Luật Đất đai (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10/2023

VOV.VN - Quốc hội sẽ cho ý kiến vào Dự án Luật đất đai (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) và kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Chiều 13/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 với 92,77% tổng số đại biểu tán thành.

Quốc hội quyết định đổi tên dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thành  Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022); Điều chỉnh thời gian trình đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) và kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) cũng được Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4 theo quy trình tại một kỳ họp.

5 dự án luật khác được bổ sung vào Chương trình để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 là Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và Luật Phòng thủ dân sự.

Tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), Quốc hội xem xét thông qua 6 luật: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và Luật Phòng thủ dân sự; Cũng tại kỳ họp này, 6 dự án luật được trình Quốc hội cho ý kiến: Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi) và Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Còn tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023), 6 dự án luật trình thông qua là: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Ngoài ra có 2 dự án luật trình xin ý kiến là  Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Đẩy nhanh tiến độ thông qua Luật Đất đai nếu đảm bảo chất lượng

Trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, có ý kiến đề nghị cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với ý kiến đại biểu, đây là dự án Luật quan trọng, cấp thiết cần khẩn trương xây dựng, ban hành nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đất đai, bảo đảm quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Do đó, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tập trung nghiên cứu, sớm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến theo đúng tiến độ. Trường hợp dự án được chuẩn bị tốt, ý kiến đại biểu Quốc hội đồng thuận cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét đẩy nhanh hơn tiến độ thông qua Luật.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung vào Chương trình các dự án: Luật về Công tác dân tộc; Luật Bảo vệ người dám nghĩ, dám làm; Luật về Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân..., Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, các nội dung này cần được nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đề xuất các chính sách cụ thể, đánh giá tác động, lấy ý kiến các cơ quan hữu quan và lập hồ sơ đề nghị theo quy định.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị bổ sung vào Chương trình 3 dự án: Luật Giao thông đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; ý kiến khác đề nghị Quốc hội khóa XV không xem xét lại các dự án đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến nhưng chưa thông qua.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về 3 dự án luật nêu trên. Qua thảo luận, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội còn rất khác nhau cả về sự cần thiết ban hành và một số nội dung, chính sách lớn của các dự án luật. Do đó, Quốc hội khóa XIV giao lại Chính phủ tiếp tục nghiên cứu; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản đề nghị cơ quan trình dự án nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến đại biểu Quốc hội, báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản về kết quả nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để hoàn chỉnh các dự án luật này, đồng thời báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định việc đưa vào Chương trình./.

Tin liên quan

Sẽ sửa Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản vào năm 2023
Sẽ sửa Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản vào năm 2023

VOV.VN - UBTVQH nhận thấy, yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai là rất cấp thiết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật; đáp ứng yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Sẽ sửa Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản vào năm 2023

Sẽ sửa Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản vào năm 2023

VOV.VN - UBTVQH nhận thấy, yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai là rất cấp thiết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật; đáp ứng yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Ưu tiên thời gian, nguồn lực để sớm hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai vào năm 2023
Ưu tiên thời gian, nguồn lực để sớm hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai vào năm 2023

VOV.VN - Thông tin này được Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương của Ban Tuyên giáo Trung ương

Ưu tiên thời gian, nguồn lực để sớm hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai vào năm 2023

Ưu tiên thời gian, nguồn lực để sớm hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai vào năm 2023

VOV.VN - Thông tin này được Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương của Ban Tuyên giáo Trung ương