Kỳ họp thứ 6 Quốc hội xem xét thông qua Hiến pháp sửa đổi

(VOV) -Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 21/10 và kéo dài 30 ngày đến hết 26/11.

Theo Tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII vừa được Văn phòng Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 10/7, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 19,5 ngày cho công tác xây dựng luật. Ngoài Dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992 và Luật Đất đai sửa đổi, Quốc hội xem xét thông qua 9 dự án luật: Luật tiếp công dân; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Luật đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật Việc làm;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng cho ý kiến đối với 13 dự án luật: Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật phá sản (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật đầu tư công; Luật hải quan (sửa đổi); Luật hộ tịch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quốc hội cũng nghe báo cáo về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tình hình thực hiện 2014, tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 và Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế.

Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ thảo luận thêm về luật Đấu thầu sửa đổi, luật Phòng cháy chữa cháy, luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Nghị quyết về việc đại biểu QH tiếp công dân, theo dõi việc giải quyết khiếu nại...

Về công tác giám sát, Quốc hội cũng sẽ nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp từ thứ 2 đến thứ 5; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp./.

Tin liên quan

Quốc hội tiếp tục thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Quốc hội tiếp tục thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV) - Chương trình được Đài TNVN phát thanh trực tiếp trên VOV1.

Quốc hội tiếp tục thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Quốc hội tiếp tục thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV) - Chương trình được Đài TNVN phát thanh trực tiếp trên VOV1.

Hiến pháp không qui định kinh tế Nhà nước là chủ đạo
Hiến pháp không qui định kinh tế Nhà nước là chủ đạo

(VOV) -Qui định như vậy tạo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Thành phần nào là chủ đạo sẽ do thị trường quyết định.

Hiến pháp không qui định kinh tế Nhà nước là chủ đạo

Hiến pháp không qui định kinh tế Nhà nước là chủ đạo

(VOV) -Qui định như vậy tạo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Thành phần nào là chủ đạo sẽ do thị trường quyết định.

Quốc hội thảo luận về sửa đổi Hiến pháp 1992
Quốc hội thảo luận về sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV) -Đài Tiếng nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp phiên thảo luận tại hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Quốc hội thảo luận về sửa đổi Hiến pháp 1992

Quốc hội thảo luận về sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV) -Đài Tiếng nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp phiên thảo luận tại hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Chưa nên thành lập Hội đồng Hiến pháp
Chưa nên thành lập Hội đồng Hiến pháp

(VOV) - Khi chưa đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để thành lập Hội đồng Hiến pháp thì nên tiếp tục nghiên cứu.

Chưa nên thành lập Hội đồng Hiến pháp

Chưa nên thành lập Hội đồng Hiến pháp

(VOV) - Khi chưa đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để thành lập Hội đồng Hiến pháp thì nên tiếp tục nghiên cứu.

Hiến pháp quy định nghĩa vụ thay thế nghĩa vụ quân sự
Hiến pháp quy định nghĩa vụ thay thế nghĩa vụ quân sự

(VOV) -Quy định này sẽ góp phần vào việc bảo đảm sự công bằng xã hội trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Hiến pháp quy định nghĩa vụ thay thế nghĩa vụ quân sự

Hiến pháp quy định nghĩa vụ thay thế nghĩa vụ quân sự

(VOV) -Quy định này sẽ góp phần vào việc bảo đảm sự công bằng xã hội trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.