Công bố Luật Các tổ chức tín dụng 2024: Bổ sung quy định về rút tiền hàng loạt

VOV.VN - Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có nhiều điểm mới, trong đó, quy định rõ các biện pháp sẽ áp dụng khi một tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt và các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, đảm bảo an toàn hệ thống, đảm bảo quyền lợi người gửi tiền.

Hạn chế lạm dụng quyền cổ đông lớn

Sáng nay (19/2), tại cuộc họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 (18/1/2024), Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn cho biết, Luật đã hoàn thiện quy định về nâng cao yêu cầu quản trị, điều hành, hạn chế lạm dụng quyền cổ đông lớn, quyền quản trị, điều hành để thao túng hoạt động của tổ chức tín dụng.

Theo đó, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 đã giảm giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông là tổ chức, của nhóm cổ đông và người có liên quan; quy định lộ trình 5 năm giảm dần giới hạn cấp tín dụng; sửa đổi, bổ sung quy định về khái niệm người có liên quan.

Luật bổ sung trách nhiệm công bố, công khai thông tin của cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng trở lên, thông tin về người có liên quan của người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng…

"Đây là những quy định để nâng cao năng lực quản trị, điều hành, minh bạch hóa hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hạn chế tình trạng thao túng, chi phối hoạt động của cổ đông lớn, nhóm cổ đông lớn tại tổ chức tín dụng", ông Sơn nói.

Bên cạnh đó, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 đã bổ sung quy định yêu cầu ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng phương án khắc phục dự kiến trong các trường hợp bị can thiệp sớm. Phương án khắc phục phải được xây dựng, thông qua trước ngày 01/7/2025 hoặc trong thời hạn 1 năm kể từ ngày được cấp giấy phép.

Phó Thống đốc nhấn mạnh tinh thần “từ xa, từ sớm”, khi phát hiện các tổ chức tín dụng thuộc trường hợp can thiệp sớm, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi tổ chức tín dụng. Văn bản này sẽ nêu rõ các yêu cầu, hạn chế đối với tổ chức tín dụng, bao gồm cả việc xây dựng, cập nhật phương án để khắc phục các yếu kém phát sinh trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Trường hợp tổ chức tín dụng thực hiện thành công phương án khắc phục và trở lại hoạt động bình thường, việc áp dụng các biện pháp hạn chế, yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước cũng chấm dứt.

Luật cũng thay đổi về cách tiếp cận đối với can thiệp sớm tổ chức tín dụng phù hợp với thông lệ quốc tế. Định kỳ ít nhất 2 năm, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải cập nhật, điều chỉnh phương án khắc phục để đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động của tổ chức tín dụng.

Bổ sung quy định về rút tiền hàng loạt

Luật Các tổ chức tín dụng mới cũng bổ sung quy định về rút tiền hàng loạt, trong đó quy định rõ các biện pháp sẽ áp dụng khi một tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt, bao gồm các biện pháp tự thân của ngân hàng và các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, đảm bảo an toàn hệ thống, đảm bảo quyền lợi người gửi tiền.

Về kiểm soát đặc biệt và các phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng, luật mới quy định phương án phục hồi, phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, phương án chuyển giao bắt buộc, phương án giải thể, phương án phá sản.

Luật Các tổ chức tín dụng quy định biện pháp sẽ áp dụng khi một tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt, gồm biện pháp tự thân của ngân hàng và biện pháp hỗ trợ thanh khoản, đảm bảo an toàn hệ thống...

Luật Các tổ chức tín dụng gồm 15 chương, 210 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Luật bổ sung điều khoản chuyển tiếp cho những quy định được sửa đổi, bổ sung tại luật để hạn chế tác động lớn tới thị trường khi luật có hiệu lực.

Quy định chi tiết Luật Các tổ chức tín dụng 2024, dự kiến có có 2 nghị định và 4 thông tư.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 15%
Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 15%

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu định hướng về tăng trưởng tín dụng là 15% và điều chỉnh linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường.

Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 15%

Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 15%

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu định hướng về tăng trưởng tín dụng là 15% và điều chỉnh linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường.

Hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp phục hồi, chớp cơ hội phát triển
Hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp phục hồi, chớp cơ hội phát triển

VOV.VN - Định hướng chính sách tiền tệ năm 2024 là tập trung mở rộng khả năng hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp phục hồi, chớp cơ hội phát triển mới trong năm nay.

Hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp phục hồi, chớp cơ hội phát triển

Hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp phục hồi, chớp cơ hội phát triển

VOV.VN - Định hướng chính sách tiền tệ năm 2024 là tập trung mở rộng khả năng hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp phục hồi, chớp cơ hội phát triển mới trong năm nay.

Một số điểm mới trong Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi
Một số điểm mới trong Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi

VOV.VN - Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua có nhiều điểm mới, trong đó mở rộng nhóm người liên quan thao túng hoạt động ngân hàng, Giảm bớt thủ tục cấp phép, xử lý nợ xấu…

Một số điểm mới trong Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi

Một số điểm mới trong Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi

VOV.VN - Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua có nhiều điểm mới, trong đó mở rộng nhóm người liên quan thao túng hoạt động ngân hàng, Giảm bớt thủ tục cấp phép, xử lý nợ xấu…