Phó Thủ tướng lưu ý trách nhiệm khi chuyển đổi đất lúa sang đất phi nông nghiệp

VOV.VN - Ngày 10/7, chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh nội dung bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp; trách nhiệm của nhà đầu tư khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông (NN&PTNT) Hoàng Trung cho biết, tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng và các ý kiến đóng góp tại 2 cuộc họp ngày 18/6 và 1/7, cơ quan soạn thảo đã rà soát, bổ sung quy định về tiêu chí xác định vùng trồng lúa có năng suất, chất lượng cao. 

Bộ NN&PTNT cũng bổ sung khái niệm công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp là lán, trại, kho để phục vụ sơ chế, bảo quản nông sản, chứa vật tư nông nghiệp, máy móc, dụng cụ lao động, chỉ được xây dựng 1 tầng, không được xây dựng tầng hầm.

Việc xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa có thể chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được thực hiện theo pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Liên quan đến chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, Bộ NN&PTNT phân ra 2 nhóm: Ngân sách nhà nước hỗ trợ các địa phương sản xuất lúa, chính sách đầu tư, hỗ trợ vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, mục tiêu lớn nhất của chính sách đầu tư, hỗ trợ là nhằm chuyển đổi cả nền nông nghiệp sang nông nghiệp xanh, bền vững, đời sống của nông dân ngày càng nâng cao... Dự thảo Nghị định cũng phân cấp cho địa phương trong xây dựng kế hoạch, quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất lúa, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế. 

“Chúng ta phải có không gian để các địa phương chịu trách nhiệm trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất lúa trên cơ sở bàn bạc, đồng thuận của người dân”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Tại cuộc họp, một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ các nguyên tắc định hướng cho địa phương thực hiện thống nhất việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất lúa; có căn cứ nghiên cứu khoa học đối với quy định chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm mà không làm mất đi điều kiện để trồng lúa trở lại.

Trong đó, đại diện Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ trình tự, thủ tục hỗ trợ cho từng nhóm đối tượng (doanh nghiệp, cá nhân, hợp tác xã) canh tác tại vùng lúa có năng suất, chất lượng cao; đánh giá tác động của chính sách chi ngân sách nhà nước hỗ trợ địa phương sản xuất lúa.

Trước các ý kiến góp ý, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ NN&PTNT tiếp tục bổ sung tiêu chí về diện tích vùng sản xuất; hệ thống thuỷ lợi bảo đảm chủ động tưới tiêu; liên doanh, liên kết sản xuất tập trung, quy mô lớn; ứng dụng khoa học công nghệ để thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính…

Đồng thời, bổ sung tiêu chí làm căn cứ cho địa phương khoanh định, công bố và báo cáo vùng chuyên trồng lúa, vùng trồng lúa có năng suất, chất lượng cao; vùng trồng lúa có thể chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa ra một số quy định mang tính nguyên tắc bảo đảm điều kiện có thể trồng lúa trở lại để địa phương quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất lúa, đặc biệt là cây lâu năm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT bổ sung các chính sách hỗ trợ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại cho vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao; bảo vệ đất trồng lúa, hạn chế chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp; trách nhiệm của nhà đầu tư khi chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Với nội dung xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc quản lý chặt chẽ những dự án xây dựng (mục đích sử dụng, thiết kế kỹ thuật) được cấp thẩm quyền phê duyệt, áp dụng cho các trường hợp liên doanh, liên kết sản xuất tập trung quy mô lớn, sử dụng máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại; dự án phục vụ phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ tiếp thị, giới thiệu nông sản, du lịch nông nghiệp… Địa phương được phân cấp xem xét, quyết định xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất lúa, phù hợp với thực tiễn và hiệu quả kinh tế, tránh tình trạng “thửa ruộng nào cũng có lán, trại, kho”.

“Nhà nước sẽ đầu tư trực tiếp vào những công trình hạ tầng, hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhằm bảo đảm ổn định lâu dài cho các vùng chuyên trồng lúa, vùng trồng lúa có năng suất, chất lượng cao. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân… để triển khai các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, gia tăng giá trị, hiệu quả canh tác, bảo đảm an ninh lương thực”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về định hướng sử dụng nguồn tiền thu được từ việc chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất, tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, tập trung đầu tư cho vùng trồng lúa có năng suất, chất lượng cao.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp rà soát kỹ dự thảo Nghị định, trong đó có các điều khoản thi hành, điều khoản chuyển tiếp, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành nói chung, với các dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành, quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2024 nói riêng; quy định đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Luật Đất đai 2024 và theo đúng phạm vi thẩm quyền của Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật Đất đai sẽ có chính sách mới gì hỗ trợ người trồng lúa?
Luật Đất đai sẽ có chính sách mới gì hỗ trợ người trồng lúa?

VOV.VN - Nghị định về đất trồng lúa phải có cơ chế, chính sách để các địa phương là vùng trọng điểm về lúa, gạo có thể thực hiện được nhiệm vụ chính trị, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Người nông dân được hỗ trợ tập trung, tạo điều kiện áp dụng khoa học, kỹ thuật, nâng cao năng suất, hướng đến sản xuất lớn, bảo đảm thu nhập, đời sống ổn định.

Luật Đất đai sẽ có chính sách mới gì hỗ trợ người trồng lúa?

Luật Đất đai sẽ có chính sách mới gì hỗ trợ người trồng lúa?

VOV.VN - Nghị định về đất trồng lúa phải có cơ chế, chính sách để các địa phương là vùng trọng điểm về lúa, gạo có thể thực hiện được nhiệm vụ chính trị, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Người nông dân được hỗ trợ tập trung, tạo điều kiện áp dụng khoa học, kỹ thuật, nâng cao năng suất, hướng đến sản xuất lớn, bảo đảm thu nhập, đời sống ổn định.

Hậu Giang chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác cho lợi nhuận cao
Hậu Giang chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác cho lợi nhuận cao

VOV.VN - Từ việc thực hiện chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả và cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tỷ lệ nông sản giá trị cao được sản xuất ngày càng nhiều, lợi nhuận thu được đã tăng gấp 2-5 lần so với trước khi chuyển đổi.

Hậu Giang chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác cho lợi nhuận cao

Hậu Giang chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác cho lợi nhuận cao

VOV.VN - Từ việc thực hiện chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả và cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tỷ lệ nông sản giá trị cao được sản xuất ngày càng nhiều, lợi nhuận thu được đã tăng gấp 2-5 lần so với trước khi chuyển đổi.

Quảng Trị chuyển đổi hơn 237ha đất lúa sang trồng các loại cây khác
Quảng Trị chuyển đổi hơn 237ha đất lúa sang trồng các loại cây khác

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi 237 héc ta đất lúa sang trồng các loại cây khác và nuôi trồng thủy sản trong năm 2024.

Quảng Trị chuyển đổi hơn 237ha đất lúa sang trồng các loại cây khác

Quảng Trị chuyển đổi hơn 237ha đất lúa sang trồng các loại cây khác

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi 237 héc ta đất lúa sang trồng các loại cây khác và nuôi trồng thủy sản trong năm 2024.