Kết thúc kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố Hà Nội

(VOV) - HĐND Thành phố đã thống nhất, thông qua 11 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết thường kỳ và 4 nghị quyết chuyên đề.

Sau 4 ngày rưỡi làm việc dân chủ  tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khóa 14 đã hoàn thành chương trình đề ra đúng kế hoạch. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đến dự, chỉ đạo kỳ họp.

HĐND Thành phố đã xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 của Thành phố, thông qua 03 quy hoạch ngành (Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin; Quy hoạch nghĩa trang, nhà hỏa táng, nhà tang lễ; Quy hoạch xử lý chất thải rắn thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo) và quyết định một số chủ trương, biện pháp, chính sách quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. 

Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 6

Qua các báo cáo, đề án, tờ trình của UBND Thành phố và các cơ quan liên quan, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, ý kiến thảo luận của các đại biểu, HĐND Thành phố thống nhất nhận định: Năm 2012 Hà Nội thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn so với dự báo do chịu tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và những khó khăn của nội tại nền kinh tế. Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đối mặt với nhiều thử thách: Giá cả nguyên, nhiên, vật liệu tiếp tục tăng, lãi suất ngân hàng cao, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn , sức mua của thị trường giảm. Nhiều doanh nghiệp đình trệ, thu hẹp sản xuất, giải thể hoặc ngừng hoạt động, đã ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế, việc làm, thu nhập và đời sống của nhân dân.

Với nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, các doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô, năm 2012, Hà Nội đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, tuy không đạt được kế hoạch đề ra nhưng quý sau cao hơn quý trước. Lạm phát từng bước được kiềm chế. An sinh xã hội được đảm bảo. Các lĩnh vực VH-XH, y tế, giáo dục đào tạo có bước phát triển. Công tác quy hoạch, quản lý, xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt. An ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn được đảm bảo…

Tuy nhiên, kinh tế tăng trưởng còn thiếu bền vững, một số chỉ tiêu kinh tế của Thủ đô chưa đạt kế hoạch theo tinh thần Nghị quyết HĐND TP. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đang trong tình trạng quá tải. Công tác xây dựng và quản lý  quy hoạch còn bất cập. Xử lý ô nhiễm môi trường chậm chuyển biến. Tình trạng lạm thu trong các trường học. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu đang là những vấn đề gây bức xức trong nhân dân và toàn xã hội.

Năm 2012, được xác định là năm quy hoạch. HĐND Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố tổ chức 2 kỳ họp thường kỳ, 1 kỳ họp chuyên đề, theo đó đã thông qua 26 nghị quyết (trong đó có 14 nghị quyết quy hoạch ngành, 4 nghị quyết chuyên đề) .

Thông qua các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri và hoạt động tại các kỳ họp cho thấy hoạt động của HĐND Thành phố tiếp tục có những đổi mới theo hướng tích cực và hiệu quả thiết thực. Các vị đại biểu thường xuyên nắm bắt, sâu sát tình hình thực tiễn và đời sống nhân dân để có những phản ánh, đề xuất, kiến nghị sát thực. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố tiếp tục có những đổi mới, chỉ đạo tập trung, hỏi sâu sát, quyết liệt hơn. UBND Thành phố phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Ủy ban MTTQ Thành phố trong việc thực hiện chương trình phối hợp, trong công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND, nâng cao chất lượng ban hành các văn bản, nghị quyết do HĐND ban hành.

 HĐND Thành phố đã thực hiện giám sát trực tiếp qua hình thức chất vấn UBND Thành phố và các sở, ngành liên quan về những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm. Điểm mới tại kỳ họp này là HĐND dành thời gian 01 ngày để chất vấn, trả lời chất vấn và tiếp tục chất vấn theo 4 nhóm vấn đề, tiến hành tái chất vấn việc thực hiện các kết luận tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố. Đây là dịp kiểm chứng kết quả việc thực hiện Nghị quyết, kết luận của HĐND Thành phố tại các kỳ họp theo quan điểm chất vấn đến cùng các nội dung.

Trên cơ sở phân tích sâu sắc, những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, yếu kém, nguyên nhân trong năm 2012 và dự báo tình hình trong thời gian tới, xác định năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011-2015, đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội; HĐND Thành phố đã thảo luận, quyết nghị kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội với mục tiêu tổng quát là: Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát thấp hơn 2012; Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm và xây dựng nông thôn mới. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục- đào tạo, khoa học, y tế. Giữ vững an ninh, chính trị đảm bảo trật tự an toàn- xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

 Làm tốt việc lấy ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thông qua việc tổ chức kỳ họp chuyên đề; Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh do HĐND bầu; Cụ thể hóa cơ chế chính sách theo quy định của Luật Thủ đô là những nội dung quan trọng mà HĐND Thành phố phải triển khai trong năm 2013

Thay mặt UBND, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo đã phát biểu ghi nhận các ý kiến thảo luận, chất vấn, đóng góp thẳng thắn, xác đáng, trách nhiệm và sát thực tiễn của các vị đại biểu HĐND Thành phố, đồng thời thể hiện quyết tâm của tập thể UBND Thành phố trong chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các nghị quyết của HĐND Thành phố, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch 5 năm 2011- 2015.       

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri Thủ đô, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ HĐND Thành phố đã thống nhất, thông qua 11 nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết thường kỳ và 4 nghị quyết chuyên đề.

Với mong muốn mỗi nghị quyết khi được ban hành có tính khả thi cao, sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng ý chí, nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu phát triển của Thành phố. Sau kỳ họp này, HĐND đề nghị UBND Thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nghị quyết của HĐND thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để chỉ đạo tổ chức thực hiện, có hiệu quả. Cần tăng cường công tác tuyên truyền và quán triệt sâu rộng nội dung nghị quyết đã ban hành đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận cao, cùng thực hiện và cùng tham gia giám sát. HĐND Thành phố yêu cầu các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố tăng cường phối hợp để tổ chức tốt việc thực hiện nghị quyết, trong đó cần đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết HĐND Thành phố sẽ là yếu tố quan trọng để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013.

HĐND Thành phố tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND Thành phố; sự đổi mới, nỗ lực chỉ đạo, điều hành năng động, tập trung, quyết liệt của UBND Thành phố; cùng với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm cao của các cấp, các ngành các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, kinh tế- xã hội của Thành phố ta sẽ thu được nhiều kết quả tốt trong năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế - xã hội Thủ đô đang bộc lộ một số hạn chế
Kinh tế - xã hội Thủ đô đang bộc lộ một số hạn chế

(VOV) -Chúng ta cần có trách nhiệm phân tích thấu đáo chỉ rõ nguyên nhân, tìm ra các biện pháp hữu hiệu trong chỉ đạo điều hành và thực hiện

Kinh tế - xã hội Thủ đô đang bộc lộ một số hạn chế

Kinh tế - xã hội Thủ đô đang bộc lộ một số hạn chế

(VOV) -Chúng ta cần có trách nhiệm phân tích thấu đáo chỉ rõ nguyên nhân, tìm ra các biện pháp hữu hiệu trong chỉ đạo điều hành và thực hiện