Lấy phiếu tín nhiệm: Thống nhất giữ nguyên 3 mức, 1 lần/nhiệm kỳ

VOV.VN -Theo Nghị quyết sửa đổi, Quốc hội chỉ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 1 lần/nhiệm kỳ vào cuối năm thứ 3.

Trong phiên làm việc chiều 28/11, với 81,49% đại biểu có mặt, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Theo Nghị quyết sửa đổi, Quốc hội chỉ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 1 lần/nhiệm kỳ vào cuối năm thứ 3. Theo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, áp dụng quy định này ngoài việc khắc phục những hạn chế của cơ chế lấy phiếu tín nhiệm hằng năm theo quy định hiện hành, còn có thuận lợi là sẽ kết nối kết quả lấy phiếu tín nhiệm với việc xem xét, đánh giá cán bộ giữa nhiệm kỳ của các tổ chức Đảng, làm cơ sở cho việc quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cho khóa tiếp theo.

Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của 50 chức danh chủ chốt tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII 
(Ảnh: Quang Trung)

Quy định lấy phiếu tín nhiệm một lần/nhiệm kỳ, sẽ tạo sự đồng bộ với quy định về thời hạn và thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong cả hệ thống chính trị theo tinh thần kết luận tại Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI).

Về mức độ tín nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo lưu lập luận, quy định 3 mức độ tín nhiệm nhằm phân biệt rõ tính chất khác nhau giữa việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm nhằm xác định hệ quả của hoạt động này, xem đây là một bước chuẩn bị trong quy trình bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ.

Cơ quan giải trình cũng nhấn mạnh, theo quy định thì việc bỏ phiếu tín nhiệm có 2 mức tín nhiệm và không tín nhiệm và cũng không quy định số lần bỏ phiếu trong một nhiệm kỳ.

Qua hai lần lấy phiếu tín nhiệm vừa qua tại Quốc hội, theo Ủy ban Thường vụ, việc đại biểu Quốc hội thể hiện tín nhiệm theo 3 mức về cơ bản đã phản ánh sự đánh giá thận trọng, công tâm, khách quan của đại biểu đối với những người được Quốc hội bầu, phê chuẩn. Đây là sự động viên, khích lệ tích cực để người được lấy phiếu tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, đồng thời cũng là sự nhắc nhở, cảnh báo giúp họ sửa chữa kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác.

Do đó, quy định về 3 mức độ tín nhiệm đã được giữ nguyên, đưa ra Quốc hội để biểu quyết thông qua, theo đúng tinh thần Kết luận tại Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI).

Về quy trình, thủ tục từ chức, miễn nhiệm, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, có ý kiến cho rằng, quy định về từ chức tại khoản 1 Điều 18 chỉ áp dụng đối với trường hợp Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm là chưa đầy đủ, đề nghị quy định chung việc từ chức trong lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm.

Giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, việc từ chức, miễn nhiệm, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn đã được quy định trong Luật tổ chức Quốc hội và sẽ được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm chỉ là một trong các lý do dẫn đến việc người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn từ chức, bị miễn nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm. Do vậy không quy định về quy trình, thủ tục từ chức, miễn nhiệm trong Nghị quyết này để tránh trùng lặp trong việc quy định lại các nội dung của luật.

Trong Báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết 35 sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiếp thu ý kiến đề nghị bổ sung quy định người được lấy phiếu tín nhiệm phải kê khai tài sản, thu nhập và cân nhắc việc quy định về thời gian xác minh, làm rõ những vấn đề liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, dự thảo Nghị quyết đã được bổ sung nội dung kê khai tài sản, thu nhập cá nhân vào khoản 3 Điều 6 và nhận được sự tán thành cao của Quốc hội./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Được tín nhiệm đã khó, giữ tín nhiệm còn khó hơn!
Được tín nhiệm đã khó, giữ tín nhiệm còn khó hơn!

VOV.VN - Thật sự tâm huyết và trách nhiệm, các vị Tư lệnh ngành Giao thông, Ngân hàng mới tạo ra được sự chuyển biến rõ rệt đến thế trong lĩnh vực của mình

Được tín nhiệm đã khó, giữ tín nhiệm còn khó hơn!

Được tín nhiệm đã khó, giữ tín nhiệm còn khó hơn!

VOV.VN - Thật sự tâm huyết và trách nhiệm, các vị Tư lệnh ngành Giao thông, Ngân hàng mới tạo ra được sự chuyển biến rõ rệt đến thế trong lĩnh vực của mình

Cử tri cả nước bày tỏ về kết quả lấy phiếu tín nhiệm
Cử tri cả nước bày tỏ về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Nhiều cử tri cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này tiếp tục là phép thử để các vị lãnh đạo vượt qua những khó khăn, thử thách.

Cử tri cả nước bày tỏ về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Cử tri cả nước bày tỏ về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Nhiều cử tri cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này tiếp tục là phép thử để các vị lãnh đạo vượt qua những khó khăn, thử thách.

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao hiệu quả 2 kỳ lấy phiếu tín nhiệm
Đại biểu Quốc hội đánh giá cao hiệu quả 2 kỳ lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Các vị đại biểu Quốc hội đều nhất trí với chủ trương tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm...

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao hiệu quả 2 kỳ lấy phiếu tín nhiệm

Đại biểu Quốc hội đánh giá cao hiệu quả 2 kỳ lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Các vị đại biểu Quốc hội đều nhất trí với chủ trương tiếp tục thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm...

“Vấn đề lấy phiếu tín nhiệm 2 mức vẫn đang được bàn bạc”
“Vấn đề lấy phiếu tín nhiệm 2 mức vẫn đang được bàn bạc”

VOV.VN -Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc thiết kế 3 mức tín nhiệm là để phân biệt giữa lấy phiếu và bỏ phiếu.

“Vấn đề lấy phiếu tín nhiệm 2 mức vẫn đang được bàn bạc”

“Vấn đề lấy phiếu tín nhiệm 2 mức vẫn đang được bàn bạc”

VOV.VN -Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc thiết kế 3 mức tín nhiệm là để phân biệt giữa lấy phiếu và bỏ phiếu.

Không lấy phiếu tín nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Không lấy phiếu tín nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội mới được bầu bổ sung tháng 4/2014 theo quy định không phải lấy phiếu đợt này.

Không lấy phiếu tín nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Không lấy phiếu tín nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội mới được bầu bổ sung tháng 4/2014 theo quy định không phải lấy phiếu đợt này.

Lấy phiếu tín nhiệm – Đôi điều suy ngẫm
Lấy phiếu tín nhiệm – Đôi điều suy ngẫm

VOV.VN -Nhân dân và cử tri cả nước mong muốn việc hậu lấy phiếu tín nhiệm sẽ được giải quyết một cách thấu đáo. 

Lấy phiếu tín nhiệm – Đôi điều suy ngẫm

Lấy phiếu tín nhiệm – Đôi điều suy ngẫm

VOV.VN -Nhân dân và cử tri cả nước mong muốn việc hậu lấy phiếu tín nhiệm sẽ được giải quyết một cách thấu đáo. 

Đại biểu Quốc hội cho rằng chỉ nên có 2 mức phiếu tín nhiệm
Đại biểu Quốc hội cho rằng chỉ nên có 2 mức phiếu tín nhiệm

VOV.VN - "Việc không quy định mức không tín nhiệm vô hình chung đã hạn chế quyền của đại biểu khi họ không tín nhiệm một chức danh nào đó"

Đại biểu Quốc hội cho rằng chỉ nên có 2 mức phiếu tín nhiệm

Đại biểu Quốc hội cho rằng chỉ nên có 2 mức phiếu tín nhiệm

VOV.VN - "Việc không quy định mức không tín nhiệm vô hình chung đã hạn chế quyền của đại biểu khi họ không tín nhiệm một chức danh nào đó"

Truyền thông quốc tế nói gì về cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của QH VN?
Truyền thông quốc tế nói gì về cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của QH VN?

VOV.VN - Hãng tin AFP của Pháp nhận định, năm nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giành được sự ủng hộ rộng rãi.

Truyền thông quốc tế nói gì về cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của QH VN?

Truyền thông quốc tế nói gì về cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của QH VN?

VOV.VN - Hãng tin AFP của Pháp nhận định, năm nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giành được sự ủng hộ rộng rãi.