Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành nghị định 104/2012/NĐ-CP về việc quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước CHXHCN Việt Nam.

Theo Nghị định, tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam phải được phép của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; phải tôn trọng, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa quốc gia có tàu và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam qua đường ngoại giao trước khi tàu đến Việt Nam.

Chương trình hoạt động của tàu và các thành viên trên tàu phải thực hiện theo kế hoạch đã thỏa thuận, trường hợp có sự thay đổi phát sinh phải được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Khi tàu quân sự nước ngoài đến lãnh hải Việt Nam phải treo quốc kỳ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở vị trí ngang bằng với quốc kỳ của nước có tàu quân sự.

Nếu tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam thực hiện các chuyến thăm thì chỉ được neo đậu, hoạt động tại cảng biển, cảng quân sự được cấp phép; phải tuân thủ sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng.

Nghị định quy định thành viên của tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam thực hiện các chuyến thăm chỉ được phép rời tàu đi bờ sau khi đã hoàn thành thủ tục nhập cảnh, thủ tục chuyển cảng đến và phải trở lại tàu trước khi các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển thực hiện thủ tục xuất cảnh, thủ tục chuyển cảng đi cho tàu.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định cụ thể về các hoạt động tàu quân sự nước ngoài không được tiến hành tại Việt Nam; thủ tục cấp phép cho tàu quân sự đến Việt Nam thực hiện chuyến thăm chính thức, thăm xã giao, thăm thông thường; các thủ tục liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, chuyển cảng và quy định về tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam để sửa chữa,...

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 20/1/2013 và thay thế Nghị định 55/CP ngày 01/10/1996./.

Tin liên quan

Tàu Cảnh sát biển Ấn Độ thăm Vùng Cảnh sát biển 3
Tàu Cảnh sát biển Ấn Độ thăm Vùng Cảnh sát biển 3

Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm chống cướp biển, bảo vệ ngư dân cũng như bảo đảm an toàn lưu thông hàng hải.

Tàu Cảnh sát biển Ấn Độ thăm Vùng Cảnh sát biển 3

Tàu Cảnh sát biển Ấn Độ thăm Vùng Cảnh sát biển 3

Hai bên đã trao đổi kinh nghiệm chống cướp biển, bảo vệ ngư dân cũng như bảo đảm an toàn lưu thông hàng hải.

Tàu hậu cần Hải quân Mỹ vào Cam Ranh để sửa chữa
Tàu hậu cần Hải quân Mỹ vào Cam Ranh để sửa chữa

(VOV) - Con tàu này sẽ lưu lại vịnh Cam Ranh đến ngày 26/11 tới để tiến hành sửa chữa nhỏ.

Tàu hậu cần Hải quân Mỹ vào Cam Ranh để sửa chữa

Tàu hậu cần Hải quân Mỹ vào Cam Ranh để sửa chữa

(VOV) - Con tàu này sẽ lưu lại vịnh Cam Ranh đến ngày 26/11 tới để tiến hành sửa chữa nhỏ.

Tàu Cảnh sát biển của Ấn Độ thăm TP HCM
Tàu Cảnh sát biển của Ấn Độ thăm TP HCM

Chuyến thăm lần này của tàu Cảnh sát biển Ấn Độ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, Cảnh sát biển hai nước.

Tàu Cảnh sát biển của Ấn Độ thăm TP HCM

Tàu Cảnh sát biển của Ấn Độ thăm TP HCM

Chuyến thăm lần này của tàu Cảnh sát biển Ấn Độ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, Cảnh sát biển hai nước.