Việc rút khỏi danh sách giới thiệu bầu cử là do Đại hội quyết định

VOV.VN - Đồng chí trong ban chấp hành cũ nếu được Đại hội giới thiệu thì phải xin rút khỏi danh sách, nhưng cho rút hay không là quyền của Đại hội.

Trả lời báo chí sáng 21/1, ông Nguyễn Bắc Son - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông khẳng định việc ứng cử, đề cử đều được thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch, nghiêm túc theo quy chế.

PV: Thưa Bộ trưởng, theo quy chế có thể hiểu rằng các đồng chí trong BCH cũ sẽ không ứng cử hay nhận đề cử tại Đại hội, còn những đồng chí không tham gia BCH cũ thì có thể nhận đề cử và tự ứng cử tại Đại hội?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Quy chế đã ghi rõ, các đồng chí là cấp ủy viên mà không được cấp ủy giới thiệu thì không được ứng cử và không được nhận đề cử. Nhưng khi ra Đại hội thì Đại hội có quyền quyết định và quyết định cao nhất là của Đại hội.

Điều đó thể hiện dân chủ nhưng vẫn thực hiện theo các quy định của Đảng, bảo đảm dân chủ, tập trung, quyền của Đại hội là quyền cao nhất.

Ông Nguyễn Bắc Son - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông trả lời báo chí sáng 21/1

PV: Như vậy có thể hiểu là tại Đại hội này, nếu đồng chí ở trong BCH cũ được đề cử thì thẩm quyền vẫn là của Đại hội quyết định?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Theo quy chế đã được Đại hội thông qua, ủy viên BCH nhiệm kỳ cũ mà không được BCH nhiệm kỳ cũ giới thiệu thì đồng chí đó không được ứng cử.

Còn nếu được Đại hội đề cử thì đồng chí đó phải xin rút, do quy định là không được ứng cử và không được nhận đề cử. Nhưng cuối cùng, quyền quyết định cao nhất vẫn là của Đại hội.

Ví dụ đồng chí A là ủy viên BCH khóa cũ không được BCH khóa cũ giới thiệu để trình Đại hội, tức là không có trong danh sách giới thiệu, mà được Đại hội giới thiệu thì đương nhiên đồng chí đó sẽ xin rút vì đồng chí đó là ủy viên BCH cũ, chắc chắn phải chấp hành nghị quyết, quyết định của BCH cũ và chấp hành Quy chế bầu cử vừa được thông qua.

Nhưng quyết định cho rút hay không là do Đại hội quyết định.

PV: Trong khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư có nói về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt nói đến Nghị quyết Trung ương 4. Là Uỷ viên Trung ương Đảng, ông có mong mỏi gì về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Có thể nói báo cáo do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc là rất quan trọng, tổng hợp kể cả báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế, xã hội.

Trong đó nêu lên nhiều thách thức, nhiều thành công trong nhiệm kỳ vừa qua và cũng đưa ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ tới. Đặc biệt Tổng Bí thư có nhấn mạnh đến việc chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn nữa.

Xây dựng Đảng luôn luôn là một nhiệm vụ rất quan trọng để đảm bảo cho Đảng ta trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn xã hội. Tất cả những năm vừa qua Đảng ta thực hiện thành công sứ mệnh này là vì Đảng ta luôn luôn quan tâm việc xây dựng chỉnh đốn Đảng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp bước đó đã có Nghị quyết số Trung ương 4 của nhiệm kỳ khóa XI nhấn mạnh hơn nữa trong tình hình hiện nay, đây là vấn đề cấp bách.

Chính vì vậy vấn đề này tiếp tục được nhắc lại trong phiên khai mạc. Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của BCH khóa XII, chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa và làm tốt những gì phần nghị quyết khóa XI chưa làm được để Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với nhân dân thường gọi “Đảng ta”.

PV: Trước thềm Đại hội có nhiều đảng viên lão thành cho rằng để xây dựng Đảng tốt hơn thì mình phải có cơ chế kiểm soát quyền lực. Ông bình luận gì về điều này?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật và đương nhiên thực hiện theo Điều lệ của Đảng, trong đó ghi rõ mục tiêu phấn đấu của Đảng là vì lợi ích của nhân dân và chịu sự kiểm soát của Nhân dân, trong đó có quyền lực của Đảng.

Đấy là việc trong nội hàm của các báo cáo chính trị của Đảng đều nói vấn đề này, đều nhấn mạnh. Đảng lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội, nhưng ngược lại Đảng cũng phải làm sao phục vụ, phục tùng lợi ích của nhân dân, vì nhân dân. Mệnh lệnh của Nhân dân là cao nhất và nhân dân sẽ là người giám sát hoạt động của Đảng.

Hoạt động của Quốc hội, Chính phủ đều có cơ chế giám sát, quy chế dân chủ ở cơ sở hoặc chúng ta có thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân cũng là quy chế giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước và dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Như vậy có rất nhiều cơ chế và người dân có quyền giám sát nhưng phương châm chúng ta vẫn là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Có thể nói chúng ta đưa ra khá đầy đủ các cơ chế, chỉ có chỗ nào đó, đâu đó chưa làm tốt thôi.

Chúng tôi hy vọng rằng sẽ quán triệt hơn nữa. Sau Đại hội này chúng ta sẽ có công tác phổ biến quán triệt các cương lĩnh, đường lối của Đảng, trong đó sẽ quán triệt kể cả cơ chế giám sát để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Tin liên quan

Đại hội Đảng XII - Đại hội của Trí tuệ và Niềm tin
Đại hội Đảng XII - Đại hội của Trí tuệ và Niềm tin

VOV.VN - Nhân dân và đảng viên kỳ vọng, kỳ đại hội này, Đảng sẽ thật sự tạo nên dấu ấn lịch sử về đường lối chiến lược và về nhân sự. 

Đại hội Đảng XII - Đại hội của Trí tuệ và Niềm tin

Đại hội Đảng XII - Đại hội của Trí tuệ và Niềm tin

VOV.VN - Nhân dân và đảng viên kỳ vọng, kỳ đại hội này, Đảng sẽ thật sự tạo nên dấu ấn lịch sử về đường lối chiến lược và về nhân sự. 

“Đảng, Nhân dân không bao giờ chấp nhận cán bộ đặc quyền, đặc lợi“
“Đảng, Nhân dân không bao giờ chấp nhận cán bộ đặc quyền, đặc lợi“

VOV.VN - Người lãnh đạo không những quyết tâm mà phải có năng lực tư duy đổi mới. Làm cán bộ để đặc quyền, đặc lợi thì Đảng và Nhân dân không bao giờ chấp nhận.

“Đảng, Nhân dân không bao giờ chấp nhận cán bộ đặc quyền, đặc lợi“

“Đảng, Nhân dân không bao giờ chấp nhận cán bộ đặc quyền, đặc lợi“

VOV.VN - Người lãnh đạo không những quyết tâm mà phải có năng lực tư duy đổi mới. Làm cán bộ để đặc quyền, đặc lợi thì Đảng và Nhân dân không bao giờ chấp nhận.

Video: Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Video: Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

VOV.VN - Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. 

Video: Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Video: Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

VOV.VN - Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. 

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

VOV.VN - 1.510 đại biểu chính thức thay mặt hơn 4,5 triệu đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng dự Đại hội.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

VOV.VN - 1.510 đại biểu chính thức thay mặt hơn 4,5 triệu đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng dự Đại hội.

Hình ảnh: Lễ khai mạc trọng thể Đại hội XII của Đảng
Hình ảnh: Lễ khai mạc trọng thể Đại hội XII của Đảng

VOV.VN - Đại hội XII của Đảng chính thức khai mạc sáng 21/1 với sự tham dự của 1.510 đại biểu và bạn bè quốc tế.

Hình ảnh: Lễ khai mạc trọng thể Đại hội XII của Đảng

Hình ảnh: Lễ khai mạc trọng thể Đại hội XII của Đảng

VOV.VN - Đại hội XII của Đảng chính thức khai mạc sáng 21/1 với sự tham dự của 1.510 đại biểu và bạn bè quốc tế.

Toàn văn Báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại Đại hội XII của Đảng
Toàn văn Báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại Đại hội XII của Đảng

VOV giới thiệu toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc Đại hội XII của Đảng sáng 21/1. 

Toàn văn Báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại Đại hội XII của Đảng

Toàn văn Báo cáo do Tổng Bí thư trình bày tại Đại hội XII của Đảng

VOV giới thiệu toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc Đại hội XII của Đảng sáng 21/1. 

Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng
Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội XII của Đảng.

Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng

Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ XII của Đảng

VOV.VN - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Diễn văn khai mạc Đại hội XII của Đảng.