Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia chuyển tiếp sau xung đột

VOV.VN - Theo Đại sứ Đặng Đình Quý, tiến trình công lý trong giai đoạn chuyển tiếp phải bắt nguồn từ người dân và do người dân làm chủ.

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua (13/2) đã tổ chức thảo luận mở với chủ đề “Công lý trong giai đoạn chuyển tiếp: Cấu phần quan trọng trong xây dựng nền hòa bình bền vững”. Cuộc thảo luận được chủ trì bởi Ngoại trưởng Bỉ, Chủ tịch luân phiên tháng 2/2020.

Phát biểu của các thành viên Hội đồng Bảo an và các nước đều cho rằng có mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau giữa công lý và hòa bình và các tiến trình công lý trong giai đoạn chuyển tiếp cần do người dân làm chủ, không thể áp đặt một mô hình chung hoặc mô hình của nước này lên nước khác. Nhiều nước chia sẻ kinh nghiệm vận dụng các phương thức khác nhau của công lý trong giai đoạn chuyển tiếp tại quốc gia mình.

Toàn cảnh phiên Thảo luận mở với chủ đề “Công lý trong giai đoạn chuyển tiếp: Một cấu phần quan trọng trong xây dựng nền hòa bình bền vững”. (Nguồn: Phái đoàn Việt Nam tại LHQ)

Các nước này cũng khuyến nghị HĐBA cần tăng cường phối hợp và tranh thủ vai trò tư vấn của Ủy ban Xây dựng hòa bình (PBC), tăng cường phối hợp với các tổ chức khu vực như Liên minh châu Phi (AU), hỗ trợ các quốc gia thành viên tăng cường năng lực, nhất là năng lực tư pháp. Bên cạnh ủng hộ các cơ chế bảo đảm trách nhiệm đối với các tội ác nghiêm trọng gây ra trong quá khứ, các nước cũng khẳng định cần áp dụng linh hoạt và áp dụng các biện pháp hòa giải dân tộc, đáp ứng các yêu cầu của nạn nhân được lên tiếng và được bồi thường.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, cho biết mục tiêu cuối cùng của công lý chuyển tiếp là hòa hợp dân tộc và phát triển bền vững, do đó cần phải tính đến lợi ích lâu dài của đất nước, dân tộc, xóa bỏ các nguyên nhân gốc rễ dẫn đến xung đột. Theo Đại sứ Đặng Đình Quý, tiến trình công lý trong giai đoạn chuyển tiếp phải bắt nguồn từ người dân và do người dân làm chủ, có sự tham gia của tất cả người dân, bao gồm cả phụ nữ, thanh niên, trẻ em và các nhóm người dễ bị tổn thương; không thể áp đặt một mô hình bất kỳ hoặc sao chép từ một quốc gia khác; cộng đồng quốc tế có thể hỗ trợ tăng cường năng lực, chia sẻ kinh nghiệm; tổ chức khu vực có vai trò bổ trợ.

Đại sứ Đặng Đình Quý chia sẻ Viện hòa bình và hòa giải do ASEAN thành lập có vai trò tích cực trong tăng cường năng lực hòa giải, xây dựng hòa bình và thúc đẩy vai trò của phụ nữ và trẻ em. Đại sứ bày tỏ, Việt Nam hoàn toàn hiểu, chia sẻ khó khăn mà các quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp sau xung đột gặp phải và sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong thời gian nhiệm kỳ Hội đồng Bảo an 2020-2021 cũng như trong các cơ chế khác./.

Tin liên quan

Việt Nam nhận vai trò Chủ tịch ngay ngày đầu trở lại Hội đồng Bảo an
Việt Nam nhận vai trò Chủ tịch ngay ngày đầu trở lại Hội đồng Bảo an

Từ tháng 1/2020, Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch HĐBA trong tháng 1/2020 và tháng 4/2021.

Việt Nam nhận vai trò Chủ tịch ngay ngày đầu trở lại Hội đồng Bảo an

Việt Nam nhận vai trò Chủ tịch ngay ngày đầu trở lại Hội đồng Bảo an

Từ tháng 1/2020, Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch HĐBA trong tháng 1/2020 và tháng 4/2021.

Làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: “Cơ hội vàng” của Việt Nam
Làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: “Cơ hội vàng” của Việt Nam

VOV.VN - Làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là cơ hội để Việt Nam phát huy vị thế đất nước với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ.

Làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: “Cơ hội vàng” của Việt Nam

Làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: “Cơ hội vàng” của Việt Nam

VOV.VN - Làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là cơ hội để Việt Nam phát huy vị thế đất nước với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ.

Đại sứ Đặng Đình Quý chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ
Đại sứ Đặng Đình Quý chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ

VOV.VN -Theo kế hoạch, trong tháng 1/2020 Hội đồng Bảo an có 12 cuộc họp công khai, 15 cuộc họp kín thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực.

Đại sứ Đặng Đình Quý chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ

Đại sứ Đặng Đình Quý chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ

VOV.VN -Theo kế hoạch, trong tháng 1/2020 Hội đồng Bảo an có 12 cuộc họp công khai, 15 cuộc họp kín thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực.