Tổng Bí thư: "Tình báo Quốc phòng chỉ được phép ngày càng mạnh lên"

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng.

Sáng 19/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới thăm, làm việc với Tổng cục II – Bộ Quốc phòng và có bài phát biểu quan trọng. VOV trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu này:

"Thưa các đồng chí,

Hôm nay, đúng vào dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến và 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi rất vui mừng đến thăm Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng, gặp gỡ đông đảo cán bộ chủ chốt của lực lượng Tình báo chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng - một lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thay mặt Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương, tôi xin gửi tới các đồng chí và qua các đồng chí, tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức đã và đang công tác trong lực lượng Tình báo Quốc phòng lời thăm hỏi thân thiết, tình cảm tin yêu sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới thăm, làm việc với Tổng cục II – Bộ Quốc phòng.
Cách đây gần 5 năm, ngày 21/4/2012, tôi đã đến thăm và làm việc với Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng. Lần này trở lại thăm các đồng chí, qua nghe báo cáo của lãnh đạo, chỉ huy Tổng Cục và theo dõi quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí, tôi rất phấn khởi vì hơn 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tình báo Quốc phòng đã không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành và phát triển về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng xả thân vì nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết nên những trang sử hào hùng của ngành Tình báo Quốc phòng Việt Nam. Các lực lượng Tình báo Quốc phòng Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào về những chiến công vẻ vang đó.

Trong những năm gần đây, Tình báo Quốc phòng đã tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng, vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu, khai thác hiệu quả nhiều phương thức hoạt động tình báo, hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cụ thể là:

1- Các đồng chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc, như nắm chắc, dự báo chính xác, kịp thời sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn và các nước trong khu vực, theo sát các sự kiện quốc tế có tác động, ảnh hưởng đến Việt Nam; phục vụ và tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dụng và bảo vệ Tổ quốc; không để bị bất ngờ về chiến lược.

Đã thường xuyên nắm chắc âm mưu, ý đồ, kế hoạch, biện pháp, thủ đoạn nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; có nhiều đóng góp quan trọng cho thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII và bầu cử Quốc hội khoá XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Có thể nói, những xử lý về đối nội, đối ngoại, những vấn đề có tính chiến lược, những vấn đề lớn liên quan đến sự ổn định hay không ổn định của đất nước trong những năm qua đều dựa một phần rất quan trọng từ kết quả phục vụ tin tức của các đồng chí.

2- Các đồng chí đã thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng, tập trung thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh, gọn, hiệu quả và đúng chức năng. Đã bám sát định hướng, chỉ đạo của cấp trên; kiên trì, nhất quán theo các phương châm đã đề ra; đồng thời linh hoạt điều chỉnh và có bước đi thích hợp, làm tốt công tác tư tưởng, chính sách, tạo được sự nhất trí và đồng thuận cao.

Đã hoàn thiện thêm một bước quan trọng thế trận Tình báo Quốc phòng để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đã coi trọng xây dựng từng con người cả về phẩm chất, bản lĩnh và năng lực hành động; tích cực bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát.

Trong những năm qua, mặc dù tình hình có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhưng đội ngũ cán bộ Tình báo Quốc phòng vẫn giữ vững được bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm, lòng tin và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao. Đã xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương.

3- Các đồng chí đã coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ Tổng cục, đặt công tác xây dựng Đảng bộ ở vị trí then chốt; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững được nguyên tắc tổ chức, nguyên tắc sinh hoạt, chăm lo xây dựng Đảng bộ cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng, rèn luyện và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh.

Đảng bộ Tổng cục Tình báo Quốc phòng là một trong những Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh; đây là yếu tố quyết định để bảo đảm xây dựng đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Tóm lại, cho đến nay, Tình báo Quốc phòng nước ta tiếp tục có bước trưởng thành, lớn mạnh. Các đồng chí đã thực hiện được điều mong muốn của Đảng, Nhà nước và Quân đội là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải làm cho Tình báo Quốc phòng của chúng ta mạnh lên, tình báo chiến lược của đất nước mạnh lên. Hiện nay, các đồng chí đã mạnh thêm lên một bước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn, truyền thống vẻ vang của Tình báo Quốc phòng.

Thưa các đồng chí,

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, vừa có cơ hội thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình kinh tế, chính trị của một số nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và đặc biệt ở Đông Nam Á, tình hình biển Đông vẫn có những diễn biến phức tạp...

Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hoà bình", tăng cường sử dụng các biện pháp "mềm", tập trung làm chuyển hoá về chính trị tư tưởng, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", kích động, chia rẽ, đòi phi chính trị hoá quân đội, hạ thấp, phủ nhận vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, đối với quân đội; hòng xoá bỏ mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tất cả tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác, không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định đường lối, quan điểm về những vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng quân đội nhân dân trong thời kỳ mới... Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực quán triệt và triển khai thực hiện.

Đảng ta nhấn mạnh: Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, chúng ta không một phút lơ là nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Càng trong điều kiện hoà bình, càng đòi hỏi sự tỉnh táo và tinh thần cảnh giác cách mạng cao, càng cần chăm lo củng cố an ninh quốc phòng.

Tư tưởng của ông cha ta "lo giữ nước từ khi nước chưa nguy" đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Phải ra sức tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quan điểm của Đảng ta là tập trung xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và trình độ chiến đấu cao; trong đó, lấy xây dựng quân đội về chính trị là nhiệm vụ quan trọng nhất, là nguyên tắc cơ bản, quyết định nhất; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Tình báo quốc phòng là lực lượng tình báo chuyên trách, chiến lược, toàn diện của Đảng, Nhà nước; là cơ quan tình báo quân sự của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng. Hơn ai hết, tình báo quốc phòng càng phải tuyệt đối trung thành với Đảng và quân đội, nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản nêu trên để hoàn thành trọng trách lớn lao của mình.

Thưa các đồng chí,

Để nối tiếp truyền thống vẻ vang, xứng đáng với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn Quân, toàn dân và trước diễn biến phức tạp, mau lẹ, khó lường của tình hình, Tình báo Quốc phòng phải vững mạnh hơn nữa, có chất lượng và hiệu quả hoạt động cao hơn nữa.

Có thể nói, chính những thời điểm phức tạp, cam go nhất lại là lúc chúng ta nhìn thấy rõ nhất vai trò của Tình báo, đồng thời cũng là lúc Tình báo thể hiện rõ nhất lòng trung thành, bản lĩnh chính trị, tiềm năng, sức mạnh của mình. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước, của Bộ Quốc phòng về Tình báo đã xác định rõ nhiệm vụ, phương hướng tổ chức và hoạt động của Tình báo Quốc phòng. Ở đây, tôi chỉ nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau:

Một là, phải không ngừng chăm lo tăng cường tính giai cấp, tính cách mạng của Tình báo Quốc phòng, phải luôn khẳng định được Tình báo Quốc phòng là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. Lịch sử hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Tình báo Quốc phòng đã chỉ ra rằng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tình báo là một nguyên tắc, một bài học lớn; đồng thời là một yêu cầu bức thiết trong tình hình hiện nay.

Tình báo Quốc phòng phải luôn đặt định hướng phát triển và mọi hoạt động dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Thường vụ Quân uỷ Trung ương và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tăng cường công tác đảng, công tác chính trị; gắn công tác đảng, công tác chính trị với thực tiễn hoạt động.

Hiện nay toàn Đảng đang tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyến hoá" trong nội bộ. Hơn ai hết, các đồng chí phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết và cần gắn thực hiện Nghị quyết này với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Tình báo Quốc phòng.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước và cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tình báo Quốc phòng phải phục vụ đắc lực, hiệu quả hơn nữa cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và các ban, bộ, ngành, địa phương trong đánh giá, nhận định tình hình, xác định chủ trương, sách lược và xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ chiến lược.

Phải phấn đấu để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động: tin tức cần nhanh hơn, sâu hơn, chính xác hơn, mang tính dự báo nhiều hơn; tham mưu đề xuất cần sắc sảo hơn, kịp thời hơn; hành động tình báo cần chủ động, hiệu quả hơn. Phải quan tâm giữ gìn sự tin cậy đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với Tình báo Quốc phòng, mà quan trọng nhất để có được điều đó chính là sự trung thực, giữ đúng nguyên tắc công tác và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Ba là, thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả và đúng chức năng, bảo đảm tính hợp lý ngày càng cao giữa số lượng và chất lượng, giữa các thành phần lực lượng, giữa chức năng nhiệm vụ với quy mô, chất lượng tổ chức và khả năng thực hiện nhiệm vụ; giữa lực lượng thực hiện nhiệm vụ hiện tại với lực lượng kế cận, lực lượng kế tiếp.

Phải xây dựng thế trận tình báo bảo đảm tính vững chắc, linh hoạt, hiểm hóc, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của các phương thức, lực lượng; nâng cao hiệu lực chỉ huy, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm tốt an ninh, an toàn tình báo; quan tâm đúng mức đến công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận nghệ thuật tình báo mang đặc sắc, phong cách Việt Nam.

Bốn là, phải luôn đặt trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tình báo cách mạng, lấy đó làm nền tảng của công tác tình báo cách mạng. Xây dựng cho được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị thực sự vững vàng, có nhãn quan và tư duy nghiệp vụ sắc sảo, trình độ kiến thức chuyên môn tương xứng với chức trách nhiệm vụ; có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Cần coi trọng công tác quản lý cán bộ; quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Chúng ta đang triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là chủ trương lớn của Đảng ta, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài. Đối với ngành Tình báo Quốc phòng, các đồng chí có vinh dự được Bác Hồ 3 lần gửi thư, trong đó thể hiện đầy đủ quan điểm của Bác, của Đảng ta về những vấn đề cốt lõi nhất của công tác tình báo cách mạng, đúc kết và vận dụng sáng tạo kinh nghiệm hoạt động tình báo của cha ông ta, của thế giới và kinh nghiệm thực tiễn hoạt động cách mạng của Bác. Các đồng chí cần gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với việc tiếp tục học tập và làm theo lời Bác dạy Tình báo Quốc phòng.

 Thưa các đồng chí,

Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân và cá nhân tôi luôn đặt trọn niềm tin vào Tình báo Quốc phòng, sẽ luôn quan tâm lãnh đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời các đồng chí cũng phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu để bất luận trong hoàn cảnh nào, Tình báo Quốc phòng của chúng ta cũng chỉ được phép ngày càng mạnh lên.

Chặng đường phía trước của Tình báo Quốc phòng còn rất nhiều khó khăn, nhiệm vụ sẽ rất nặng nề. Tuy nhiên, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với lịch sử, truyền thống vẻ vang hơn 70 năm và tiềm năng, thế mạnh hiện tại của mình, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương, Tình báo Quốc phòng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành trọng trách là cơ quan tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước và cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếp tục bồi đắp thêm bề dày thành tích và truyền thống vẻ vang của Tình báo Quốc phòng Việt Nam anh hùng.

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Phản gián Hà Nội đối đầu với CIA (Mỹ) và tình báo phương Bắc
Phản gián Hà Nội đối đầu với CIA (Mỹ) và tình báo phương Bắc

VOV.VN - Lực lượng phản gián của công an Hà Nội đã tham gia nhiều chuyên án cùng công an trung ương, đấu trí với tình báo của Mỹ và một cường quốc phương Bắc.

Phản gián Hà Nội đối đầu với CIA (Mỹ) và tình báo phương Bắc

Phản gián Hà Nội đối đầu với CIA (Mỹ) và tình báo phương Bắc

VOV.VN - Lực lượng phản gián của công an Hà Nội đã tham gia nhiều chuyên án cùng công an trung ương, đấu trí với tình báo của Mỹ và một cường quốc phương Bắc.

Tổng Bí thư: “Những lúc cam go mới thấy rõ nhất vai trò của tình báo“
Tổng Bí thư: “Những lúc cam go mới thấy rõ nhất vai trò của tình báo“

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh những lúc cam go cũng là lúc tình báo thể hiện rõ nhất lòng trung thành, bản lĩnh chính trị, tiềm năng, sức mạnh của mình.

Tổng Bí thư: “Những lúc cam go mới thấy rõ nhất vai trò của tình báo“

Tổng Bí thư: “Những lúc cam go mới thấy rõ nhất vai trò của tình báo“

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh những lúc cam go cũng là lúc tình báo thể hiện rõ nhất lòng trung thành, bản lĩnh chính trị, tiềm năng, sức mạnh của mình.

Chiến công của tình báo, an ninh Hà Nội trong kháng chiến chống Pháp
Chiến công của tình báo, an ninh Hà Nội trong kháng chiến chống Pháp

VOV.VN - Lực lượng an ninh, điệp báo Công an Hà Nội đã tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng năm 1946 và tích cực kháng chiến chống thực dân Pháp sau đó.

Chiến công của tình báo, an ninh Hà Nội trong kháng chiến chống Pháp

Chiến công của tình báo, an ninh Hà Nội trong kháng chiến chống Pháp

VOV.VN - Lực lượng an ninh, điệp báo Công an Hà Nội đã tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng năm 1946 và tích cực kháng chiến chống thực dân Pháp sau đó.