Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khoá XVI

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI diễn ra trong 2 ngày, tập trung thảo luận, tổng kết và thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Sáng nay (12/10), tại thành phố Kon Tum, Tỉnh ủy Kon Tum khai mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI mở rộng với nhiều nội dung quan trọng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang chủ trì Hội nghị. 

Ngay sau khai mạc, các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI đã nghe Tỉnh ủy Kon Tum quán triệt Kết luận số 14 ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị "về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung"; Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Thông báo số 5, ngày 9/8/2021 về ý kiến kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo.

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều chỉ tiêu về kinh tế- xã hội của tỉnh Kon Tum 9 tháng đầu năm đạt thấp, như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn khoảng 2.000 tỷ đồng, chỉ đạt 59,2% dự toán địa phương giao; số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng 1 xã, chỉ đạt 12,5% kế hoạch; diện tích cây dược liệu trồng mới  ngoài sâm Ngọc Linh 960 ha, chỉ đạt 48% kế hoạch… ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum cho biết, yêu cầu đặt ra tại Hội nghị là phải xác định được những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm.    

“Qua đánh giá thì các chỉ tiêu 9 tháng đạt thấp, một số chỉ tiêu có khả năng không đạt theo kế hoạch đề ra. Các Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các cơ quan đơn vị thảo luận, xác định những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để triển khai thực hiện 3 tháng cuối năm còn lại. Trong đó xác định rõ từng chỉ tiêu cần phải đạt để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021”, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum đề nghị.     

Trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI cũng sẽ tập trung thảo luận, tổng kết và thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, như: Sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy Kon Tum khóa XVI; Tổng kết Nghị quyết số 4, ngày 19/8/2016 của Tỉnh ủy “về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”; Tổng kết Nghị quyết số 3, ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy "về xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực"; Nghị quyết của Tỉnh ủy "Phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI "về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ tính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030"./.

Tin liên quan

Ông Dương Văn Trang đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII
Ông Dương Văn Trang đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII

VOV.VN - Ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Dương Văn Trang đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII

Ông Dương Văn Trang đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII

VOV.VN - Ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Kon Tum chuẩn bị cho bầu cử sớm tại một số địa bàn ngày 22/5
Kon Tum chuẩn bị cho bầu cử sớm tại một số địa bàn ngày 22/5

VOV.VN - Tại các khu vực bầu cử sớm ở tỉnh Kon Tum, cùng với việc đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác bầu cử, chính quyền và ngành chức năng địa phương cũng đã thực hiện tốt công tác phòng dịch COVID-19.

Kon Tum chuẩn bị cho bầu cử sớm tại một số địa bàn ngày 22/5

Kon Tum chuẩn bị cho bầu cử sớm tại một số địa bàn ngày 22/5

VOV.VN - Tại các khu vực bầu cử sớm ở tỉnh Kon Tum, cùng với việc đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác bầu cử, chính quyền và ngành chức năng địa phương cũng đã thực hiện tốt công tác phòng dịch COVID-19.

Kon Tum tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh cuối cùng nhiệm kỳ khóa XI
Kon Tum tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh cuối cùng nhiệm kỳ khóa XI

VOV.VN - Sáng 28/4, tại TP Kon Tum, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI khai mạc kỳ họp thứ 12, cũng là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021.

Kon Tum tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh cuối cùng nhiệm kỳ khóa XI

Kon Tum tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh cuối cùng nhiệm kỳ khóa XI

VOV.VN - Sáng 28/4, tại TP Kon Tum, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI khai mạc kỳ họp thứ 12, cũng là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016- 2021.