Ông Đinh Thế Huynh dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016

VOV.VN -Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Ngành Tuyên giáo cần tăng cường chỉ đạo quản lý báo chí - xuất bản trong đấu tranh phòng, chống suy thoái.

“Trong năm 2017, Ngành Tuyên giáo cần tăng cường chỉ đạo quản lý báo chí - xuất bản, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Cùng dự hội nghị có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2016, Ban Tuyên giáo Trung ương luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng các cấp; Đồng thời, tiếp tục phối hợp công tác hiệu quả cùng các Bộ, ngành, địa phương… hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành, địa phương xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sơ kết, tổng kết, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo như: Học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI, giúp Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tài liệu tuyên truyền về sự cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung… 

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, tích cực thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp… giúp Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở Trung ương và cấp tỉnh. 

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh phản bác các hành động của Trung Quốc làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông, nhất là sau phán quyết của Tòa trọng tài La Hay về vụ Philippines kiện Trung Quốc…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2016  công tác tuyên giáo cũng còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đó là: Công tác tham mưu đề xuất xử lý các vấn đề “nóng”, “nổi cộm” vẫn có lúc, có việc chưa chủ động, chưa kịp thời nên hiệu quả chưa cao; giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập Nghị quyết của Đảng chưa được chú trọng đúng mức; việc đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội còn nhiều lúng túng; tại một số cơ quan báo chí, một số phóng viên bị xử lý vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của báo chí cách mạng và người làm báo chân chính…

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Đinh Thế Huynh biểu dương những kết quả mà ngành Tuyên giáo đạt được trong năm 2016, đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ của ngành trong năm 2017 rất quan trọng và nặng nề, đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải dự báo đúng tình hình và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đất nước, tập trung tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2017.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị, toàn ngành Tuyên giáo tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước. Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4; Chỉ thị 05 và các Nghị quyết khác của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Ngành Tuyên giáo cần tăng cường chỉ đạo quản lý báo chí - xuất bản, phát huy vai trò xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động cung cấp thông tin thường xuyên, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những thành tựu đổi mới, những nhân tố mới. Phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế để đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các thông tin và luận điệu sai trái, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng thăm và chúc mừng VOV
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng thăm và chúc mừng VOV

VOV.VN - Sáng 16/6, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng tới thăm VOV nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6)

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng thăm và chúc mừng VOV

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng thăm và chúc mừng VOV

VOV.VN - Sáng 16/6, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng tới thăm VOV nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6)

Công tác tuyên giáo cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung
Công tác tuyên giáo cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung

VOV.VN - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Công tác tuyên giáo cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung

Công tác tuyên giáo cần phải đổi mới mạnh mẽ nội dung

VOV.VN - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, phải đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái.

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng làm việc tại Yên Bái
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng làm việc tại Yên Bái

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng làm việc tại Yên Bái

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng làm việc tại Yên Bái

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề “nóng” tới Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư
Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề “nóng” tới Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư

VOV.VN - Nhiều vấn đề băn khoăn như cải cách giáo dục, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tham nhũng...được cử tri kiến nghị tới Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề “nóng” tới Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề “nóng” tới Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư

VOV.VN - Nhiều vấn đề băn khoăn như cải cách giáo dục, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tham nhũng...được cử tri kiến nghị tới Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Ông Võ Văn Thưởng: Ngành Tuyên giáo cần nâng cao tính chiến đấu
Ông Võ Văn Thưởng: Ngành Tuyên giáo cần nâng cao tính chiến đấu

VOV.VN - Nói về nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng đề nghị cần nâng cao tính chiến đấu, chống tham nhũng, lợi ích nhóm...

Ông Võ Văn Thưởng: Ngành Tuyên giáo cần nâng cao tính chiến đấu

Ông Võ Văn Thưởng: Ngành Tuyên giáo cần nâng cao tính chiến đấu

VOV.VN - Nói về nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng đề nghị cần nâng cao tính chiến đấu, chống tham nhũng, lợi ích nhóm...

Ban Tuyên giáo quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng
Ban Tuyên giáo quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Ban Tuyên giáo quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

Ban Tuyên giáo quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.