Trà Vinh hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND, UBND cấp huyện

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện đảm bảo trong tháng 10/2018, văn phòng chung đi vào hoạt động.
Thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tỉnh Trà Vinh đang tiến hành việc hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc (gọi chung là cấp huyện).

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Trí Dũng cho biết, mục tiêu hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện nhằm phục vụ chung cho cấp ủy và chính quyền đảm bảo tinh gọn tổ chức, bộ máy, giảm đầu mối, không chồng chéo về chức năng nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo về số lượng và chất lượng để phục vụ hiệu quả yêu cầu công việc tham mưu cho cấp ủy và chính quyền.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện đảm bảo trong tháng 10/2018, Văn phòng cấp ủy và  HĐND - UBND cấp huyện đi vào hoạt động; trừ các huyện Cầu Ngang, Trà Cú, thành phố Trà Vinh tiến hành hợp nhất văn phòng và đi vào hoạt động đầu năm 2019. 
Về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Văn phòng cấp ủy và HĐND - UBND cấp huyện được thực hiện theo Quy định số 220 – QĐ/TW, ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách  tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy”. Văn phòng cấp ủy và HĐND -UBND cấp huyện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.
Về tổ chức bộ máy, biên chế Văn phòng cấp ủy và HĐND - UBND cấp huyện là 21 người, gồm: 1 Chánh văn phòng, 3 Phó Chánh văn phòng và 17 công chức, người lao động, giảm từ 9 – 13 người. Chế độ chính sách cán bộ, công chức Văn phòng cấp ủy và HĐND - UBND cấp huyện được hưởng chế độ, chính sách của cán bộ, công chức cơ quan Đảng cho đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới theo Kết luận số 34 – KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Pháp luật 24h: Tài xế “xe điên” trên đường Láng khai đã uống rượu

VOV.VN - Tại cơ quan công an, tài xế Đỗ Xuân Tuyên khai nhận đã uống 5-7 ly rượu khi đi đám cưới nên gây ra vụ tai nạn làm một nữ công nhân vệ sinh tử vong.

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN