Văn phòng Chủ tịch nước tổng kết công tác năm 2014

VOV.VN -Chủ tịch nước yêu cầu mỗi cán bộ của Văn phòng phải dám chịu trách nhiệm, tích cực đổi mới cách làm việc để công tác tham mưu thực sự hiệu quả

Sáng 21/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Tổng kết công tác năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội cùng toàn thể cán bộ công chức Văn phòng Chủ tịch nước tham dự.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 của Văn phòng Chủ tịch nước
Theo báo cáo của Văn phòng Chủ tịch nước, năm 2014, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong nước kinh tế xã hội ổn định nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức… Trong bối cảnh đó, Văn phòng Chủ tịch nước đã tập trung triển khai phương hướng công tác năm 2014, đặc biệt là tổ chức thực hiện chế định Chủ tịch nước theo Hiến pháp năm 2013 và nhiều công việc đối nội, đối ngoại quan trọng của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đạt những kết quả tích cực.

Trong công tác pháp luật, Văn phòng đã tập trung triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 về những quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, thẩm định, hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ trình Chủ tịch nước quyết định đàm phán, ký, phê chuẩn, gia nhập các điều ước quốc tế; quyết định cho thôi, cho nhập quốc tịch Việt Nam; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh tư pháp, quyết định xét xin ân giảm án tử hình… đặc biệt là những điểm mới được sửa đổi, bổ sung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước được quy định trong Hiến pháp năm 2013.

Công tác quốc phòng an ninh thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng, Văn phòng đã chủ động tham mưu, đề xuất ý kiến phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước theo dõi, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ mới; thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước xem xét, quyết định tặng thưởng 429.534 huân, huy chương và các danh hiệu vinh dự Nhà nước…

Căn cứ chương trình hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chuẩn bị, chủ động tham mưu, đề xuất với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước xử lý kịp thời, hiệu quả công tác đối ngoại. Thông qua hoạt động đối ngoại, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã trao đổi nhiều vấn đề hợp tác song phương, đa phương, các vẫn đề khu vực và quốc tế làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương trên tinh thần chủ động, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; tiếp tục mở rộng và thúc đẩy công tác đối ngoại đi vào chiều sâu, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hữu nghị và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2014, Chủ tịch nước cho rằng với vai trò trách nhiệm hết sức quan trọng của mình, cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước cần phải nỗ lực rất nhiều bởi một sai sót nhỏ tác động rất lớn. Nhấn mạnh Hiến pháp 2013 đã có hiệu lực, có những điều chỉnh mở rộng phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch nước do đó việc thể chế các dự luật là hết sức quan trọng cần phải tập trung đóng góp để sớm thông qua các dự luật nhằm đưa Hiến pháp, pháp luật thực sự đi vào cuộc sống.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới vẫn có diễn biến phức tạp, kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch nước lưu ý mỗi cán bộ phải dám chịu trách nhiệm, tích cực đổi mới công tác phối hợp cả bên trong và bên ngoài đó là phối hợp tốt ngay trong nội bộ và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương để công tác tham mưu thực sự hiệu quả.

Với những yêu cầu về công tác đối nội, đối ngoại trong tình hình mới, tập thể cán bộ công chức Văn phòng cần phải cố gắng nhiều hơn trong công tác chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính trị, đổi mới phương pháp lãnh đạo quản lý và điều hành. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lại bộ máy, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trung thành, tận tụy sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Cơ bản nhất trí phương hướng nhiệm vụ 2015, Chủ tịch nước cho rằng năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, đây cũng là năm bản lề chuẩn bị cho 1/1/2016 nhiều hiệp định thương mại tự do có hiệu lực đòi hỏi chúng ta phải rà soát, hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách pháp luật đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế.

Chủ tịch nước mong muốn tập thể cán bộ công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, phát huy kết quả đạt được để thực hiện nhiệm vụ với chất lượng hiệu quả cao nhất./.

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Tuyên Quang
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Tuyên Quang

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, Tuyên Quang cần đẩy mạnh chuyển dịch cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng tạo sức cạnh tranh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Tuyên Quang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Tuyên Quang

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, Tuyên Quang cần đẩy mạnh chuyển dịch cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng tạo sức cạnh tranh.

Chủ tịch nước tiếp Đoàn Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc
Chủ tịch nước tiếp Đoàn Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Đoàn thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nước tiếp Đoàn Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc

Chủ tịch nước tiếp Đoàn Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Đoàn thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Văn phòng Chính phủ cần tập trung hiện đại hóa Chính phủ điện tử
Văn phòng Chính phủ cần tập trung hiện đại hóa Chính phủ điện tử

VOV.VN -Đây là một trong các nhiệm vụ mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ cần tập trung hiện đại hóa Chính phủ điện tử

Văn phòng Chính phủ cần tập trung hiện đại hóa Chính phủ điện tử

VOV.VN -Đây là một trong các nhiệm vụ mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hòa Bình
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hòa Bình

VOV.VN - Chủ tịch nước đã dành thời gian khảo sát và tìm hiểu về đời sống của bà con các dân tộc vùng lòng hồ Thủy điện Hòa Bình.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hòa Bình

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hòa Bình

VOV.VN - Chủ tịch nước đã dành thời gian khảo sát và tìm hiểu về đời sống của bà con các dân tộc vùng lòng hồ Thủy điện Hòa Bình.

Chủ tịch nước: Không được để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm
Chủ tịch nước: Không được để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm

VOV.VN - Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đối với Tòa án Nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước: Không được để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm

Chủ tịch nước: Không được để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm

VOV.VN - Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đối với Tòa án Nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước làm việc với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Chủ tịch nước làm việc với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch nước: Mỗi giảng viên, học viên phải luôn thấm nhuần lời Hồ Chủ tịch ""Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”

Chủ tịch nước làm việc với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Chủ tịch nước làm việc với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch nước: Mỗi giảng viên, học viên phải luôn thấm nhuần lời Hồ Chủ tịch ""Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”