định, kiên quyết đổi mới cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, phương thức hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị để hoạt động hiệu quả hơn, thực chất hơn.

“Đây là nhân tố tiên quyết, quan trọng nhất cho quá trình đổi mới tiếp theo. Làm tốt điều này, Đảng sẽ lấy lại niềm tin trong nhân dân bằng tấm gương tự đổi mới và sự lãnh đạo hiệu quả của mình đối với đất nước, dân tộc”, ông Bùi Quang Vinh chia sẻ.

Về thể chế kinh tế, theo Bộ trưởng Bộ KH- ĐT, trọng tâm đổi mới giai đoạn tới dựa trên ba trụ cột chính sau: Thịnh vượng kinh tế phải đi đôi với bền vững môi trường; Phải tập trung cao độ, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong nước; Nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh bên hành lang Đại hội XII ngày 22/1

Phải làm gì để phát triển?

Việt Nam phải có mức tăng trưởng cao và ổn định liên tục trong 20 năm tới với mức tăng thu nhập bình quân đầu người hàng năm 7%, có nghĩa là tương đương mức tăng trưởng GDP hàng năm 8% để đến năm 2035 đạt mức thu nhập bình quân đầu người từ 15.000 – 18.000 USD. Mục tiêu này chỉ đạt được bằng con đường duy nhất là tăng năng suất.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, mức tăng năng suất lao động Việt Nam liên tục sụt giảm từ cuối những năm 1990 đến nay, khiến năng suất lao động Việt Nam ở mức rất thấp so với các quốc gia trong khu vực. Điều đặc biệt, năng suất lao động của ngay cả khu vực tư nhân Việt Nam cũng đang liên tục sụt giảm và ở mức rất thấp.

Về nguyên nhân, ông Vinh cho rằng, do cơ cấu lao động của Việt Nam rất lạc hậu, lao động trong khu vực phi chính thức cao hơn rất nhiều khu vực chính thức; Nền tảng kinh tế thị trường chậm hoàn thiện gây phương hại gây phương hại đến quyền sở hữu tài sản và làm giảm tính cạnh tranh trên thị trường hàng hóa; Thị trường các yếu tố sản xuất như vốn, đất đai, tài nguyên khoáng sản được phân bổ chưa theo cơ chế thị trường, chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT cũng nhấn mạnh hải tập trung cao độ, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong nước, mà chủ yếu chính là doanh nghiệp tư nhân, cả chất lượng và số lượng, coi đây là nhiệm vụ của bộ máy nhà nước các cấp, sức khỏe của doanh nghiệp trong nước chính là sức khỏe nền kinh tế.

Cùng với đó phải thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, Nhà nước phải tạo môi trường thuận lợi, xây dựng những trung tâm hướng dẫn và đào tạo doanh nghiệp khởi nghiệp, cung cấp kiến thức cũng như nguồn vốn qua quỹ, ngân hàng đầu tư mạo hiểm, nhằm tạo ra làn sóng khởi nghiệp và tinh thần mạnh mẽ trong toàn xã hội, coi vị thế doanh nghiệp là vị thế quốc gia.

Các đại biểu dự Đại hội XII của Đảng

Để duy trì tăng trưởng cao trong một thời gian dài bền vững, cần tăng cường cải cách, tích cực đẩy mạnh học hỏi và đổi mới sáng tạo, cả doanh nghiệp lẫn các tổ chức nghiên cứu hiện nay đều chưa có động lực theo đuổi một chương trình tăng năng suất. Do vậy, xây dựng hệ thống đổi mới sang tạo quốc gia là cách thức để cải thiện tình hình về năng suất lao động của Việt Nam.

Bên cạnh phát triển nhanh, vận động theo quy luật thị trường, sự cạnh tranh gay gắt sẽ tạo ra gia tăng khoảng cách giàu nghèo, tiếp cận phúc lợi xã hội cơ bản. Do vậy, bên cạnh phát triển kinh tế nhanh mạnh mẽ, chúng ta phải xây dựng chính sách đảm bảo công bằng trong phát triển cũng như cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho mọi người dân, nhất là những đối tượng yếu thế thiệt thòi trong xã hôi, như dân tộc thiểu số, khuyết tật, người nghèo...

Và một trong những điểm mà ông Bùi Quang Vinh lưu ý là cần nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước. Bởi khuôn khổ pháp lý của Việt Nam đã tạo không gian nhất định cho công dân tham gia vào quá trình quản trị Nhà nước nhưng so với Hiến pháp quy định thì vẫn còn khoảng cách trên thực tế.

“Nước ta đứng trước bước ngoặt của cải cách và phát triển. Thời cơ và thuận lợi rất lớn, nhưng thách thức và khó khăn không hề nhỏ. Để đạt khát vọng hướng tới một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo, công bằng, dân chủ, lựa chọn duy nhất của chúng ta là thực hiện cải cách trên các vấn đề nêu trên. Chúng tôi tin tưởng thế hệ người Việt hôm nay và ngày mai đủ ý chí thực hiện thành công”, ông Bùi Quang Vinh bày tỏ./.

Tin liên quan

Hình ảnh: Lễ khai mạc trọng thể Đại hội XII của Đảng
Hình ảnh: Lễ khai mạc trọng thể Đại hội XII của Đảng

VOV.VN - Đại hội XII của Đảng chính thức khai mạc sáng 21/1 với sự tham dự của 1.510 đại biểu và bạn bè quốc tế.

Hình ảnh: Lễ khai mạc trọng thể Đại hội XII của Đảng

Hình ảnh: Lễ khai mạc trọng thể Đại hội XII của Đảng

VOV.VN - Đại hội XII của Đảng chính thức khai mạc sáng 21/1 với sự tham dự của 1.510 đại biểu và bạn bè quốc tế.

Gửi đến Đại hội XII những lời tâm huyết
Gửi đến Đại hội XII những lời tâm huyết

VOV.VN - Các đại biểu và các Đảng viên, nhân dân tin tưởng, đánh giá cao về sự thẳng thắn trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương. 

Gửi đến Đại hội XII những lời tâm huyết

Gửi đến Đại hội XII những lời tâm huyết

VOV.VN - Các đại biểu và các Đảng viên, nhân dân tin tưởng, đánh giá cao về sự thẳng thắn trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương. 

Đại hội Đảng XII: Bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư vào ngày 27/1
Đại hội Đảng XII: Bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư vào ngày 27/1

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương khoá XII sẽ họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương...

Đại hội Đảng XII: Bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư vào ngày 27/1

Đại hội Đảng XII: Bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư vào ngày 27/1

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương khoá XII sẽ họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương...

“Khâm phục trách nhiệm của các Ủy viên Bộ Chính trị không tái cử“
“Khâm phục trách nhiệm của các Ủy viên Bộ Chính trị không tái cử“

VOV.VN - Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh chia sẻ khi cho biết nhiều Uỷ viên Bộ Chính trị không tái cử để tạo cơ hội cho lớp cán bộ kế cận.

“Khâm phục trách nhiệm của các Ủy viên Bộ Chính trị không tái cử“

“Khâm phục trách nhiệm của các Ủy viên Bộ Chính trị không tái cử“

VOV.VN - Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh chia sẻ khi cho biết nhiều Uỷ viên Bộ Chính trị không tái cử để tạo cơ hội cho lớp cán bộ kế cận.

Việc rút khỏi danh sách giới thiệu bầu cử là do Đại hội quyết định
Việc rút khỏi danh sách giới thiệu bầu cử là do Đại hội quyết định

VOV.VN - Đồng chí trong ban chấp hành cũ nếu được Đại hội giới thiệu thì phải xin rút khỏi danh sách, nhưng cho rút hay không là quyền của Đại hội.

Việc rút khỏi danh sách giới thiệu bầu cử là do Đại hội quyết định

Việc rút khỏi danh sách giới thiệu bầu cử là do Đại hội quyết định

VOV.VN - Đồng chí trong ban chấp hành cũ nếu được Đại hội giới thiệu thì phải xin rút khỏi danh sách, nhưng cho rút hay không là quyền của Đại hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phải lo bảo vệ Tổ quốc từ lúc chưa nguy
Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phải lo bảo vệ Tổ quốc từ lúc chưa nguy

VOV.VN - Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay từ trong thời bình là kế sách “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy” - Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phải lo bảo vệ Tổ quốc từ lúc chưa nguy

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Phải lo bảo vệ Tổ quốc từ lúc chưa nguy

VOV.VN - Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay từ trong thời bình là kế sách “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy” - Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.

Việt Nam quan hệ với tất cả các nước, không nghiêng bên này, bên kia
Việt Nam quan hệ với tất cả các nước, không nghiêng bên này, bên kia

VOV.VN - Nếu các nước không phát huy được chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ mà nghiêng bên này hay nghiêng bên kia sẽ ảnh hưởng môi trường an ninh.

Việt Nam quan hệ với tất cả các nước, không nghiêng bên này, bên kia

Việt Nam quan hệ với tất cả các nước, không nghiêng bên này, bên kia

VOV.VN - Nếu các nước không phát huy được chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ mà nghiêng bên này hay nghiêng bên kia sẽ ảnh hưởng môi trường an ninh.