Trao giải cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Tối nay, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương. 

Sau hơn 8 tháng phát động, cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi trong hệ thống chính trị cả nước với hơn 116.000 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm dự thi bám sát các vấn đề nổi lên về lý luận, thực tiễn của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhấn mạnh: Các tác phẩm tập trung bảo vệ, khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Cương lĩnh, đường lối của Đảng; lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, lan tỏa nội dung Văn kiện Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khoá 13; cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổng kết thực tiễn, cung cấp những kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo và đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ông Lê Hải Bình nhấn mạnh: "Nhiều tác phẩm thể hiện sâu sắc tính Đảng, tính chiến đấu, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Một số bài viết đã tổng kết thực tiễn cung cấp những kinh nghiệm hay mô hình, cách làm sáng tạo và đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao công tác hiệu quả nền tảng, tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch."

Các tác phẩm dự thi không chỉ của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, cán bộ các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, phóng viên báo chí mà còn của đông đảo cán bộ, đảng viên, giáo viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Nhiều đồng chí đảng viên lão thành rất tích cực tham gia Cuộc thi, tác giả cao tuổi nhất là 100 tuổi, ở thành phố Hải Phòng.

Ban tổ chức đã lựa chọn trao giải cho 102 cá nhân, 20 tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên có bài viết chất lượng tốt được trao giải triển vọng và 15 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động cuộc thi sâu rộng và nhiều bài viết chất lượng tốt.

Bà Hoàng Thị Nguyệt Nga, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đạt giải A chia sẻ: "Chúng tôi đã thu thập nhiều thông tin, những nhận định, đánh giá, dư luận trong nước và quốc tế xoay quanh bài viết của đồng chí Tổng Bí thư đề từ đó sưu tầm tư liệu chắp bút viết bài dự thi của mình. Qua cuộc thi tôi thấy mình được bổ sung thêm những kiến thức thực tiễn rất quan trọng đối với giảng viên lý luận chính trị. Lý luận chính trị kết hợp thực tiễn thì mình có nhiều kiến thức thực tiễn để minh chứng cho nội dung bài giảng của mình, khi mình đi truyền đạt kiến thức lý luận chính trị và kiến thức thực tiễn nữa thì sẽ minh chứng sinh động cho mình hơn trong quá trình giảng dạy."/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao thưởng 32 tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trao thưởng 32 tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trao thưởng 32 tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trao thưởng 32 tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Báo chí đã tích cực, chủ động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Báo chí đã tích cực, chủ động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Các cơ quan báo chí, người làm báo Việt Nam đã khẳng định được vị trí trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động...

Báo chí đã tích cực, chủ động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí đã tích cực, chủ động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Các cơ quan báo chí, người làm báo Việt Nam đã khẳng định được vị trí trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động...

Báo chí là vũ khí tư tưởng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia
Báo chí là vũ khí tư tưởng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Báo chí cần thể hiện tính cách mạng, đi đầu trong những vấn đề lớn của đất nước; là vũ khí tư tưởng sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Báo chí là vũ khí tư tưởng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia

Báo chí là vũ khí tư tưởng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Báo chí cần thể hiện tính cách mạng, đi đầu trong những vấn đề lớn của đất nước; là vũ khí tư tưởng sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc.