Xây dựng đội ngũ cán bộ làm đối ngoại nhân dân đủ phẩm chất, năng lực

VOV.VN - Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm đối ngoại nhân dân đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày 16/1, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và gần 300 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương, đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương tham dự hội nghị. 

Báo cáo của Ban Đối ngoại Trung ương và tham luận tại hội nghị cho thấy, đối ngoại nhân dân đã góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, mở rộng mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế, tạo nền tảng quan hệ xã hội thuận lợi giữa nước ta với các nước; tham gia có trách nhiệm trong các hoạt động, cơ chế đa phương, đóng góp phù hợp cho phong trào nhân dân tiến bộ khu vực và thế giới; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, tham gia vận động các nguồn lực bên ngoài để phục vụ phát triển.

Bên cạnh đó, đối ngoại nhân dân đã tích cực vận động, đấu tranh, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, phát huy vai trò cầu nối, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài.

Công tác phối hợp giữa ba trụ cột: đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước với đối ngoại nhân dân được tăng cường. Công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp có thẩm quyền đối với hoạt động đối ngoại nhân dân được bảo đảm, tuân thủ nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã chúc mừng và biểu dương lực lượng làm đối ngoại nhân dân về những thành tích đã đạt được trong năm qua.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột, cùng đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Việt Nam. Trụ cột đối ngoại nhân dân với sự tham gia chủ động của các tổ chức nhân dân và người dân, có đặc thù phù hợp với hệ thống chính trị Việt Nam, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí của dân tộc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo trên mặt trận đối ngoại.

Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII và các nhiệm vụ của Chỉ thị 12, phát huy tính chủ động, sáng tạo, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị các Ban, Bộ, ngành, địa phương tiếp tục bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân; quan tâm phối hợp, tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi cho công tác đối ngoại nhân dân, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm đối ngoại nhân dân đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung khẳng định một số nhiệm vụ chính của đối ngoại nhân dân trong năm 2023 gồm: xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Chỉ thị 12-CT/TW ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư; chủ động, kịp thời nắm vững tình hình phong trào, hoạt động của nhân dân thế giới, khu vực, tình hình đối tác quốc tế, trên cơ sở đó xây dựng các kế hoạch phát triển quan hệ đối tác; tăng cường công tác tham mưu chiến lược trong công tác đối ngoại nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước.

Tại Hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2022, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đối ngoại nhân dân” cho các cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian qua, đồng thời phát động thi đua cho năm 2023./.

Tin liên quan

Chính sách "ngoại giao cây tre" giúp Việt Nam có những ứng xử linh hoạt, uyển chuyển
Chính sách "ngoại giao cây tre" giúp Việt Nam có những ứng xử linh hoạt, uyển chuyển

VOV.VN - Theo Sputniknews, với việc tiếp tục thực hiện chính sách ngoại giao cây tre, Việt Nam đã triển khai các biện pháp ứng phó linh hoạt, xử lý uyển chuyển, mềm dảo về cách thức, nhưng kiên định về nguyên tắc

Chính sách "ngoại giao cây tre" giúp Việt Nam có những ứng xử linh hoạt, uyển chuyển

Chính sách "ngoại giao cây tre" giúp Việt Nam có những ứng xử linh hoạt, uyển chuyển

VOV.VN - Theo Sputniknews, với việc tiếp tục thực hiện chính sách ngoại giao cây tre, Việt Nam đã triển khai các biện pháp ứng phó linh hoạt, xử lý uyển chuyển, mềm dảo về cách thức, nhưng kiên định về nguyên tắc

Ông Võ Văn Thưởng: Xử lý tốt các thách thức đối ngoại
Ông Võ Văn Thưởng: Xử lý tốt các thách thức đối ngoại

VOV.VN - Tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục theo dõi, nghiên cứu sát tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; chủ động, kịp thời tham mưu các giải pháp thích hợp, xử lý tốt các thách thức đối ngoại.

Ông Võ Văn Thưởng: Xử lý tốt các thách thức đối ngoại

Ông Võ Văn Thưởng: Xử lý tốt các thách thức đối ngoại

VOV.VN - Tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục theo dõi, nghiên cứu sát tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; chủ động, kịp thời tham mưu các giải pháp thích hợp, xử lý tốt các thách thức đối ngoại.

Thủ tướng: Tăng cường vai trò tiên phong, tai mắt của ngành ngoại giao
Thủ tướng: Tăng cường vai trò tiên phong, tai mắt của ngành ngoại giao

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường vai trò tiên phong, tai mắt của ngành ngoại giao, nhất là hệ thống 94 cơ quan đại diện phải thực sự là những cây “ăng ten” nhạy bén, tin cậy cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Thủ tướng: Tăng cường vai trò tiên phong, tai mắt của ngành ngoại giao

Thủ tướng: Tăng cường vai trò tiên phong, tai mắt của ngành ngoại giao

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường vai trò tiên phong, tai mắt của ngành ngoại giao, nhất là hệ thống 94 cơ quan đại diện phải thực sự là những cây “ăng ten” nhạy bén, tin cậy cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.