Khiếu nại, tố cáo gia tăng do lãnh đạo “lờ” tiếp công dân

Khiếu nại, tố cáo gia tăng do lãnh đạo “lờ” tiếp công dân

VOV.VN - Thủ trưởng cơ quan hành chính ở một số nơi chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Báo cáo trước Quốc hội sáng nay 14/11, Tổng Thanh tra Chính Phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, tình hình khiếu nại, tố cáo từ cuối năm 2017 đến nay vẫn diễn biến phức tạp, gay gắt. Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước tăng 4,7%, trong khi năm 2016 giảm 8,6%, năm 2017 giảm 14,8%.

Tình trạng công dân tụ tập đông người lên Trung ương khiếu kiện không có dấu hiệu giảm. Đất đai vẫn là lĩnh vực chủ yếu của tình trạng khiếu nại, tố cáo, chiếm hơn 60% số vụ việc. 

khieu nai, to cao gia tang do lanh dao "lo" tiep cong dan  hinh 1
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái 

Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng khiếu nại, tố cáo gia tăng được chỉ ra là, thủ trưởng cơ quan hành chính ở một số nơi chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Báo cáo thẩm tra của do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày cho rằng, công tác tiếp công dân có ý nghĩa rất quan trọng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác này là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần giải quyết các bức xúc, tâm tư của người dân ngay từ cơ sở, hạn chế được tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. 

Thực tế cho thấy, ở những nơi nào người đứng đầu quan tâm, thường xuyên thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, gắn kết công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời tổ chức đối thoại với người dân thì ở đó tình hình khiếu nại, tố cáo cơ bản được giải quyết tốt. 

Tại một số Bộ, ngành, địa phương vẫn còn tình trạng ủy quyền cho cấp phó thực hiện việc tiếp công dân định kỳ, chưa gắn kết việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, dẫn đến người dân có tâm lý thiếu tin tưởng vào kết quả giải quyết, tiếp tục khiếu nại, tố cáo kéo dài. Đây là vấn đề cần sớm được khắc phục, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Tiếp công dân và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

khieu nai, to cao gia tang do lanh dao "lo" tiep cong dan  hinh 2
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra về công tác khiếu nại, tố cáo 2018.
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại, chú trọng hướng dẫn, tuyên truyền, phố biến chính sách, pháp luật cho người dân nhằm giảm tình trạng khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài.

Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm trực tiếp làm công tác quản lý trong các lĩnh vực có nhiều khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng có hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN