Thông báo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

VOV.VN - Đã xuất hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo tại các địa phương ở Quảng Ninh, bộ máy chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sáng 7/12, tại Quảng Ninh, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc, thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết 26 và Nghị quyết 18 của Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đoàn Kiểm tra thông báo thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Trong thời gian qua, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, 6 Ban Thường vụ cấp huyện, 4 Ban Thường vụ trực thuộc và 1 số đảng ủy cơ sở về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện 2 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là Nghị quyết số 26 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Theo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tập trung quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết rộng rãi qua từng cấp, bằng nhiều hình thức thiết thực, ban hành các văn bản cụ thể hóa, đồng thời đánh giá, sơ kết, tổng kết triển khai thí điểm các mô hình.

Trong đó đã xuất hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo ở các địa phương như: Bố trí Bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương, nhất thể hóa các chức danh, hợp nhất cơ quan đơn vị có chức năng tương đồng, góp phần xây dựng tổ chức, bộ máy từng bước hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao.

Ở cấp tỉnh, Quảng Ninh đã nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Cấp huyện, 3/14 Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND; 3/14 Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND; Trưởng Ban tổ chức - Trưởng phòng Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra - Chánh thanh tra, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UB MTTQ,... Nhất thể hóa Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn bản khu phố đạt 99,8%.

Quảng Ninh có một số cách làm mới phát huy hiệu quả nhiều mặt như: Tổ chức hình thức học tập bằng phương pháp trực tuyến từ tỉnh đến 186 xã phường; Quy định ngày lãnh đạo cấp ủy đi dự sinh hoạt ở cơ sở; Xây dựng chính quyền điện tử và đào tạo công dân điện tử; Các mô hình Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND cấp tỉnh,.... Các cấp ủy, các ngành địa phương chủ động, sáng tạo thực hiện, trong đó trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được xác định rõ.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, như việc rà soát, sửa đổi, bổ sung một số văn bản cho phù hợp với Nghị quyết của Trung ương chưa kịp thời, một số tổ chức đảng triển khai kế hoạch thực hiện chung chung, chưa sát thực tiễn, hiệu quả chưa thiết thực.

Cùng với đó, công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên một số nơi còn hình thức; chưa xây dựng được cơ chế và chính sách cụ thể để luân chuyển cán bộ; hoạt động một số cơ quan sau hợp nhất còn lúng túng, thiếu đồng bộ; việc tinh giản biên chế bước đầu hiệu quả song chưa bền vững.

Sau khi nghe giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra lưu ý, với những vấn đề đang thí điểm, Quảng Ninh cần đánh giá, bổ sung, tiếp tục hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn. Việc thực hiện hợp nhất một số cơ quan có nhiệm vụ tương đồng đòi hỏi kiên trì tháo gỡ khó khăn, rút kinh nghiệm, kịp thời kiến nghị với Trung ương.

Với Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục hoàn thiện, chú ý tinh gọn nguồn lực, bộ máy, con người và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt, không được làm suy giảm chất lượng của các tổ chức, cơ sở chính trị - xã hội của Đảng.

“Trong thời gian sắp tới, chúng ta cần tiếp tục kiên trì thực hiện, chú trọng tổng kết, rút kinh nghiệm, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt quan tâm chuẩn bị công tác cán bộ. Những vấn đề mà Quảng Ninh thí điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo này, nếu thành công có kính nghiệm tốt sẽ cung cấp không chỉ là cho Quảng Ninh mà còn cho các địa phương khác trên cả nước những kinh nghiệm quý”, ông Võ Văn Thưởng nói./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Trao quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Trao quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Trao quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Trao quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Quảng Ninh bầu tân Bí thư Tỉnh ủy 7x Nguyễn Xuân Ký
Quảng Ninh bầu tân Bí thư Tỉnh ủy 7x Nguyễn Xuân Ký

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Ký sinh năm 1972, quê quán xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Quảng Ninh bầu tân Bí thư Tỉnh ủy 7x Nguyễn Xuân Ký

Quảng Ninh bầu tân Bí thư Tỉnh ủy 7x Nguyễn Xuân Ký

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Ký sinh năm 1972, quê quán xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc tại Quảng Ninh
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ngày 15/10, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc tại Quảng Ninh

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm việc tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ngày 15/10, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh.