Ông Võ Văn Thưởng: Lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo

VOV.VN -  Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021.

 “Kiểm tra, giám sát là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng; một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng. Lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều bình đẳng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm qua triển khai nhiệm vụ năm nay do Ban Bí thư tổ chức sáng 11/1 tại Trụ sở Trung ương Đảng, cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 13 vạn tổ chức đảng và hơn 56 vạn đảng viên; giám sát hơn 6 vạn tổ chức đảng và hơn 16 vạn đảng viên; thi hành kỷ luật hơn 240 tổ chức đảng và hơn 2 vạn đảng viên…các nội dung này đều tăng hơn so với năm 2020. Cùng với đó,  Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khẩn trương, quyết liệt kiểm tra, kết luận rõ nhiều vụ việc khó, phức tạp trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dự án đầu tư, quản lý xăng dầu, mua sắm vật tư quốc phòng; phòng chống buôn lậu...; qua đó, xem xét, kỷ luật nhiều tập thể, cá nhân vi phạm và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật những đảng viên và tổ chức đảng vi phạm, trong đó có cả các Ủy viên Trung ương Đảng, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, cán bộ đương chức, nghỉ hưu; làm nghiêm từ trên xuống dưới, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, góp phần răn đe, cảnh tỉnh, được dư luận đồng tình, đánh giá cao…

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư  Võ Văn Thưởng biểu dương những thành tích mà các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2021. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng như một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp uỷ chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra cùng cấp cũng chưa mạnh dạn, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy về công tác kiểm tra, nhất là việc kiểm tra những vụ việc sai phạm đã rõ. Vẫn còn một số ủy ban kiểm tra tỉnh ủy chưa thực hiện kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới hoặc đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, một số địa phương, đơn vị tiến hành kiểm tra, giám sát còn mang tính hình thức, chưa quyết liệt; hiệu lực, hiệu quả thấp, chưa đủ sức răn đe; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp uỷ và ủy ban kiểm tra cấp trên…

 Nhấn mạnh, để nâng cao bản lĩnh, uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước, Đảng ta phải tiếp tục đẩy mạnh và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên mức độ cao hơn, gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng gắn liền với chống tiêu cực; ngăn chặn, đầy lùi gắn liền với kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong quá trình này, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng và phải được tiến hành mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục, kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả cao hơn nữa.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị: "Cùng với việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phải tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng và xã hội, trước hết là trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể về công tác kiểm tra đảng, nhằm giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ", với phương châm: giám sát phải mở rộng để phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng; xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ.”

Ông Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra đảng trong tình hình hiện nay, điều kiện tiên quyết là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra.

“Tôi xin nhắc lại và đề nghị các đồng chí nghiên cứu, quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính, tổ chức ngày 15/9/2021: “ Công chức các cơ quan nội chính hơn ai hết, phải rất cảnh giác, tỉnh táo, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, lối sống; phải có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh chính trực và đặc biệt, bản thân phải liêm, phải sạch, biết gương mẫu giữ mình, trọng liêm sỉ, không chịu bất kỳ sức ép không trong sáng nào, bất kỳ sự cám dỗ, mua chuộc nào; thực sự công tâm, khách quan "phụng công thủ pháp", chí công vô tư; phải là những "bao công" trong thời đại mới. Phải có trái tim sục sôi bầu nhiệt huyết cách mạng, sẵn sàng hành động vì nước, vì dân; có cái đầu đầy bản lĩnh và trí tuệ…; có đôi chân vững chắc và bàn tay sạch để đứng vững, đứng thẳng và khước từ mọi sự cám dỗ tầm thường, giữ danh dự của người cán bộ nội chính…Đồng thời, phải kiên quyết chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, làm việc "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn" trong một bộ phận cán bộ, công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan nội chính các cấp”.

Ông Võ Văn Thưởng lưu ý đồng thời cũng yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung hoàn hiện cơ chế kiểm tra, giám sát đối với việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xây dựng Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030. Khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Giám sát phải trên tinh thần xây dựng
Chủ tịch Quốc hội: Giám sát phải trên tinh thần xây dựng

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội giám sát phải đúng và trúng, chỉ rõ địa điểm, ghi rõ trách nhiệm giải trình của các tổ chức, cá nhân và kiến nghị, đề xuất sửa đổi chính sách pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội: Giám sát phải trên tinh thần xây dựng

Chủ tịch Quốc hội: Giám sát phải trên tinh thần xây dựng

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội giám sát phải đúng và trúng, chỉ rõ địa điểm, ghi rõ trách nhiệm giải trình của các tổ chức, cá nhân và kiến nghị, đề xuất sửa đổi chính sách pháp luật.

Thực hiện 4 chuyên đề giám sát trong năm 2022
Thực hiện 4 chuyên đề giám sát trong năm 2022

VOV.VN - Trong đó, Quốc hội sẽ tiến hành 2 cuộc giám sát tối cao về công tác quy hoạch và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; UBTVQH thực hiện 2 chuyên đề giám sát về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Thực hiện 4 chuyên đề giám sát trong năm 2022

Thực hiện 4 chuyên đề giám sát trong năm 2022

VOV.VN - Trong đó, Quốc hội sẽ tiến hành 2 cuộc giám sát tối cao về công tác quy hoạch và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; UBTVQH thực hiện 2 chuyên đề giám sát về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã.

Quốc hội giám sát tối cao về quy hoạch và chống lãng phí
Quốc hội giám sát tối cao về quy hoạch và chống lãng phí

VOV.VN - Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 vừa được chính thức ban hành.

Quốc hội giám sát tối cao về quy hoạch và chống lãng phí

Quốc hội giám sát tối cao về quy hoạch và chống lãng phí

VOV.VN - Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 vừa được chính thức ban hành.