Đổi mới phải đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết

VOV.VN - Theo các chuyên gia, cách tiếp cận như vậy trong Văn kiện ĐH Đảng XII để thấy rõ hơn các nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục giải quyết trong giai đoạn mới

“Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 20/7, tại Hà Nội.

Theo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo, Văn kiện Đại hội Đảng XII có rất nhiều điểm mới cần được nhận thức đầy đủ, được quán triệt sâu sắc để toàn dân, toàn quân thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn mới. Trong đó, đáng lưu ý là tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển kinh tế tri thức. Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Các đại biểu dự Hội thảo
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên TƯ Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội XII là sự kết tinh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, tổ hợp nhiều nội dung sâu sắc, phong phú toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng…

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, đánh giá về 30 năm đổi mới, Đảng ta đã có sự đánh giá khách quan, làm rõ những bước chuyển quan trọng trong chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và những thành tựu giảm nghèo ấn tượng. Tuy nhiên, Đảng ta cũng rất thẳng thắn đánh giá kết quả đạt được trong 5 năm qua là quan trọng. Bởi chúng ta phải vượt qua rất nhiều thách thức, khó khăn để ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng hợp lý trong điều kiện các bất ổn toàn cầu, khu vực đang gia tăng về nhiều mặt.

“Cách tiếp cận như vậy để thấy rõ hơn các nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục giải quyết trong giai đoạn mới. Những kinh nghiệm trong 30 năm đổi mới cùng với việc nhấn mạnh phải đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết là cơ sở để chúng ta tập trung mọi nỗ lực, các nguồn lực và xác định rõ phương thức phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả trong giai đoạn mới”- GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung là rõ những nhận thức chung về kinh tế thị trường định hướng XHCN, các cách thức giải quyết quan hệ nhà nước-thị trường, lộ trình, giải pháp cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng; những giải pháp để phát triển có hiệu quả kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, vai trog quan trọng và giải pháp đột phá để phát triển kinh tế tư nhân...

Các đại biểu cũng đưa ra các giải pháp gắn kết giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ với xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời đưa ra các tiêu chí về tính tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam, các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học, giải pháp xây dựng con người và phát huy nhân tố con người…/.

Viết bình luận

Tin liên quan

Tổng Bí thư yêu cầu xử lý tiếp "vụ việc"  ông Trịnh Xuân Thanh
Tổng Bí thư yêu cầu xử lý tiếp "vụ việc" ông Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Tổng Bí thư cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh

Tổng Bí thư yêu cầu xử lý tiếp "vụ việc"  ông Trịnh Xuân Thanh

Tổng Bí thư yêu cầu xử lý tiếp "vụ việc" ông Trịnh Xuân Thanh

VOV.VN - Tổng Bí thư cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh

Trung ương thảo luận về công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng
Trung ương thảo luận về công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng

VOV.VN - Ngày 5/7, Hội nghị Trung ương ba (khóa XII) bước sang ngày làm việc thứ hai.

Trung ương thảo luận về công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng

Trung ương thảo luận về công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng

VOV.VN - Ngày 5/7, Hội nghị Trung ương ba (khóa XII) bước sang ngày làm việc thứ hai.

Trung ương nhất trí tiếp tục giới thiệu Chủ tịch nước, Thủ tướng...
Trung ương nhất trí tiếp tục giới thiệu Chủ tịch nước, Thủ tướng...

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua về nguyên tắc những nội dung quan trọng.

Trung ương nhất trí tiếp tục giới thiệu Chủ tịch nước, Thủ tướng...

Trung ương nhất trí tiếp tục giới thiệu Chủ tịch nước, Thủ tướng...

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua về nguyên tắc những nội dung quan trọng.

Toàn văn thông báo Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa XII
Toàn văn thông báo Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa XII

VOV.VN - Chiều 7/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành Chương trình đề ra sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. 

Toàn văn thông báo Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa XII

Toàn văn thông báo Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa XII

VOV.VN - Chiều 7/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành Chương trình đề ra sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. 

Bế mạc Hội nghi Trung ương lần thứ 3 khoá XII
Bế mạc Hội nghi Trung ương lần thứ 3 khoá XII

VOV.VN -Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Bế mạc Hội nghi Trung ương lần thứ 3 khoá XII

Bế mạc Hội nghi Trung ương lần thứ 3 khoá XII

VOV.VN -Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 3
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 3

VOV.VN - Chiều 7/7, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành chương trình đề ra.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 3

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 3

VOV.VN - Chiều 7/7, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành chương trình đề ra.

Làm trong sạch Đảng: Phải làm tận gốc, đừng làm nửa vời
Làm trong sạch Đảng: Phải làm tận gốc, đừng làm nửa vời

VOV.VN - Để củng cố niềm tin của dân với Đảng, phải thi hành nghiêm kỷ luật Đảng, mọi đảng viên, dù ở cấp nào, trước kỷ luật của Đảng đều bình đẳng.

Làm trong sạch Đảng: Phải làm tận gốc, đừng làm nửa vời

Làm trong sạch Đảng: Phải làm tận gốc, đừng làm nửa vời

VOV.VN - Để củng cố niềm tin của dân với Đảng, phải thi hành nghiêm kỷ luật Đảng, mọi đảng viên, dù ở cấp nào, trước kỷ luật của Đảng đều bình đẳng.

Hình ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu
Hình ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh: Việc xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu về đích sớm 1 năm là một thành tích vô cùng lớn.

Hình ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu

Hình ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh: Việc xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu về đích sớm 1 năm là một thành tích vô cùng lớn.

Tổng Bí thư: Không có nguồn nhân lực tốt thì nói hay cũng khó làm được
Tổng Bí thư: Không có nguồn nhân lực tốt thì nói hay cũng khó làm được

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Điện Biên.

Tổng Bí thư: Không có nguồn nhân lực tốt thì nói hay cũng khó làm được

Tổng Bí thư: Không có nguồn nhân lực tốt thì nói hay cũng khó làm được

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Điện Biên.