Thực hiện nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước

Thực hiện nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước

VOV.VN -Đảng ủy Ngoài nước và các cấp ủy trực thuộc không ngừng đổi mới, sáng tạo, nắm vững tình hình thực tế, làm tốt tham mưu.

Sáng nay (23/12), Đảng ủy Ngoài nước tổ chức hội nghị công tác Đảng ngoài nước năm 2013 để đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và xác định phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong những năm sắp tới.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đại diện một số cơ quan Trung ương và địa phương, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam ở ngoài nước.

thuc hien nghiem duong loi doi ngoai cua dang va nha nuoc hinh 1
Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại hội nghị công tác Đảng ngoài nước năm 2013

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XI của Đảng, công tác Đảng ngoài nước đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Về ngoại giao chính trị, các Đảng bộ, Chi bộ và cơ quan đại diện ở ngoài nước đã làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu với Đảng và Nhà nước về xây dựng đường lối, chính sách đúng đắn phù hợp. Các cơ quan đại diện tích cực, chủ động thúc đẩy các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế, ngoại giao văn hóa.

Cụ thể đã tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp, viện trợ phát triển, thúc đẩy trao đổi thương mại, du lịch, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, cũng như có nhiều biện pháp trong công tác bảo hộ công dân.

Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, các Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan đại diện quán triệt nghiêm túc, qua đó tinh thần phê bình và tự phê bình được nâng cao, tình trạng suy thoái trong cán bộ, đảng viên từng bước được khắc phục.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được đẩy mạnh và thu được nhiều kết quả tốt.

Tuy nhiên, công tác của Đảng ủy Ngoài nước còn có những hạn chế như: sự phối hợp giữa Đảng ủy Ngoài nước với các ban, bộ ngành thiếu chặt chẽ; một số nơi việc sửa chữa khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo tình thần Nghị quyết TW4 khóa XI chưa gắn kết với việc thực hiện Chỉ thị 03.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng biểu dương những kết quả mà công tác Đảng ngoài nước đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí Lê Hồng Anh cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: công tác dự báo và tham mưu; việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng có nơi có lúc chưa kịp thời; sinh hoạt Đảng có nơi chưa đều; việc thực hiện Chỉ thị 03 ở một số đơn vị còn hình thức.

Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng ta, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị công tác Đảng ngoài nước phải đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và sâu sắc.

thuc hien nghiem duong loi doi ngoai cua dang va nha nuoc hinh 2
Đồng chí Lê Hồng Anh chụp ảnh với các đại biểu

Đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ:“Tôi đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc Cương lĩnh, Nghị quyết, các quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Đảng ủy Ngoài nước, các bộ ban ngành đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng ở nước ngoài thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.”

Đồng chí Lê Hồng Anh cũng yêu cầu, Đảng ủy Ngoài nước và các cấp ủy trực thuộc không ngừng đổi mới, sáng tạo, nắm vững tình hình thực tế, tham mưu cho Trung ương Đảng, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng và quần chúng ở ngoài nước; quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng viên ở ngoài nước có bản lĩnh chính trị vững vàng; coi trọng công tác xây dựng Đảng và tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đồng chí Lê Hồng Anh tin tưởng với quyết tâm và nỗ lực, đoàn kết các Đảng bộ, Chi bộ và các cơ quan đại diện ngoài nước sẽ thực thiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần to lớn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đất hóa đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN