Hà Nội kỷ luật 129 Đảng viên vi phạm

VOV.VN -Cấp uỷ và Uỷ ban kiểm tra các cấp của TP Hà Nội đã thi hành kỷ luật 129 Đảng viên.

Sáng 10/4, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (Khóa XVI) tổ chức Hội nghị lần thứ 13. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khoá XVI.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng quý I, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2018, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo cho biết, Thành uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ đã tập trung thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm 2018.

Theo đó, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra các cấp, kiểm tra Đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm đối với 58 tổ chức Đảng cấp dưới và 148 Đảng viên.

Cụ thể đã kiểm tra xong và kết luận 63 Đảng viên và 22 tổ chức Đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 42 Đảng viên.

Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng: Kiểm tra 113 tổ chức Đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng đối với 72 tổ chức Đảng cấp dưới.

Uỷ ban kiểm tra các cấp tiếp tục quan tâm thực hiện công tác giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên. Tổng số tổ chức Đảng được giám sát theo chuyên đề 27 đơn vị. Tổng số Đảng viên được giám sát theo chuyên đề là 42 Đảng viên.

Nội dung giám sát về thực hiện tiêu chuẩn cấp uỷ viên, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và chấp hành Quy định những điều Đảng viên không được làm, chấp hành chính sách pháp luật Nhà nước, các quy định nơi cư trú.

Thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo Đảng viên và tổ chức Đảng: cấp uỷ và Uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 129 Đảng viên.

Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ đã tiếp nhận 192 lượt đơn các loại. Uỷ ban kiểm tra các cấp giải quyết tố cáo đối với 14 Đảng viên.

Nội dung tố cáo chủ yếu: Không chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng đất đai; vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống; mất đoàn kết nội nội bộ; cố ý làm trái; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Cùng với đó kiểm tra 52 tổ chức Đảng trong việc kiểm tra tài chính Đảng./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật như thế nào?
Đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật như thế nào?

Căn cứ Điều 26 Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013, đảng viên sinh con thứ 3 có thể sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật như thế nào?

Đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật như thế nào?

Căn cứ Điều 26 Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013, đảng viên sinh con thứ 3 có thể sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Đảng viên, công chức phải gương mẫu không vụ lợi trong hiếu hỉ
Đảng viên, công chức phải gương mẫu không vụ lợi trong hiếu hỉ

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Đảng viên, công chức phải gương mẫu không vụ lợi trong hiếu hỉ

Đảng viên, công chức phải gương mẫu không vụ lợi trong hiếu hỉ

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Lập lại trật tự vỉa hè: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau
Lập lại trật tự vỉa hè: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

VOV.VN - Bằng giải pháp hài hòa lợi ích, Quận 7 đang thực hiện tốt chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh về lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường.

Lập lại trật tự vỉa hè: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

Lập lại trật tự vỉa hè: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

VOV.VN - Bằng giải pháp hài hòa lợi ích, Quận 7 đang thực hiện tốt chủ trương của Thành phố Hồ Chí Minh về lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường.