Xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển về kinh tế, vững vàng về an ninh chính trị

Sáng nay (4/9) tại thị xã Gia Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ghi nhận những cố gắng của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu lãnh đạo tỉnh chăm lo đoàn kết nội bộ, chung sức đồng lòng vượt khó khăn để xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển về kinh tế, vững vàng về an ninh chính trị; phát huy, khai thác tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, thiên nhiên và đất đai phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là xây dựng hệ thống giao thông nông thôn.

Đắk Nông phải chủ động đề ra và thực hiện chính sách ưu đãi, kêu gọi doanh nghiệp trong nước, nước ngoài đầu tư vào tỉnh; thực hiện tốt hơn nữa việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, ưu tiên đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tới thăm khu công nghiệp bauxit Nhân Cơ tại huyện Đắk R'Lấp và công trình thủy điện ĐắkR'tih, thị xã Gia Nghĩa./.

TTXVN