1.495 doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá

(VOV) -Các doanh nghiệp này đều nằm trong diện thanh tra, kiểm tra thuế năm 2012. Có DN đã phải điều chỉnh giảm giá vốn gần 80 triệu USD.

Ông Nguyễn Quang Tiến – Phó trưởng ban cải cách (Tổng cục thuế) cho biết ngày 11/12: Năm 2012, ngành thuế đã đặt hoạt động thanh tra giao dịch chuyển giá là nhiệm vụ trọng tâm. Cơ quan thuế cả nước đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 1.495 DN lỗ có dấu hiệu chuyển giá. Qua đó, đã điều chỉnh giá dẫn đến nhiều DN từ lỗ đã có lãi, truy thu và phạt 622,8 tỷ đồng; giảm lỗ 3.306,6 tỷ đồng; đã nộp vào ngân sách 206,7 tỷ đồng, đặc biệt có cuộc thanh tra đã điều chỉnh giảm giá vốn gần 80 triệu USD.

Về những khó khăn hiện nay của công tác thanh tra giá chuyển nhượng (GCN), ông Tiến cho biết: Mỗi năm thực hiện được rất ít cuộc thanh tra GCN. Thanh tra GCN được thực hiện theo qui trình của một cuộc thanh tra chung; không có đội thanh tra chuyên trách về GCN. Cán bộ thuế thiếu kinh nghiệm thanh tra về GCN.

Ngoài ra, cơ sở dữ liệu hiện nay vẫn chưa đáp ứng tốt cho công tác thanh tra, quản lý GCN như: Một số thông tin của người nộp thuế chưa được tin học hóa mà vẫn lưu trữ dưới dạng bản giấy, chức năng hoạt động, quan hệ sở hữu vốn, thông tin về giao dịch với các bên liên kết… Ngoài ra, việc trao đổi thông tin với cơ quan thuế nước ngoài thường không đem lại hiệu quả./.

Tin liên quan

Đã biết “mánh” chuyển giá ở doanh nghiệp trong nước
Đã biết “mánh” chuyển giá ở doanh nghiệp trong nước

Ngành thuế sẽ kiên quyết xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra có liên quan đến chuyển giá ở DN trong nước và FDI để răn đe, làm gương cho DN khác.

Đã biết “mánh” chuyển giá ở doanh nghiệp trong nước

Đã biết “mánh” chuyển giá ở doanh nghiệp trong nước

Ngành thuế sẽ kiên quyết xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra có liên quan đến chuyển giá ở DN trong nước và FDI để răn đe, làm gương cho DN khác.

Chống được chuyển giá sẽ thu về hàng trăm tỷ đồng
Chống được chuyển giá sẽ thu về hàng trăm tỷ đồng

Ngoài gây thất thu thuế, tình trạng chuyển giá còn gây nên cạnh tranh không lành mạnh, làm méo mó thị trường.

Chống được chuyển giá sẽ thu về hàng trăm tỷ đồng

Chống được chuyển giá sẽ thu về hàng trăm tỷ đồng

Ngoài gây thất thu thuế, tình trạng chuyển giá còn gây nên cạnh tranh không lành mạnh, làm méo mó thị trường.

1.172 doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá
1.172 doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá

Tổng truy thu, truy hoàn, phạt 394,9 tỷ đồng, giảm khấu trừ 79 tỷ và giảm lỗ 2.433,8 tỷ đồng.

1.172 doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá

1.172 doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá

Tổng truy thu, truy hoàn, phạt 394,9 tỷ đồng, giảm khấu trừ 79 tỷ và giảm lỗ 2.433,8 tỷ đồng.

Chuyển giá có sự giúp sức của các công ty kiểm toán
Chuyển giá có sự giúp sức của các công ty kiểm toán

(VOV) -Các doanh nghiệp có hẳn một kế hoạch tránh thuế và luôn có những công ty kiểm toán giúp sức đằng sau. 

Chuyển giá có sự giúp sức của các công ty kiểm toán

Chuyển giá có sự giúp sức của các công ty kiểm toán

(VOV) -Các doanh nghiệp có hẳn một kế hoạch tránh thuế và luôn có những công ty kiểm toán giúp sức đằng sau.