Hà Nội dự kiến giới thiệu 59 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Số lượng Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của thành phố Hà Nội được phân bổ 29 đại biểu. Trong đó, có 14 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 15 đại biểu do thành phố giới thiệu.

Theo kết quả hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử, số lượng Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của thành phố Hà Nội được phân bổ là 29 đại biểu và sẽ có 59 người dự kiến được giới thiệu tham gia ứng cử. 

Đáng chú ý, trong số 29 đại biểu được phân bổ có 14 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 15 đại biểu do thành phố giới thiệu. Dự kiến số đơn vị bầu cử là 10 đơn vị.

Thông tin tại Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức ngày 8/3, cho thấy, cơ cấu số lượng, thành phần người giới thiệu ứng cử sẽ đảm bảo hợp lý, đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô; đại diện lãnh đạo chủ chốt của thành phố, đại biểu chuyên trách; số lượng phụ nữ, đại biểu tôn giáo, người ngoài đảng, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu tái cử và đại biểu tự ứng cử.

Hà Nội sẽ còn tổ chức 2 hội nghị hiệp thương nữa trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV vào ngày 23/5/2021. Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử ở các quận, huyện./. 

Viết bình luận

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế được bầu 7 đại biểu Quốc hội
Thừa Thiên Huế được bầu 7 đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế có 14 đơn vị bầu cử, bầu ra 51 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thừa Thiên Huế được bầu 7 đại biểu Quốc hội

Thừa Thiên Huế được bầu 7 đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế có 14 đơn vị bầu cử, bầu ra 51 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bộ Quốc phòng giới thiệu hai Thượng tướng ứng cử Đại biểu Quốc hội
Bộ Quốc phòng giới thiệu hai Thượng tướng ứng cử Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Bộ Quốc phòng giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ứng cử Đại biểu Quốc hội.

Bộ Quốc phòng giới thiệu hai Thượng tướng ứng cử Đại biểu Quốc hội

Bộ Quốc phòng giới thiệu hai Thượng tướng ứng cử Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Bộ Quốc phòng giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ứng cử Đại biểu Quốc hội.

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Ban Chấp hành công đoàn cơ quan Mặt trận Tổ quốc lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với 2 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm: ông Trần Thanh Mẫn và Hầu A Lềnh.

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và Hầu A Lềnh ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Ban Chấp hành công đoàn cơ quan Mặt trận Tổ quốc lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với 2 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, gồm: ông Trần Thanh Mẫn và Hầu A Lềnh.