Kiểm tra công tác phòng chống, tham nhũng tại Cao Bằng

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cao Bằng cần tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng

Ngày 27/12, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi làm việc

Trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí tại địa phương. Tỉnh đã xây dựng, ban hành hơn 60 văn bản để cụ thể hóa, triển khai các quy định của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng. Tỉnh ủy đã tiến hành 4 cuộc kiểm tra chuyên đề và chỉ đạo 2 cuộc rà soát các kết luận thanh tra kinh tế, xã hội. Qua đó đã chỉ đạo rút kinh nghiệm với 16 tập thể, 21 cá nhân, xử lý kỷ luật đảng với 3 cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã tăng cường thanh tra, kiểm tra vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kỷ luật 5 tổ chức đảng, 195 đảng viên. Cơ quan tố tụng địa phương đã khởi tố mới 3 vụ án liên quan đến tham nhũng.

Bên cạnh đó, Cao Bằng cũng còn một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, phát hiện xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp. Một số vụ án tham nhũng xử lý chưa đáp ứng yêu cầu, công tác thu hồi tài sản tham nhũng chưa đạt hiệu quả cao…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng lưu ý, trong thời gian tới, Cao Bằng cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, đặc biệt là kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 3 khóa X về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ, thực hiện công khai, minh bạch các vấn đề tại địa phương, có giải pháp ngăn chặn tình trạng tham nhũng vặt của cán bộ bởi đây là một trong những vấn đề làm ảnh hưởng xấu môi trường đầu tư, gây phiền nhà nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Cao Bằng cần tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tiếp tục rà soát, xây dựng bổ sung hoàn thiện về thể chế quản lý kinh tế xã hội, phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của tỉnh để ngăn ngừa, xử lý sai phạm./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Đắk Nông
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Đắk Nông

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý địa phương chú trọng hơn nữa đến công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn vì đây là lĩnh vực dễ xảy ra ra tham nhũng.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Đắk Nông

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm việc với Đắk Nông

VOV.VN - Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý địa phương chú trọng hơn nữa đến công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn vì đây là lĩnh vực dễ xảy ra ra tham nhũng.

Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc với tỉnh Quảng Ninh
Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc với tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tiến hành kỷ luật 533 đảng viên với các hình thức từ khiển trách đến khai trừ đảng.

Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc với tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tiến hành kỷ luật 533 đảng viên với các hình thức từ khiển trách đến khai trừ đảng.

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Đà Nẵng
Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Đà Nẵng

VOV.VN - Thời gian qua, các cơ quan đơn vị tại Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về công tác phát hiện, phòng ngừa tham nhũng. 

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Đà Nẵng

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Đà Nẵng

VOV.VN - Thời gian qua, các cơ quan đơn vị tại Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về công tác phát hiện, phòng ngừa tham nhũng.