Ngày làm việc thứ 4 Hội nghị Trung ương 6

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Hôm nay (7/10), ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghỉ.

Ngày chủ nhật (8/10), Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục nghỉ./.Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mong Hội nghị TW6 giải quyết triệt để việc cán bộ nhiều, hiệu quả kém
Mong Hội nghị TW6 giải quyết triệt để việc cán bộ nhiều, hiệu quả kém

VOV.VN - Cán bộ ngày nay bằng cấp tuy có nhiều hơn chúng tôi ngày trước nhưng nhiều nơi cán bộ chưa vì dân, chưa nghĩ đến dân.

Mong Hội nghị TW6 giải quyết triệt để việc cán bộ nhiều, hiệu quả kém

Mong Hội nghị TW6 giải quyết triệt để việc cán bộ nhiều, hiệu quả kém

VOV.VN - Cán bộ ngày nay bằng cấp tuy có nhiều hơn chúng tôi ngày trước nhưng nhiều nơi cán bộ chưa vì dân, chưa nghĩ đến dân.

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 6
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 6

VOV.VN -Đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 6

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 6

VOV.VN -Đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo

Người dân mong muốn chỉ đạo của Tổng Bí thư sẽ được thực hiện triệt để
Người dân mong muốn chỉ đạo của Tổng Bí thư sẽ được thực hiện triệt để

VOV.VN - "Tôi mong muốn ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư sẽ được thực hiện triệt để sau Nghị quyết Trung ương 6 lần này”

Người dân mong muốn chỉ đạo của Tổng Bí thư sẽ được thực hiện triệt để

Người dân mong muốn chỉ đạo của Tổng Bí thư sẽ được thực hiện triệt để

VOV.VN - "Tôi mong muốn ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư sẽ được thực hiện triệt để sau Nghị quyết Trung ương 6 lần này”

Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách
Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách

VOV.VN - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội.

Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách

Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách

VOV.VN - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội.

Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 6
Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 6

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí tư và quyết định cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 6

Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 6

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí tư và quyết định cách chức Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.