Danh sách một số LS hy sinh tại Tây Ninh

Danh sách một số LS hy sinh tại Tây Ninh

Ông Nguyễn Sỹ Động, nguyên tham mưu trưởng Trung đoàn 165 - sư đoàn 7 cung cấp danh sách một số LS thuộc quân đoàn 4, trung đoàn 165, Sư đoàn 7 hy sinh năm 1967 trong trận đánh tại Cần Lê -Tống Lê Chân thuộc xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

LS Nguyễn Văn Biền, sinh năm 1941, quê quán: Bình Xuyên, Bình Giang, Hải Hưng, nhập ngũ tháng 10/1963, đơn vị: C1 D4.

LS Nguyễn Văn Cầu, quê quán: Tràng Sơn, Quốc Oai, Hà Tây, nhập ngũ tháng 9/1965, đơn vị: C18.

LS Nguyễn Văn Chắt, sinh năm 1937, quê quán: Hoàng Ngô, Quốc Oai, Hà Tây, nhập ngũ tháng 9/1965, đơn vị: C10 D5.

LS Nguyễn Văn Chính, sinh năm 1947, quê quán: Hòa Bình, Tân Yên, Hà Bắc, nhập ngũ tháng 4/1965, đơn vị: C17.

LS Nguyễn Văn Chung hoặc Chuy, sinh năm 1942, quê quán: Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Hưng, nhập ngũ tháng 5/1958, đơn vị: C18.

LS Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1939, quê quán: Đại Đồng, Tứ Kỳ, Hải Hưng, nhập ngũ tháng 9/1965, đơn vị: C12D6.

LS Nguyễn Văn Hứa, sinh năm 1945, quê quán: Định Thành, Yên Thành, Thanh Hóa, nhập ngũ tháng 4/1965, đơn vị: C3D4.

LS Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1945, quê quán: Trung Tân, Thạch Thất, Hà Tây, đơn vị: C3D4.

LS Nguyễn Văn Nhi, sinh năm 1942, quê quán: Xuân Giang, Đa Phúc, Vĩnh Phúc, nhập ngũ tháng 5/1965, đơn vị: C3 D4.

LS Nguyễn Văn Rui, sinh năm 1936, quê quán: Đại Đồng, Tứ  Kỳ, Hải Hưng, nhập ngũ tháng 4/1965, đơn vị: C6 D5.

LS Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1940, quê quán: Bộ Lĩnh, Kim Anh, Vĩnh Phú, đơn vị: C3 D4.

LS Nguyễn Văn Thoa, sinh năm 1948, quê quán: Hậu Lộc, Vĩnh Tường, Vĩnh Phú, nhập ngũ tháng 9/1965, đơn vị: C18

LS Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1947, quê quán: Xuân Quang, Văn Giang, Hải Hưng, nhập ngũ tháng 2/1965, đơn vị: C10 D5./.

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tin 24h

Giáo dục

Ăn sạch sống khỏe

Dấu ấn VOV

Địa chỉ từ thiện

Tìm người thân

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN