Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Nghị định số 70/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân.

Nghị định nêu rõ: Việc đầu tư nhà máy điện hạt nhân phải tuân theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và các quy hoạch khác liên quan. Mọi hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng, vận hành và chấm dứt hoạt động của nhà máy điện hạt nhân phải đảm bảo yêu cầu cao nhất về an toàn và an ninh.

Việc đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân phải đạt được hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu ảnh hưởng đối với môi trường, cải thiện và nâng cao đời sống của dân cư tại địa phương nơi có nhà máy điện hạt nhân.

Theo đó, việc ứng phó sự cố nhà máy điện hạt nhân được giao cho từ cấp tỉnh tới cấp trung ương, các cơ quan này sẽ phải thực hiện các biện pháp thích hợp, huy động mọi nguồn lực để bảo vệ tài sản quốc gia, tài sản và cuộc sống của người dân trong trường hợp xảy ra sự cố.

Tổ chức có nhà máy điện hạt nhân cũng phải có trách nhiệm thiết lập hệ thống ứng phó cấp cơ sở, bảo đảm sẵn sàng các trang thiết bị nhằm sẵn sàng ứng phó sự cố hạt nhân theo kế hoạch ứng phó sự cố đã được phê duyệt. Cung cấp thông tin kịp thời, trung thực về tình hình sự cố xảy ra theo quy định. Tham gia ứng phó sự cố ở cấp tỉnh và cấp quốc gia. Phối hợp với các cơ quan liên quan để đánh giá mức độ thiệt hại và phương án bồi thường khắc phục hậu quả theo quy định.

Tổ chức có nhà máy điện hạt nhân tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hạt nhân theo kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở đã được phê duyệt định kỳ hàng năm và báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp. Tổ chức có nhà máy điện hạt nhân có trách nhiệm cử nhân viên tham gia các chương trình huấn luyện về ứng phó sự cố hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2010./.

Theo TTXVN

Tin cùng chuyên mục

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN