Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ Văn phòng Quốc hội

VOV.VN - Nhiệm kỳ tới, Quốc hội có nhiệm vụ thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII nhằm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới

Sáng 26/8, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, xây dựng Đảng bộ trong sách, vững mạnh toàn diện”. Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quốc Nguyễn Sinh Hùng tham dự Đại hội. 

chu tich quoc hoi du dai hoi lan thu xiv, dang bo van phong quoc hoi hinh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Đảng bộ cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trên tinh thần tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo để đáp ứng yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đặc biệt tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, trong dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phúc tạp, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, tham mưu tổ chức kỳ họp thành 2 đợt, kết hợp họp trực tuyến với họp tập trung, thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh và yêu cầu của thực tiễn, đạt kết quả tốt, thể hiện sự linh hoạt, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong hoạt động của Quốc hội, được các đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân đánh giá cao.

Cùng với đó đã lãnh đạo việc tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, để lại nhiều dấu ấn với bạn bè quốc tế, nhất là việc tổ chức thành công nhiều sự kiện ngoại giao nghị viện quan trọng, điển hình là Hội nghị thường niên lần thứ 26 của Diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26) tại Hà Nội vào đầu năm 2018, cũng như tích cực chuẩn bị để Quốc hội Việt Nam tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41), theo hình thức hội nghị trực tuyến vào đầu tháng 9 tới đây.

Đảng bộ đã thường xuyên quan tâm, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương được tiến hành nghiêm túc, kịp thời, góp phần ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên và công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được tăng cường, tập trung vào việc chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác dân vận được đẩy mạnh, nhiều nội dung hướng về cơ sở đạt hiệu quả thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị được giao. Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả xuất sắc mà Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

chu tich quoc hoi du dai hoi lan thu xiv, dang bo van phong quoc hoi hinh 2
Đại hội Đại biểu lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 của Văn phòng Quốc hội

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, hậu quả nặng nề và được dự báo sẽ còn kéo dài, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ phải tiếp tục cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Bối cảnh này đòi hỏi Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội phải nỗ lực hơn nữa, phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nêu trong báo cáo chính trị của Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Đảng bộ quan tâm 5 vấn đề quan trọng.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Quốc hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để hoàn thành trọng trách của mình, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần nhận thức đầy đủ vị trí đặc thù của Đảng bộ, có số lượng đảng viên lớn, trong đó nhiều đảng viên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Đảng bộ cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trên tinh thần tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo để đáp ứng yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Trước mắt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu, phục vụ tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục chú trọng làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với các hình thức sinh động, nội dung thiết thực, thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đồng thời, Đảng bộ cần đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội trong tình hình mới.

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng trực thuộc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Làm tốt hơn nữa công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội diễn ra trong ngày hôm nay với những nội dung quan trọng như, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội. Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Campuchia gìn giữ, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia

VOV.VN - Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Campuchia gìn giữ, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 19/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 19/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ấn Độ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Ấn Độ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.