Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ:

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhiều thông điệp được truyền tải

VOV.VN - Thông điệp đầu tiên và cũng là thông điệp lớn nhất Bộ Quốc phòng muốn truyền tải nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đó là sự tin tưởng vững chắc vào đường lối cách mạng, đường lối xây dựng và phát triển đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

70 năm trước, quân và dân ta đã tiến hành Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chiến thắng được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của thế kỷ 20 và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, phóng viên VOV phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về phát huy giá trị, bài học kinh nghiệm của chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

PV: Thưa Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Dù thời gian đã lùi xa bảy thập niên nhưng tầm vóc, ý nghĩa và những bài học đúc rút từ sự kiện lịch sử trọng đại này vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ to lớn cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đó là thắng lợi của sức mạnh "toàn dân đánh giặc" dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chiến thắng là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, ý chí quyết chiến, quyết thắng vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó là những bài học về đường lối kháng chiến; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế; về xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang; về khoa học nghệ thuật quân sự; công tác chính trị - tư tưởng, công tác tham mưu, hậu cần, thông tin liên lạc; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa vùng tự do và vùng địch tạm chiếm…

PV: Bộ Quốc phòng đã có sự chuẩn bị như thế nào cho sự kiện Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sắp tới?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Bộ Quốc phòng đã chủ động phối hợp với tỉnh Điện Biên và các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao với chất lượng cao nhất, nổi bật là:

Một là, chủ trì phối hợp với Bộ Công an và tỉnh Điện Biên tích cực tổ chức lực lượng luyện tập phục vụ lễ diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, văn hóa, thể thao với nhiều hình thức phong phú, sâu rộng trong toàn quân và trên các địa bàn đóng quân.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sâu rộng các hoạt động sinh hoạt chính trị, giao lưu, tọa đàm, hội thảo khoa học. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí Thư Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên Giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, tổ chức vào ngày 11/4/2024 tại thành phố  Điện Biên Phủ.

Bốn là, với tinh thần hướng về Điện Biên, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sâu rộng các hoạt động dân vận, chính sách đền ơn đáp nghĩa. Trong đó, Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ xây dựng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Điện Biên tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên; hỗ trợ xây dựng 200 căn "Nhà đại đoàn kết", gần 100 "Nhà tình nghĩa", "Nhà đồng đội", "Nhà sinh hoạt cộng đồng", với tổng giá trị hơn 100 tỉ đồng. Phối hợp với Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam chuẩn bị chu đáo tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Phối hợp với Bộ Công an triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm.

PV: Những thông điệp lớn nhất mà Bộ Quốc phòng muốn truyền tải thông qua sự kiện Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là gì, thưa Thượng tướng?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh cách mạng chống xâm lược, giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc. Cái gì đưa chúng ta đến thắng lợi trong chiến tranh cách mạng cũng nhất định đưa chúng ta đến thành công trong hòa bình, xây dựng và phát triển.

Do đó, thông điệp đầu tiên và cũng là thông điệp lớn nhất Bộ Quốc phòng muốn truyền tải nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đó là sự tin tưởng vững chắc vào đường lối cách mạng, đường lối xây dựng và phát triển đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Hai là, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công".

Ba là, luôn có tinh thần, ý chí quyết tâm cao, khát vọng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có niềm tin vào nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam để cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Bốn là, luôn nêu cao tinh thần quốc tế cao cả, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

PV: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thượng tướng!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ thuật sử dụng "vây, lấn, tấn, triệt, diệt" trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Nghệ thuật sử dụng "vây, lấn, tấn, triệt, diệt" trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, điểm phát triển đặc sắc trong nghệ thuật sử dụng chiến thuật là xác định đúng thời cơ đánh đòn quyết định cuối cùng. Ta đã thành công với cách đánh "vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt", một hình thức chiến thuật tiến công quân địch phòng ngự trong công sự kiên cố làm cho địch suy yếu dần, tiến tới tiêu diệt toàn bộ chúng.

Nghệ thuật sử dụng "vây, lấn, tấn, triệt, diệt" trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Nghệ thuật sử dụng "vây, lấn, tấn, triệt, diệt" trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, điểm phát triển đặc sắc trong nghệ thuật sử dụng chiến thuật là xác định đúng thời cơ đánh đòn quyết định cuối cùng. Ta đã thành công với cách đánh "vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt", một hình thức chiến thuật tiến công quân địch phòng ngự trong công sự kiên cố làm cho địch suy yếu dần, tiến tới tiêu diệt toàn bộ chúng.

Chiến thắng Điện Biên Phủ-bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đấu tranh của Lào
Chiến thắng Điện Biên Phủ-bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đấu tranh của Lào

VOV.VN - Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ quan trọng đối với cách mạng Lào, mà còn có ý nghĩa đối với quan hệ đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam.

Chiến thắng Điện Biên Phủ-bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đấu tranh của Lào

Chiến thắng Điện Biên Phủ-bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đấu tranh của Lào

VOV.VN - Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ quan trọng đối với cách mạng Lào, mà còn có ý nghĩa đối với quan hệ đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam.

Ngã ba Cò Nòi - Khúc tráng ca bất tử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Ngã ba Cò Nòi - Khúc tráng ca bất tử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Là giao điểm của các tuyến giao thông nối đồng bằng Bắc Bộ, chiến khu Việt Bắc, Liên khu III, IV với chiến trường Điện Biên Phủ, máu của biết bao cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và nhân dân đã đổ xuống Ngã ba Cò Nòi, góp phần viết nên khúc tráng ca bất tử cho chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

Ngã ba Cò Nòi - Khúc tráng ca bất tử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngã ba Cò Nòi - Khúc tráng ca bất tử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Là giao điểm của các tuyến giao thông nối đồng bằng Bắc Bộ, chiến khu Việt Bắc, Liên khu III, IV với chiến trường Điện Biên Phủ, máu của biết bao cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và nhân dân đã đổ xuống Ngã ba Cò Nòi, góp phần viết nên khúc tráng ca bất tử cho chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

Làm sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ
Làm sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Phát biểu tại hội thảo, Đại tướng Lương Cường khẳng định: Hội thảo sẽ làm sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử; tiếp tục củng cố niềm tự hào, tự tôn dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối của toàn dân, toàn quân ta vào sự lãnh đạo của Đảng.

Làm sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ

Làm sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Phát biểu tại hội thảo, Đại tướng Lương Cường khẳng định: Hội thảo sẽ làm sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử; tiếp tục củng cố niềm tự hào, tự tôn dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối của toàn dân, toàn quân ta vào sự lãnh đạo của Đảng.

Hôm nay diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Hôm nay diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Hôm nay 11/4, tại tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Hôm nay diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hôm nay diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Hôm nay 11/4, tại tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Những mốc thời gian lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954
Những mốc thời gian lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

VOV.VN - Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu kiên cường gian khổ, chiến dịch Điện Biên Phủ được đánh dấu bằng những mốc thời gian quan trọng cho đến ngày toàn thắng 7/5/1954.

Những mốc thời gian lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

Những mốc thời gian lịch sử của Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954

VOV.VN - Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu kiên cường gian khổ, chiến dịch Điện Biên Phủ được đánh dấu bằng những mốc thời gian quan trọng cho đến ngày toàn thắng 7/5/1954.