Chủ tịch Quảng Ngãi: Cán bộ còn trì trệ trong thực thi công việc

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xác đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, hầu hết các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, các chương trình công tác trọng tâm trong năm, các ngành, địa phương triển khai đều chậm và chất lượng không cao. Nguyên nhân do sự trì trệ của một bộ phận cán bộ trong thực thi công việc. Đây là nhận định của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Hội nghị Tổng kết tình hình kinh tế xã hội của địa phương 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2020.

9 tháng năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi ước đạt hơn 85.900 tỷ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt hơn 61% kế hoạch năm; nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu thì gía trị sản xuất công nghiệp ngoài dầu tăng 19%. Đến ngày 15/9, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công chậm, chỉ đạt hơn 2.140 tỷ đồng, đạt 36,4% kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ngãi trong 9 tháng năm nay gặp nhiều khó khăn, hạn chế, đặc biệt dưới tác động tiêu cực kép của dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu. Tăng trưởng ở hầu hết các ngành bị chậm lại, thậm chí có ngành, lĩnh vực bị suy giảm, trong đó các ngành thuộc khu vực dịch vụ tăng trưởng âm.

Ngoài những yếu tố khách quan, những tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, các ngành chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn.

Sự trì trệ, thiếu tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức vẫn chưa khắc phục triệt để. Tinh thần, trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt chỉ đạo xử lý một số vấn đề tồn tại, yếu kém chưa kịp thời, thiếu tập trung, kiên quyết.
Để phấn đấu đạt được mức tốt nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm nay đã đề ra, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công...

Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện. Các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

"Kết quả giải quyết công việc sẽ là mục tiêu được đặt lên hàng đầu. Đây cũng là chỉ tiêu để đánh giá đơn vị, người đứng đầu trên cơ sở kết quả giải quyết công việc. Làm lãnh đạo nhưng khi có sai sót xảy ra mà đổ cho cấp dưới thì không phải là người lãnh đạo. Chủ tịch và các thành viên trong tập thể UBND tỉnh sẵn sàng bảo vệ, nhận trách nhiệm thay cho cấp dưới. Phải có người làm gương, nếu có sai mà cứ đổ cho cấp dưới thì không ai dám làm”, ông Minh chỉ rõ./.

Viết bình luận

Tin liên quan

“Chọn sai cán bộ, người đứng đầu không thể vô can!”
“Chọn sai cán bộ, người đứng đầu không thể vô can!”

VOV.VN - Bố trí, lựa chọn sai cán bộ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không thể vô can.

“Chọn sai cán bộ, người đứng đầu không thể vô can!”

“Chọn sai cán bộ, người đứng đầu không thể vô can!”

VOV.VN - Bố trí, lựa chọn sai cán bộ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, không thể vô can.

Người đứng đầu phải trọng dân và làm dân tin
Người đứng đầu phải trọng dân và làm dân tin

VOV.VN - “Phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”- Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Người đứng đầu phải trọng dân và làm dân tin

Người đứng đầu phải trọng dân và làm dân tin

VOV.VN - “Phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”- Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Còn tình trạng người đứng đầu bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực
Còn tình trạng người đứng đầu bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Còn tình trạng người đứng đầu né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí bao che cho các trường hợp tham nhũng, tiêu cực.

Còn tình trạng người đứng đầu bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực

Còn tình trạng người đứng đầu bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Còn tình trạng người đứng đầu né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí bao che cho các trường hợp tham nhũng, tiêu cực.