Cắt giảm hơn 200 dòng thuế nhập khẩu năm 2013

(VOV) -Ngoài ra, hơn 15 nhóm hàng của các hiệp hội cũng được xem xét để tháo gỡ khó khăn.

Để thực hiện cắt giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi hàng năm theo cam kết WTO, ngày 15/11/2012  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 193/2012/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh  mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

 Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 (Biểu thuế xuất khẩu 2013) có sửa đổi, bổ sung về danh mục Biểu thuế xuất khẩu (bổ sung một số mặt hàng vào danh mục Biểu thuế xuất khẩu) và sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu của một số nhóm mặt hàng, mặt hàng theo tinh thần Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 (Biểu thuế nhập khẩu 2013) có sửa đổi, bổ sung về danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Danh mục tại Chương 98) và sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện theo cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu trong WTO cho năm 2013 (hơn 200 dòng thuế) và giải quyết kiến nghị của các Bộ ngành, Hiệp hội để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (hơn 15 nhóm hàng)./.

Tin liên quan

Sửa thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng máy bay
Sửa thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng máy bay

(VOV)-Khi giá bán xăng máy bay, nhiên liệu bay trên thế giới dưới 70 USD/thùng, mức thuế ưu đãi tối đa là 40%.

Sửa thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng máy bay

Sửa thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng máy bay

(VOV)-Khi giá bán xăng máy bay, nhiên liệu bay trên thế giới dưới 70 USD/thùng, mức thuế ưu đãi tối đa là 40%.

Miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện xe buýt
Miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện xe buýt

(VOV) - Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2012.

Miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện xe buýt

Miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện xe buýt

(VOV) - Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2012.

Tăng thuế nhập khẩu đường
Tăng thuế nhập khẩu đường

(VOV) -Mức điều chỉnh một số nhóm cao nhất từ 15% lên tới 40%.

Tăng thuế nhập khẩu đường

Tăng thuế nhập khẩu đường

(VOV) -Mức điều chỉnh một số nhóm cao nhất từ 15% lên tới 40%.