TP.HCM rà soát những “người có quan hệ gia đình” trong bộ máy

VOV.VN - Ngày 3/11, UBND TP.HCM có văn bản gửi các sở, ngành, UBND các quận huyện, TP Thủ Đức cũng như doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND TP, các hội có tính chất đặc thù về việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Việc làm này của UBND TP.HCM nhằm thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao thủ trưởng các đơn vị quán triệt nghiêm túc và đầy đủ Quy định 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan để biết và thực hiện; cụ thể hóa các nội dung quy định phù hợp từng cơ quan, đơn vị theo cấp quản lý…

Cụ thể là rà soát những “người có quan hệ gia đình” đang đảm nhiệm các chức danh không được bố trí theo quy định, kể cả cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đang công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Từ đó, bố trí, sắp xếp đảm bảo đúng quy định (nếu có); kiến nghị cấp có thẩm quyền bố trí công tác cho phù hợp. Đặc biệt, Thành phố nghiêm cấm việc tranh thủ, lợi dụng việc rà soát, để có những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

UBND TP.HCM yêu cầu nội dung báo cáo kết quả rà soát gửi về Sở Nội vụ TP trước ngày 20/11 để tổng hợp, gửi Ban Tổ chức Thành ủy trước ngày 30/11, từ đó báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Đối với người đứng đầu khi có thông báo nghỉ hưu, thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc đang xem xét kỉ luật, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo phải thực hiện báo cáo, xin ý kiến của UBND TP.HCM thông qua Sở Nội vụ.

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND Thành phố có ý kiến xem xét, quyết định trước khi thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với người đứng đầu trong các trường hợp nêu trên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực hiện nghiêm việc không bố trí người có quan hệ gia đình trong 13 ngành
Thực hiện nghiêm việc không bố trí người có quan hệ gia đình trong 13 ngành

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai đặc biệt lưu ý các ngành, địa phương, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm theo Quy định là không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan, đặc biệt là 13 ngành đã nêu cụ thể trong Quy định 114.

Thực hiện nghiêm việc không bố trí người có quan hệ gia đình trong 13 ngành

Thực hiện nghiêm việc không bố trí người có quan hệ gia đình trong 13 ngành

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai đặc biệt lưu ý các ngành, địa phương, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm theo Quy định là không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan, đặc biệt là 13 ngành đã nêu cụ thể trong Quy định 114.

"Không bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm việc"
"Không bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm việc"

VOV.VN - Đây là một nội dung trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

"Không bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm việc"

"Không bổ nhiệm những người có quan hệ gia đình cùng làm việc"

VOV.VN - Đây là một nội dung trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.