Danh sách LS yên nghỉ tại nghĩa trang Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình (Phần 2)

Danh sách LS yên nghỉ tại nghĩa trang Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình (Phần 2)

Thông tin do bà Hoàng Lệ Quyên – khu phố 3, thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, số điện thoại 0912.059399 cung cấp

LS Phạm Văn Kính, sinh năm 1947, quê quán: Trực Hoa, Trực Ninh, Nam Hà, không rõ ngày hy sinh

LS Trần Xuân Thanh, sinh năm 1946, quê quán: Trực Phương, Trực Ninh, Nam Hà, không rõ ngày hy sinh

LS Đinh Thanh Sơn, quê quán: Tuyên Hóa, Quảng Bình, hy sinh tháng 5/1972

LS Trần T Tăng, phần tên đệm chỉ ghi chữ T, sinh năm 1943, quê quán: La Sơn, Lộc Bình, Nam Hà, không rõ ngày hy sinh

LS Trần Đình Hợp, sinh năm 1946, quê quán: Giao Lâm, Giao Thủy, Nam Hà, không rõ ngày hy sinh

LS Trần Văn Luân, sinh năm 1946, phần quê quán ghi là V Thanh, P Lục, Nam Hà, hy sinh năm 1966

LS Võ Sinh Kống, quê quán: Lý Nhân, Nam Hà, hy sinh ngày 21/12/1967

LS Nguyễn Thế Tần, sinh năm 1942, phần quê quán ghi là: T Sơn, Đô Lương, Nghệ An, không rõ ngày hy sinh

LS Phạm Khắc Thiên, sinh năm 1947, quê quán: Yên Khánh, Ninh Bình, hy sinh năm 1966

LS Trần Thị Kỳ, quê quán: Thanh Trì, Hà Nội, hy sinh tháng 9/1969

LS Hoàng Quốc Bá, sinh năm 1945, quê quán: Thái Bình, không rõ ngày hy sinh

LS Nguyễn Thị Quế, quê quán; Thanh Oai, Hà Tây, không rõ ngày hy sinh

LS Đức Thiện, sinh năm 1938, phần quê quán ghi là: N Quảng, Nghi Lộc, Nghệ An, hy sinh năm 1968

LS Nguyễn Sỹ Kống, sinh năm 1943, phần quê quán được viết tắt là: D Ninh, D Triệu, H.N.N, hy sinh năm 1965

LS Trần Bình  Liêu, sinh năm 1945, quê quán ghi là: C Hòa, Mỹ Lộc, Nam Hà, hy sinh ngày 8/7/1968./.

VOV online

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN