Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh vào tháng 10

VOV.VN - Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tại kỳ họp thứ 6 tới đây.

Tiếp tục họp phiên 26, chiều 18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp 6 Quốc hội khóa XV.

Trình bày báo cáo, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến Quốc hội làm việc trong 25 ngày, khai mạc vào 23/10 và bế mạc ngày 29/11.

Kỳ họp thứ 6 chia làm 2 đợt, họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Đợt một kéo dài 20,5 ngày làm việc, từ 23/10 đến 16/11; Đợt 2 kéo dài 4,5 ngày, từ 24/11 đến sáng 29/11.

Một trong những nội dung quan trọng là Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến một số cơ quan và căn cứ tình hình thực tế, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị bố trí nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại 3 phiên.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo ý kiến đề nghị của Ban Công tác đại biểu, việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp 6 sẽ được tiến hành trong 3 phiên họp.

Việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội lần này được tiến hành theo Nghị quyết 96 vừa được Quốc hội thông qua hôm 23/6 tại kỳ họp 5. Theo quy định thì Quốc hội không lấy phiếu tín nhiệm đối với người được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm.

Cũng theo quy định tại Nghị quyết 96, chậm nhất là 45 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm; có văn bản yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo và bản kê khai tài sản, thu nhập.

Về các vấn đề khác, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, sau phiên họp tháng 9/2023, phần lớn nội dung kỳ họp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, trong đó tiếp tục cho ý kiến lần 2 đối với các dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, báo cáo về kiến nghị của cử tri và một số vấn đề quan trọng khác sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 10/2023.

Do khối lượng nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp 6 rất lớn với nhiều nội dung khó, phức tạp, để bảo đảm thời gian cho các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung để gửi các vị đại biểu Quốc họi đúng thời gian quy định; đồng thời, tiếp tục công khai danh sách các cơ quan hữu quan chậm gửi tài liệu kỳ họp.

Tin liên quan

Rà soát, lập danh sách dự kiến lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội
Rà soát, lập danh sách dự kiến lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội

VOV.VN - “Ban Công tác đại biểu đã rà soát, lập danh sách dự kiến người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội”.

Rà soát, lập danh sách dự kiến lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội

Rà soát, lập danh sách dự kiến lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội

VOV.VN - “Ban Công tác đại biểu đã rà soát, lập danh sách dự kiến người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội”.

Lấy phiếu tín nhiệm người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn: Căn cứ nào để đánh giá?
Lấy phiếu tín nhiệm người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn: Căn cứ nào để đánh giá?

VOV.VN - Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn quy định rõ căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm.

Lấy phiếu tín nhiệm người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn: Căn cứ nào để đánh giá?

Lấy phiếu tín nhiệm người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn: Căn cứ nào để đánh giá?

VOV.VN - Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn quy định rõ căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm.

Tổng Thư ký Quốc hội: Yêu cầu thông tin về người được lấy phiếu tín nhiệm tường minh
Tổng Thư ký Quốc hội: Yêu cầu thông tin về người được lấy phiếu tín nhiệm tường minh

VOV.VN - "Người được lấy phiếu tín nhiệm phải gửi báo cáo kết quả thực hiện công việc của mình, kê khai tài sản để đại biểu nghiên cứu trước khi tiến hành lấy phiếu. Việc cung cấp thông tin được yêu cầu rất kỹ, tường minh".

Tổng Thư ký Quốc hội: Yêu cầu thông tin về người được lấy phiếu tín nhiệm tường minh

Tổng Thư ký Quốc hội: Yêu cầu thông tin về người được lấy phiếu tín nhiệm tường minh

VOV.VN - "Người được lấy phiếu tín nhiệm phải gửi báo cáo kết quả thực hiện công việc của mình, kê khai tài sản để đại biểu nghiên cứu trước khi tiến hành lấy phiếu. Việc cung cấp thông tin được yêu cầu rất kỹ, tường minh".