Bội chi ngân sách 9.500 tỷ đồng

VOV.VN - Ước tính trong nửa đầu tháng 1/2020, chênh lệch thu chi ngân sách nhà nước ghi nhận khoản bội chi khoảng 9.500 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2020 ước tính đạt 39.100 tỷ đồng, bằng 2,6% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 23.800 tỷ đồng, bằng 1,9%; thu từ dầu thô 4.200 tỷ đồng, bằng 11,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 11.100 tỷ đồng, bằng 5,4%.

Nửa đầu tháng 1/2020, bội chi ngân sách 9.500 tỷ đồng (Ảnh minh họa: KT)

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 1.018 tỷ đồng, (bằng 0,6% dự toán năm); thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 2.286 tỷ đồng (bằng 1% dự toán năm); thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 4.008 tỷ đồng (bằng 1,5% dự toán năm); thu thuế thu nhập cá nhân 2.239 tỷ đồng (bằng 1,7% dự toán năm); thu thuế bảo vệ môi trường 97 tỷ đồng (bằng 0,1% dự toán năm); thu tiền sử dụng đất 6.344 tỷ đồng (bằng 6,6% dự toán năm).

Tổng chi ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 1 ước tính đạt 48.600 tỷ đồng (bằng 2,8% dự toán năm), trong đó chi thường xuyên đạt 34.500 tỷ đồng, chiếm 70,98% tổng chi ngân sách; chi đầu tư phát triển 2.800 tỷ đồng, chiếm 5,7% tổng chi ngân sách; chi trả nợ lãi 11.200 tỷ đồng, chiếm 23% tổng chi ngân sách./.

Tin liên quan

Cơ cấu ngân sách nhà nước vẫn chưa ổn định và thiếu bền vững
Cơ cấu ngân sách nhà nước vẫn chưa ổn định và thiếu bền vững

VOV.VN - Nợ công đã giảm về mức 58,4%, tuy nhiên thu ngân sách đang giảm trong khi chi tiêu công vẫn ở mức cao, điều này đang đe doạ tính bền vững của NSNN.

Cơ cấu ngân sách nhà nước vẫn chưa ổn định và thiếu bền vững

Cơ cấu ngân sách nhà nước vẫn chưa ổn định và thiếu bền vững

VOV.VN - Nợ công đã giảm về mức 58,4%, tuy nhiên thu ngân sách đang giảm trong khi chi tiêu công vẫn ở mức cao, điều này đang đe doạ tính bền vững của NSNN.

Ngân sách nhà nước: Thu được 3 đồng thì tiêu mất 2 đồng
Ngân sách nhà nước: Thu được 3 đồng thì tiêu mất 2 đồng

VOV.VN - 4 tháng đầu năm, thu ngân sách ước đạt 446.400 tỷ đồng, tổng chi khoảng 410.000 tỷ đồng, trong đó, chi thường xuyên chiếm tới 73,5% tổng chi.

Ngân sách nhà nước: Thu được 3 đồng thì tiêu mất 2 đồng

Ngân sách nhà nước: Thu được 3 đồng thì tiêu mất 2 đồng

VOV.VN - 4 tháng đầu năm, thu ngân sách ước đạt 446.400 tỷ đồng, tổng chi khoảng 410.000 tỷ đồng, trong đó, chi thường xuyên chiếm tới 73,5% tổng chi.

Báo động mất cân đối thu - chi ngân sách nhà nước
Báo động mất cân đối thu - chi ngân sách nhà nước

VOV.VN - Tổng thu ngân sách Nhà nước tính đến ngày 15/6 là 582.100 tỷ đồng, trong khi tổng chi ngân sách là 586.000 tỷ đồng.

Báo động mất cân đối thu - chi ngân sách nhà nước

Báo động mất cân đối thu - chi ngân sách nhà nước

VOV.VN - Tổng thu ngân sách Nhà nước tính đến ngày 15/6 là 582.100 tỷ đồng, trong khi tổng chi ngân sách là 586.000 tỷ đồng.

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017
Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017

VOV.VN - Quốc hội vừa quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 với tỷ lệ tán thành 91,53%.

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017

VOV.VN - Quốc hội vừa quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 với tỷ lệ tán thành 91,53%.

Không sử dụng ngân sách Nhà nước để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp
Không sử dụng ngân sách Nhà nước để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp

VOV.VN - Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, đến năm 2020 xử lý dứt điểm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước...

Không sử dụng ngân sách Nhà nước để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp

Không sử dụng ngân sách Nhà nước để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp

VOV.VN - Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, đến năm 2020 xử lý dứt điểm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước...

Ngân sách Nhà nước: Nguồn thu hẹp dần, “cửa” chi phình ra
Ngân sách Nhà nước: Nguồn thu hẹp dần, “cửa” chi phình ra

VOV.VN -Thời gian qua, tốc độ tăng chi NSNN lớn hơn tốc độ tăng thu NSNN, dẫn đến cân đối NSNN khó khăn, bội chi cao, điều này đe doạ tính bền vững của NSNN.

Ngân sách Nhà nước: Nguồn thu hẹp dần, “cửa” chi phình ra

Ngân sách Nhà nước: Nguồn thu hẹp dần, “cửa” chi phình ra

VOV.VN -Thời gian qua, tốc độ tăng chi NSNN lớn hơn tốc độ tăng thu NSNN, dẫn đến cân đối NSNN khó khăn, bội chi cao, điều này đe doạ tính bền vững của NSNN.