Bí thư và Chủ tịch Hà Nội sẽ xếp loại cán bộ hàng tháng

VOV.VN - Hàng tháng, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch thành phố Hà Nội sẽ chủ trì, cùng tập thể Thường trực Thành ủy và tập thể lãnh đạo UBND thành phố quyết định xếp loại cán bộ cấp trưởng ban, sở ngành.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố hiện hành.

Theo đó, có 9 nhóm nội dung được sửa đổi, bổ sung theo hướng hoàn thiện, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ hàng tháng.

Nội dung nổi bật được sửa đổi lần này là tăng cường vai trò, trách nhiệm của tập thể Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và cá nhân Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Cụ thể, Bí thư Thành ủy sẽ chủ trì, cùng tập thể Thường trực Thành ủy quyết định xếp loại đối với: Trưởng các ban Đảng, Chánh Văn phòng Thành ủy; Cấp trưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố (trên cơ sở nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị).

Chủ tịch UBND thành phố sẽ chủ trì, cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố quyết định xếp loại đối với các cấp trưởng sở, ban, ngành thành phố và cấp trưởng các đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý.

Kết quả đánh giá, xếp loại của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo phải được xem xét gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị./.

Tin liên quan

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri Hà Nội: Nhiều ý kiến thẳng thắn về chống tham nhũng
Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri Hà Nội: Nhiều ý kiến thẳng thắn về chống tham nhũng

VOV.VN - Tại cuộc tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình cao việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; đồng thời mong rằng Trung ương có giải pháp để Ban này không bị vô hiệu hóa ở địa phương.

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri Hà Nội: Nhiều ý kiến thẳng thắn về chống tham nhũng

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri Hà Nội: Nhiều ý kiến thẳng thắn về chống tham nhũng

VOV.VN - Tại cuộc tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình cao việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; đồng thời mong rằng Trung ương có giải pháp để Ban này không bị vô hiệu hóa ở địa phương.

Công bố quyết định kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tại Thành ủy Hà Nội
Công bố quyết định kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tại Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát với tinh thần quyết tâm cao, kiên quyết bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với những hành vi vi phạm.

Công bố quyết định kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tại Thành ủy Hà Nội

Công bố quyết định kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tại Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát với tinh thần quyết tâm cao, kiên quyết bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với những hành vi vi phạm.

Ông Chu Ngọc Anh bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Ông Chu Ngọc Anh bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

VOV.VN - 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội nhất trí thông qua việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Chu Ngọc Anh.

Ông Chu Ngọc Anh bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

VOV.VN - 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội nhất trí thông qua việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Chu Ngọc Anh.