Hội thảo trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Chile

VOV.VN - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Đảng Cộng sản Chile.

Sáng 6/8 tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo trực tuyến trao đổi thông tin và kinh nghiệm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Chile. Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Chile Claudio de Negri đồng chủ trì Hội thảo. 

Ông Lê Hoài Trung thông báo khái quát về kết quả Đại hội XIII; về mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; khẳng định chủ trương của Việt Nam trong việc thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

Nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Đảng Cộng sản Chile cũng như các chính đảng tại Chile, tạo cơ sở chính trị thuận lợi cho việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Chile.

Thay mặt Đảng Cộng sản Chile, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Chile Claudio de Negri chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức rất thành công Đại hội XIII; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết được Đại hội đề ra, tiếp tục giành thêm nhiều thành tựu mới trong phòng, chống đại dịch COVID-19, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đề cập về quan hệ giữa hai đảng, ông Claudio de Negri cho biết, Đảng Cộng sản Chile, các lực lượng tiến bộ và nhân dân Chile luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Đảng và nhân dân Việt Nam; mong muốn đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp do cố Tổng thống Salvador Allende và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công công xây dựng.

Tại Hội thảo, các đại biểu của hai đảng đã trình bày các tham luận về kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, thực hành dân chủ; kinh nghiệm trong phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế trong bối cảnh hiện nay; đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước trong thời gian tới./.

Tin liên quan

Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng ta tới Đảng Dân chủ Xã hội Đức
Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng ta tới Đảng Dân chủ Xã hội Đức

VOV.VN - Tại Hội nghị, đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo những nội dung chính của văn kiện Đại hội XIII trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng ta tới Đảng Dân chủ Xã hội Đức

Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng ta tới Đảng Dân chủ Xã hội Đức

VOV.VN - Tại Hội nghị, đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông báo những nội dung chính của văn kiện Đại hội XIII trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia gặp trực tuyến với Đại sứ Vũ Quang Minh
Chủ tịch Quốc hội Campuchia gặp trực tuyến với Đại sứ Vũ Quang Minh

VOV.VN - Tại cuộc gặp trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin bày tỏ vui mừng và vô cùng tự hào về mối quan hệ giữa Campuchia-Việt Nam ngày càng phát triển bền chặt.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia gặp trực tuyến với Đại sứ Vũ Quang Minh

Chủ tịch Quốc hội Campuchia gặp trực tuyến với Đại sứ Vũ Quang Minh

VOV.VN - Tại cuộc gặp trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin bày tỏ vui mừng và vô cùng tự hào về mối quan hệ giữa Campuchia-Việt Nam ngày càng phát triển bền chặt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Singapore
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Singapore

VOV.VN - Chiều nay, 14/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Singapore

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Singapore

VOV.VN - Chiều nay, 14/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.