Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban Kinh tế xã hội phục vụ Đại hội XIII

VOV.VN - Về mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu đề xuất mức tăng trưởng hợp lý, giúp nước ta thoát bãy thu nhập trung bình.

Chiều 22/8, tại Trụ sở Chính phủ, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII họp phiên toàn thể lần thứ 5 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban. \

Thủ tướng cho biết, Tổ biên tập đã làm việc tích cực, nghiêm túc, khẩn trương để hoàn thành theo tiến độ các dự thảo văn kiện; đồng thời, Trưởng Tiểu ban đã chỉ đạo việc xây dựng các báo cáo phải đảm bảo yêu cầu Đảng chấp nhận, dân phấn khởi và quốc tế đánh giá cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp.

Thủ tướng cho biết, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội đã xây dựng các dự thảo Phương hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, kịp thời đáp ứng chương trình làm việc của Bộ Chính trị và BCH Trung ương.

Theo đó, tại Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XII) vào tháng 5 vừa qua, Tiểu ban đã trình Đề cương chi tiết các dự thảo báo cáo, Trung ương đã cho ý kiến và thông qua. Nhiệm vụ tiếp theo là Tiểu ban Kinh tế xã hội phải xây dựng, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, văn kiện để xin ý kiến Bộ Chính trị trước ngày 5/9, sau đó trình Hội nghị Trung ương 11 vào tháng 10 tới. Tiếp đó sẽ tiếp tục hoàn thiện để xin ý kiến Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Trong quá trình xây dựng các dự thảo báo cáo, Trưởng Tiểu ban đã yêu cầu Tổ Biên tập xin ý kiến, nghiên cứu kỹ, tổng hợp kết quả nghiên cứu của 42 chuyên đề đã đặt hàng; nội dung của 6 buổi làm việc của Tiểu ban với các địa phương của 6 vùng, các buổi hội thảo, khảo sát; các ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước”. 

Thủ tướng nhấn mạnh, cuộc họp hôm nay nhằm tiếp tục cho ý kiến vào dự thảo lần 4 Báo cáo Tổng kết Chiến lược 10 năm 2011-2020; Chiến lược 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm 2016-2020 và Phương hướng giai đoạn 2021-2025.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Tiểu ban tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về các dự thảo báo cáo, tinh thần chung là phải đánh giá đúng tình hình, khách quan; không tô hồng nhưng không được bôi đen; phân tích sát tình hình trong nước và quốc tế, đồng thời phải thể hiện rõ trong các báo cáo về khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc ta trong Chiến lược, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển; đề ra các định hướng, giải pháp chủ yếu tạo sự phát triển đột phá trong 5 và 10 năm tới, nhất là tầm nhìn đến năm 2045, năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước. 

Theo đó, cần thảo luận, thống nhất về 7 nội dung chính gồm: Những thành tựu, điểm sáng trong 5 và 10 năm qua; những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học rút ra; nhìn nhận đánh giá bối cảnh trong nước và quốc tế thời gian tới, cả thời cơ, thuận lợi, khó khăn; quan điểm phát triển, trong đó xác định rõ quan điểm cần thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; mục tiêu chiến lược, bao gồm mục tiêu tổng quát và cụ thể, trong đó có mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; các đột phá chiến lược, trong đó lưu ý các điểm mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, yếu tố văn hóa, con người và khát vọng vươn lên; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, trong đó có những giải pháp đột phá thúc đẩy phát triển các lĩnh vực.

Sau khi các thành viên Tiểu ban có ý kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận phiên họp. Thủ tướng nhấn mạnh, Tiểu ban mà trực tiếp là Tổ biên tập nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp hôm nay, tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến, các chuyên đề đã đặt hàng, các chuyên gia trong và ngoài nước để hoàn thiện dự thảo các báo cáo. Trong đó thời gian tới cần tiếp tục tổ chức các hội thảo, hội nghị, làm việc với các bộ, ngành và địa phương để lắng nghe các ý kiến.

Trên cơ sở đó để có các dự thảo báo cáo sát thực tiễn, khách quan, nhận thức rõ những tồn tại, khó khăn, nêu các nguyên nhân khách quan, chủ quan về các kết quả đạt được, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và định hướng, giải pháp thời gian tới.

Thủ tướng đánh giá cao dự thảo Chiến lược Kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 đã có tính bao quát tốt, đã bao hàm các nội hàm mới đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Thủ tướng yêu cầu Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu, rà soát các nội dung để phù hợp với các dự thảo báo cáo chính trị khác đang được xây dựng, trong đó có vấn đề phát triển nhanh và bền vững, lấy phát triển nhanh để duy trì ổn định, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng thể chế...

Thủ tướng cũng yêu cầu Tổ biên tập tiếp thu ý kiến góp ý về mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể trong các dự thảo báo cáo, đảm bảo căn cứ khoa học, thực tiễn, có tính phù hợp và có tính khả thi cao để phấn đấu thực hiện.

Về mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng đề nghị có nghiên cứu đề xuất mức tăng trưởng hợp lý, đủ để đảm bảo thoát bẫy thu nhập trung bình, giúp nước ta thoát bãy thu nhập trung bình, thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển, nhưng phải tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.   

Bên cạnh việc làm rõ nét hơn về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới trong dự thảo báo cáo, Thủ tướng cũng đề nghị Tiểu ban làm rõ các động lực phát triển của nền kinh tế như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến-chế tạo, du lịch, công nghệ thông tin, phát triển đô thị và liên kết vùng. Các dự thảo báo cáo cũng phải chú trọng các vấn đề xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh; coi con người là trung tâm, là chủ thể của sự phát triển./. 

Viết bình luận

Tin liên quan

Xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Quy chế hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội.

Thủ tướng chủ trì họp Tiểu ban Kinh tế xã hội phục vụ Đại hội XIII

VOV.VN - Thủ tướng cho biết, các thành viên của Tiểu ban, Thường trực Tiểu ban đã lắng nghe, tiếp thu rất nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, có chất lượng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế xã hội

VOV.VN - Đây là phiên họp nhằm đánh giá lại những nhiệm vụ đã triển khai và đưa ra kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục