Chủ tịch nước: “Phải quán triệt tinh thần luật pháp bất vị thân“

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong quá trình thực thi luật pháp phải quán triệt tinh thần thượng tôn pháp luật, luật pháp bất vị thân.

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

phai quan triet tinh than luat phap bat vi than hinh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.
Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, hoạt động của Văn phòng đã từng bước hòa nhập với công tác chung của Ban Nội chính Trung ương kể từ sau khi được sáp nhập về Ban Nội chính Trung ương. Văn phòng đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá công tác tháng 2/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2018, mà trọng tâm là những nội dung chuẩn bị cho phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Hiện Ban Nội chính Trung ương đang chờ Bộ Chính trị cho ý kiến sửa đổi Quyết định 159 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương, từ đó Văn phòng đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, cơ chế tham mưu, chủ yếu là về nhiệm vụ, quyền hạn của các ủy viên chuyên trách của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những những kết quả, hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương trong năm 2017, góp phần tích cực phục vụ Ban Chỉ đạo hoàn thành tốt chương trình, công tác đã đề ra. Chủ tịch nước hoan nghênh Văn phòng đã triển khai các công việc một cách tích cực, đảm bảo đúng tiến độ việc sáp nhập về Ban Nội chính Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII), đảm bảo tốt tư tưởng của cán bộ, nhân viên và hoạt động đã đi vào ổn định.

phai quan triet tinh than luat phap bat vi than hinh 2
Lãnh đạo Văn phòng báo cáo kết quả công tác với Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều vấn đề mới đặt ra cần phải được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Đây là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong đó, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

“Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Trong đó Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp cũng có trách nhiệm rất quan trọng trong việc này để phối hợp với các cơ quan chức năng của Chính phủ, Quốc hội tham mưu trong xây dựng, thẩm định, kiến nghị trình với Quốc hội thông qua các dự án Luật. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Vì vậy, mỗi một cán bộ công chức, viên chức đều phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời nắm bắt tình hình thông qua, khảo sát, kiểm tra để phát hiện thêm những vấn đề mới để chúng ta kiến nghị, bổ sung và hoàn thiện” – Chủ tịch nước cho biết.

Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng phải bám sát chương trình, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã đề ra và thông qua tại phiên họp lần thứ 4 vừa qua. Trong đó, Văn phòng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng các Đề án để đôn đốc thực hiện một cách tốt nhất. Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo, Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung để phiên họp đạt hiệu quả cao.

phai quan triet tinh than luat phap bat vi than hinh 3
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương có những nhiệm vụ rất quan trọng theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020. Vì vậy Văn phòng cần bám sát, nắm vững những quan điểm cơ bản của Đảng ta về công tác cải cách tư pháp.

Chủ tịch nước mong muốn các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phát huy tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, bám sát những quan điểm cơ bản của Đảng đã được đề cập trong Nghị quyết 48, 49 của Bộ Chính trị. Những Nghị quyết này rất quan trọng, định hướng suy nghĩ, phát hiện vấn đề và kiến nghị những chủ trương, giải pháp để xử lý những vấn đề liên quan đến công tác cải cách tư pháp.

"Trong quá trình xây dựng luật pháp và trong quá trình thực thi luật pháp phải quán triệt tinh thần là sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật và với tinh thần thượng tôn pháp luật, luật pháp bất vị thân" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cho biết, sắp tới, Bộ Chính trị sẽ cho ý kiến về việc kiện toàn bộ máy, bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực cho 2 Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Vào cuối nhiệm kỳ, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương sẽ tiến hành tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 49 và đề ra phương hướng của nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tiếp theo./.

Việt Cường/VOV

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
BLV Quang Huy dự đoán ĐT Việt Nam thắng sát nút trước ĐT Jordan
VOV.VN - BLV Quang Huy đưa ra dự đoán về trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Jordan ở vòng 16 đội Asian Cup 2019.
VOV_BalloonAds