Góp ý cho dự thảo Luật Tài nguyên nước sửa đổi

Mục tiêu chính của việc sửa đổi Tài nguyên nước là nhằm tăng cường khung pháp lý về nguồn nước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tài nguyên nước.

Sáng nay 24/9, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo ban đầu Luật Tài nguyên nước sửa đổi.

Luật Tài nguyên nước được ban hành năm 1988 là một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý tài  nguyên nước ở Việt Nam. Tuy nhiên,  Luật ban hành chưa quy định đầy đủ và toàn diện một số khía cạnh trong quản lý tài nguyên nước như: Quy hoạch nguồn nước, quản lý lưu vực sông, điều hòa chức năng nguồn nước…

Để giải quyết những vấn đề trên, cần phải tăng cường mạnh mẽ công tác quản lý tài nguyên nước, bắt đầu từ việc tăng cường pháp luật về nước. Mục tiêu chính của việc sửa đổi Tài nguyên nước là nhằm tăng cường khung pháp lý về nguồn nước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tài nguyên nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; nâng cao quản lý tài nguyên nước tổng hợp và thống nhất, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên nước, bảo vệ nguồn nước trước tình trạng sử dụng nước không bền vững và các nhân tố gây ô nhiễm ngày càng gia tăng; giảm thiểu các tác hại do nước gây ra./.

Kim Oanh – Trọng Đại
Video đang được xem nhiều
Ảnh: Bức bích họa lớn tôn vinh các anh hùng giải cứu đội bóng Thái Lan
VOV.VN - Một bức họa khổng lồ được tạo ra ở Chiang Rai, Thái Lan, để tôn vinh chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan bị kẹt dưới hang trong khoảng 2 tuần.