Rà soát, lập danh sách dự kiến lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội

VOV.VN - “Ban Công tác đại biểu đã rà soát, lập danh sách dự kiến người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội”.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Công tác đại biểu cho biết điều này khi trình bày tham luận về công tác triển khai Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, tại Hội nghị triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội, chiều 6/9.

Nhiều điểm mới về lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội, HĐND 3 lần tiến hành lấy phiếu tín nhiệm vào năm 2013, 2014 và lần lấy phiếu tín nhiệm gần đây nhất vào năm 2018. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng.

Đề cập một số điểm mới trong Nghị quyết số 96, bà Thanh cho biết đã bổ sung đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh Tổng Thư ký Quốc hội; bỏ chức danh Ủy viên Thường trực của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo quy định mới thì không lấy phiếu tín nhiệm ở HĐND cấp xã. Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bầu, bổ nhiệm trong năm lấy phiếu tín nhiệm. Không lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chủ tịch UBND quận tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh vì đây là chức danh do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm

Về căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm, Nghị quyết số 96 đã quy định chi tiết nội dung của các tiêu chí đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND.

Nghị quyết 96 bổ sung 1 điều quy định về các hành vi bị nghiêm cấm nhằm đảm bảo việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện khách quan, minh bạch và đúng pháp luật, phản ánh thực chất kết quả tín nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Thể chế hoá Quy định số 96-QĐ/TW, nghị quyết của Quốc hội quy định người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức; trường hợp không xin từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, Thường trực HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” trở lên thì trình Quốc hội, HĐND tiến hành miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm nay

Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 96/2023/QH15, Quốc hội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn vào kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp cuối năm 2023.

Ban Công tác đại biểu sẽ tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

“Hiện tại, Ban Công tác đại biểu đã rà soát, lập danh sách dự kiến người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội” – báo cáo cho biết.

Ban Công tác đại biểu cũng đề nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội đến cấp huyện, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và đại biểu HĐND; ban hành Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở cấp tỉnh và tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND cấp huyện báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15.

Ban Công tác đại biểu cũng cho biết, Nghị quyết số 96/2023/QH15 đã quy định đầy đủ, rõ ràng về các nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ không ban hành văn bản hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND như nhiệm kỳ 2016-2021.

Thay vào đó, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 96/2023/QH15, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, thì các địa phương kịp thời phản ánh để Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất hướng dẫn thi hành.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lấy phiếu tín nhiệm Phó Chánh án TAND tối cao và Phó Viện trưởng VSKND tối cao
Lấy phiếu tín nhiệm Phó Chánh án TAND tối cao và Phó Viện trưởng VSKND tối cao

Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm năm 2023 đối với các Phó Chánh án và Phó Viện trưởng.

Lấy phiếu tín nhiệm Phó Chánh án TAND tối cao và Phó Viện trưởng VSKND tối cao

Lấy phiếu tín nhiệm Phó Chánh án TAND tối cao và Phó Viện trưởng VSKND tối cao

Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm năm 2023 đối với các Phó Chánh án và Phó Viện trưởng.

Lấy phiếu tín nhiệm người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn: Căn cứ nào để đánh giá?
Lấy phiếu tín nhiệm người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn: Căn cứ nào để đánh giá?

VOV.VN - Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn quy định rõ căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm.

Lấy phiếu tín nhiệm người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn: Căn cứ nào để đánh giá?

Lấy phiếu tín nhiệm người được Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn: Căn cứ nào để đánh giá?

VOV.VN - Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn quy định rõ căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm.

Tổng Thư ký Quốc hội: Yêu cầu thông tin về người được lấy phiếu tín nhiệm tường minh
Tổng Thư ký Quốc hội: Yêu cầu thông tin về người được lấy phiếu tín nhiệm tường minh

VOV.VN - "Người được lấy phiếu tín nhiệm phải gửi báo cáo kết quả thực hiện công việc của mình, kê khai tài sản để đại biểu nghiên cứu trước khi tiến hành lấy phiếu. Việc cung cấp thông tin được yêu cầu rất kỹ, tường minh".

Tổng Thư ký Quốc hội: Yêu cầu thông tin về người được lấy phiếu tín nhiệm tường minh

Tổng Thư ký Quốc hội: Yêu cầu thông tin về người được lấy phiếu tín nhiệm tường minh

VOV.VN - "Người được lấy phiếu tín nhiệm phải gửi báo cáo kết quả thực hiện công việc của mình, kê khai tài sản để đại biểu nghiên cứu trước khi tiến hành lấy phiếu. Việc cung cấp thông tin được yêu cầu rất kỹ, tường minh".

Quốc hội thống nhất không quy định lấy phiếu tín nhiệm với cán bộ cấp xã
Quốc hội thống nhất không quy định lấy phiếu tín nhiệm với cán bộ cấp xã

VOV.VN - Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua cũng quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu tín nhiệm.

Quốc hội thống nhất không quy định lấy phiếu tín nhiệm với cán bộ cấp xã

Quốc hội thống nhất không quy định lấy phiếu tín nhiệm với cán bộ cấp xã

VOV.VN - Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua cũng quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với người đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu tín nhiệm.