Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4

VOV.VN - Sáng 24/1, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4.

Tiếp nối thành công ở 3 lần tổ chức trước đó, cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Thời gian nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi cấp Trung ương: đến hết ngày 15/7/2024 (theo dấu bưu điện). 

Ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết: "Cuộc thi lần thứ 4, bài viết vẫn theo nguyên tắc kết hợp giữa "xây" và "chống"; khẳng định những cái hay, cái tốt, cái đẹp; phản bác quan điểm sai trái thù địch, dẹp đi những cái xấu trong thực tiễn. Quan trọng nữa, năm 2024 là năm giữa nhiệm kỳ, chuẩn bị cho Đại hội, cho nên các bài viết ngoài những việc thực hiện những nhiệm vụ hiện nay thì cố gắng có những phát hiện, những đề xuất mới để tham gia góp ý vào quá trình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII. Đồng thời cũng chuẩn bị những luận cứ để phục vụ cho nhiệm kỳ Đại hội sắp tới của Đảng".

Dịp này, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương căn cứ Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi, và định hướng chủ đề tác phẩm dự thi để phát động, tổ chức Cuộc thi ở cấp tỉnh và tương đương, lựa chọn trao giải và gửi các tác phẩm xuất sắc dự thi cấp Trung ương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc “Văn hóa các dân tộc thiểu số bị người Kinh đồng hóa"
Bác bỏ luận điệu xuyên tạc “Văn hóa các dân tộc thiểu số bị người Kinh đồng hóa"

VOV.VN - Gần đây, một số phần tử cơ hội bất mãn đưa ra luận điệu "Văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang bị người Kinh đồng hóa”. Thủ đoạn không mới nhưng lại rất nguy hiểm bởi nó phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Cần phải nhận diện và phê phán luận điệu xuyên tạc này.

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc “Văn hóa các dân tộc thiểu số bị người Kinh đồng hóa"

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc “Văn hóa các dân tộc thiểu số bị người Kinh đồng hóa"

VOV.VN - Gần đây, một số phần tử cơ hội bất mãn đưa ra luận điệu "Văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang bị người Kinh đồng hóa”. Thủ đoạn không mới nhưng lại rất nguy hiểm bởi nó phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Cần phải nhận diện và phê phán luận điệu xuyên tạc này.

Gợi mở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Gợi mở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Nội dung của Hội thảo khoa học quốc gia "Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ" là hoạt động thiết thực, gợi mở một số vấn đề lý luận và kết quả tổng kết thực tiễn, đóng góp cho việc xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Gợi mở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Gợi mở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Nội dung của Hội thảo khoa học quốc gia "Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ" là hoạt động thiết thực, gợi mở một số vấn đề lý luận và kết quả tổng kết thực tiễn, đóng góp cho việc xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần tránh làm cho có
Thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần tránh làm cho có

VOV.VN - Ngày 15/11, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Cà Mau, tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2023 và phát động cuộc thi Chính luận lần thứ 3, năm 2024. Ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ ra một số hạn chế của cuộc thi và nhắc nhở, các bài thi cần hướng tới thực chất, tránh làm cho có.

Thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần tránh làm cho có

Thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần tránh làm cho có

VOV.VN - Ngày 15/11, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Cà Mau, tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2023 và phát động cuộc thi Chính luận lần thứ 3, năm 2024. Ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ ra một số hạn chế của cuộc thi và nhắc nhở, các bài thi cần hướng tới thực chất, tránh làm cho có.