Băn khoăn về tính khả thi của hộ chiếu có gắn chíp điện tử

VOV.VN -Thẩm tra dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, các đại biểu có ý kiến băn khoăn về tính khả thi của các quy định về hộ chiếu có gắn chíp điện tử.

Sáng nay, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 14, thẩm tra dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng – An ninh họp phiên toàn thể thẩm tra dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Ảnh: Quochoi.vn

Thẩm tra dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, các đại biểu đánh giá sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, vẫn còn có ý kiến băn khoăn về tính khả thi của các quy định về hộ chiếu có gắn chíp điện tử; quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân vì cho rằng, những nội dung này khó triển khai, áp dụng đồng bộ để khai thác, sử dụng, xử lý dữ liệu chung khi Luật có hiệu lực.

Đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ nêu ý kiến: “Chúng ta không nên sử dụng hạ tầng chữ ký số mà sử dụng dịch vụ chữ ký số trong hạ tầng quốc gia về cơ sở khóa công khai để triển khai an toàn bảo mật cho hộ chiếu có gắn chíp điện tử. Thực hiện ký số cá nhân và dữ liệu sinh trắc học. Việc ký số cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử, cơ quan có thẩm quyền tại Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cấp chứng thư số chuyên dùng của Chình phủ”

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn trình bày tóm tắt tờ trình dự án Luật. Ảnh: Quochoi.vn

Các ý kiến cũng đề nghị bổ sung các quy định về sử dụng hộ chiếu, vì cho rằng dự thảo Luật mới chỉ quy định đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông nhưng chưa quy định các trường hợp được sử dụng đối với mỗi loại hộ chiếu; đề nghị bổ sung quy định về hình thức, nội dung của hộ chiếu, trong đó quy định số hộ chiếu là số định danh cá nhân.

Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Mai Bộ đề nghị: quy định nguyên tắc chung cho cả đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và giao Chính phủ quy định chi tiết để phù hợp với tình hình cải cách hành chính, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy: “Ngay kể cả Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban cơ yếu Chính phủ cũng không được cấp hộ chiếu ngoại giao. So với đối tượng khác được cấp hộ chiếu ngoại giao thì vấn đề bảo đảm an ninh quốc gia trên hết. Tôi đề nghị phải quy định cán bộ làm công tác cơ yếu được cấp hộ chiếu ngoại giao”.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội tán thành với quy định bổ sung quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, quy định về sử dụng hộ chiếu và hình thức, nội dung của hộ chiếu. Đồng thời, tán thành với các nội dung quy định cụ thể về: cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, đối với quy định về chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh và đối với quy định hủy, thu hồi, khôi phục hộ chiếu. Đề nghị điều chỉnh cần đảm bảo, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho việc thực hiện./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp về Luật Công an nhân dân sửa đổi

VOV.VN - Việc sửa đổi Luật Công an nhân dân nhằm kịp thời thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục