Ảnh dự thi "Việt Nam trong tôi": Dấu chân Tà Nang

Ảnh dự thi “Việt Nam trong tôi“: Dấu chân Tà Nang

VOV.VN - Tà Năng - Phan Dũng có thật sự đẹp như báo chí vẫn ngợi ca hay không? Thật sự mà nói, có đẹp nhưng chưa đến độ xuất sắc.

Tin khác